NYHET5 juni 2018

VAL 2018: Rut-avdraget har gett 30 000 nya jobb

Rut-avdraget firar tio år och omsatte hela 10 miljarder kronor under 2017. Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rut-reformen genomfördes.

Rut-avdraget som infördes 2007 har visat sig vara en fullträff. På tioårsjubileet 2017 kom rut-sektorn att omsätta 10,2 miljarder kronor på ett år, en ökning med 25 procent jämfört med 2016. Enligt Almegas beräkningar har rut-avdraget dessutom skapat jobb till över 30 000 personer, av vilka 75 procent tidigare var arbetslösa.

Almega föreslår också att det blir tillåtet att göra avdrag med upp till 100 000 kr årligen. HEM-avdraget skulle öka efterfrågan av tjänster i hemmen, och på så sätt ytterligare bidra till ökad sysselsättning för grupper som i dag saknar arbete, särskilt personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

ROT-avdrag främjar den sunda konkurrensen
ROT-avdraget är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta byggnads- och hantverksarbeten, samtidigt som det främjar den sunda konkurrensen på byggmarknaden. Attityden till att köpa svarta tjänster har förändrats mycket under de år som ROT-avdraget funnits. Den 1 januari 2016 sänktes ROT-avdraget, något som redan nu fått effekter på konsumenternas vilja att köpa vita tjänster. Sveriges Byggindustriers målsättning är att åter höja ROT-avdraget till 50 procent (i stället för dagens 30 procent). Detta för att främja den sunda konkurrensen i branschen, och få bort svartarbetet.

Sedan 1 januari 2016 gäller nya regler för ROT-avdraget. Subventionsgraden har sänkts från 50 till 30 procent. Sveriges Byggindustrier befarade i samband med sänkningen att detta åter skulle öppna marknaden för svartarbete, något som nu blir verkligenhet. Enligt Sveriges Byggindustriers årliga ROT-enkät anser sju av tio medlemsföretag att marknaden för ROT-tjänster bromsar in. Efterfrågan på vita tjänster sjunker samtidigt som många av våra medlemsföretag vittnar om en större efterfrågan på svarta tjänster. Mot denna bakgrund anser Sveriges Byggindustrier att det är nödvändigt att återställa ROT-avdraget till 50 procent.

Gilla Jobbskaparna#gillajobbskaparnaValet 2018RUTSmåföretagsfrågorSkatter
Skriven avCharlotte Schéle
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist