Nissavarvet träning
Foto: Tom Norberg

På Nissavarvet i Halmstad erbjuds alla anställda ett bidrag på max 2000 kronor per år för träning. Dessutom erbjuds alla massage en gång varannan vecka, fotvård en gång i månaden och direktbehandling av en kiropraktor vid akut ryggont.

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men Nissavarvets vd Christin Henriksson har lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång med satsningen infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid. På så sätt fanns inga ursäkter.

Nissavarvet är ett svetsmekaniskt företag med 50 anställda där de som svetsar i verkstaden har en fysiskt krävande arbetsmiljö med mycket tunga lyft och där det lätt uppstår skador. Även tjänstemännen med stillasittande arbete har lätt att drabbas av värk i nacke och axlar.

Många av de anställda tränar regelbundet men långt ifrån alla, och det ville Christin Henriksson ändra på. I förebyggande syfte ville hon framför allt inspirera de som inte tränade.

Det ledde till att hon drog igång en satsning i december förra året och bokade in fem pass i veckan på ett träningsställe med så kallade Thorax trainer-maskiner. Träningen sker i grupp och fungerar som att staka sig fram på skidor. Upplägget var att alla medarbetare under två veckor skulle träna minst två pass och det skulle ske på arbetstid. Reaktionerna från personalen var mycket varierande.

– En del var glatt nyfikna, en del skeptiskt nyfikna, och en del var väldigt skeptiska. I början kändes det som att jag var ute på hal is, men jag trodde på det och tänkte att blir jag utbuad får jag ta det. Men det blev jag inte.

Efter två de veckorna har personalen erbjudits gratis träning på ett pass i veckan, men nu på sin fritid. Omkring 20 personer deltar regelbundet och 6-7 av dem hade aldrig tränat innan. Det resultatet är Christin Henriksson mycket nöjd med. Målet var att nå fram till de som inte tränar annars och hon hade varit nöjd även om det varit en eller två personer.  

För Nissavarvet är träningssatsningen ett sätt att inspirera och skapa en bra arbetsmiljö.

– Det leder till friskare personal och ger både sociala och ekonomiska vinster. De utmanar varandra och det blir en kul snackis som stärker gemenskapen.

Ett skäl till framgångarna är att det är en träningsform som passar de flesta, även den som är storvuxen och lite överviktig. För att fånga de som inte är vana att gå till ett gym måste träningen läggas på rätt nivå, förklarar hon. Ingen får känna sig obekväm. Det ska vara enkelt och inte kräva dyr utrustning. Då finns det inga ursäkter.

Att det skedde på betald arbetstid tror hon också spelade stor roll för resultatet.

– Det hade inte gått att fånga så många som inte tränat innan annars. Jag förstod att enda sättet att locka med alla var att säga att vi skulle göra det på arbetstid.

Trots ansvaret för personalens hälsa är det en balansgång hur långt en arbetsgivare kan gå när det gäller obligatorisk träning, konstaterar Christin Henriksson. Det går inte att tvinga någon som inte vill, betonar hon. Några medarbetare i 70-årsåldern, som aldrig tränat och som kände sig obekväma, var till exempel inte med på passen.

– Träning måste erbjudas på ett sätt som verkar lockande och sprida positiv energi, för annars faller syftet och då ger det inget. Eftersom vi gör det i ett förebyggande syfte är det svårt att tvinga någon.

Hon har redan börjat fundera på hur träningen kan utvecklas framåt. Första steget är att ordna fler pass per vecka. Det är bara 12 personer som kan träna samtidigt och det är alltid överbokat.

– Först ska vi få det här att rulla. Sedan kan jag tänka mig att själv leda en löpargrupp till exempel. Jag är ingen expert men jag gillar löpning, säger Christin Henriksson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar prisas med stipendievinst

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöstipendiets vinnare 2016 har korats. Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på priset och får 15 000 kronor var.
NYHET Publicerad:

Tydligare krav på fungerande arbetsmiljö

HÄLSA Arbetsgivarens arbete med den sociala arbetsmiljön styrs av nya, mer exakta regler. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Obligatorisk träning stärker på många plan

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.
NYHET Publicerad:

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men på Nissavarvet i Halmstad har man lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid.
NYHET Publicerad:

Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet

ARBETSMILJÖ 71 procent av de tillfrågade tycker att de har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, visar en ny undersökning.Sammantaget är Prevents arbetsmiljöindikator ett riktigt styrkebesked från svenskt arbetsmiljöarbete, skriver Bodil Mellbom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd för Vida HN.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljölagen skapar onödigt krångel

REGELKRÅNGEL Var tredje företagare tycker att det är svårt att följa arbetsmiljölagen. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Reglerna är heller inte anpassade för småföretag, till exempel Assistanspoolen vars personliga assistenter arbetar i människors hem.