Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 december 2017

Vinster i välfärden berör oss alla

Som medborgare och enskilda individer är vi alla beroende av att vård, skola och omsorg fungerar väl och ger oss tillgång till välfärdstjänster av hög kvalitet. Som företagare kommer ytterligare en dimension på välfärden. Våra företag är beroende av sina medarbetare, skriver företrädare för halländska välfärdsföretag i en gästkrönika.

Utan kompetenta medarbetare som är på jobbet går det inte att driva framgångsrika verksamheter. För oss är det avgörande att det finns bra skolor som utbildar dem vi ska anställa, att det finns god sjukvård när medarbetare blir sjuka och att det finns en välfungerande omsorg för våra medarbetares anhöriga.

Nu har vänsterpartiet tvingat regeringen att gå fram med ett förslag till vinstbegränsningar som har blivit totalsågat, inte bara av företagen i de berörda branscherna utan också av stora delar av övriga näringslivet, av tunga myndigheter och av flera fackförbund.

Förslaget är skadligt av flera skäl – dels rubbar det grundläggande principer för äganderätt och näringsfrihet. Vilka är de nästa branscherna regeringen vill ge sig på av populistiska skäl? En rad av negativa uttalanden om näringslivet lägger en våt filt över företagandet och minskar Sveriges attraktivitet som land att investera i.

Dessutom kommer tillgängligheten och kvaliteten att bli lidande. En utredning visar att cirka 80 % av företagen i välfärden kommer ha ytterst svårt att överleva om utredningens förslag går igenom.

Utvärdering efter utvärdering pekar på att privat driven välfärd presterar minst lika bra eller bättre jämfört med offentliga utförare. Idag bedrivs i snitt cirka 20 % av välfärden i privat regi och ändå brister tillgängligheten inom många områden. Hur ska det bli om de privata företagen tvingas bort?

Inom både vården och skolan har vi idag en stor kompetensbrist och den väntas bli värre. Att se till så att den som väljer att utbilda sig till antingen sjuksköterska eller lärare bara har en arbetsgivare på orten att söka jobb hos kommer knappast göra dessa yrken mer attraktiva. Valfrihet är viktig för både medborgare för dem som valt att arbeta inom välfärdens yrken.

Som medborgare och som företagare har vi också ett starkt intresse av att skattemedlen används väl. Ingen vill se slöseri med skattepengar och detta används ofta som ett argument mot företagande i välfärden. Sanningen är dock att de samlade vinsterna hos välfärdsbolagen uppgår till ungefär 0,6 procent av de totala kostnaderna för välfärden.

Som företagare är vi oroliga. Om vi ska kunna fortsätta verka i Halland så behöver vi en bra välfärd. Vi behöver effektivt nyttjade skattepengar. Vi behöver ha ett bra företagsklimat – det är så svenskt välstånd byggs. Regeringens agerande går nu i rakt motsatt riktning.

Carina Ejdelind, VD Laholmshälsan
Håkan Bonevik, VD Lotusläkarna
Sofia Zidar, VD Hemassistans i Varberg AB
Chenay Mutlu, VD Hallands CareCenter AB
Marina Lemke, VD Prismakliniken AB
Feime Bajraktari, VD Hemma & Trygg AB

Villkoren för privata välfärdsföretagVälfärdSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist