Idag är UF självklart val på Bromma Gymnasium

NYHET Publicerad

UNG FÖRETAGSAMHET På bara tre år har Bromma gymnasium gått från att två ekonomiklasser läste UF till att förra läsåret ha 300 UF-elever. Carl Kronberg förstelärare i entreprenörskap säger: ”Mitt främsta råd är att helt enkelt bara bestämma sig för att nu satsar vi på UF och sedan dra igång.”

Carl Kronberg
Foto: Timothy Hädd

Hur skulle du beskriva din personliga resa sedan augusti 2016?

– Det har varit enormt spännande, stundtals utmanande men framförallt väldigt rolig! Jag har lärt mig så oändligt mycket både om att undervisa i entreprenörskap och om mig själv, att jag ibland undrar vem som har utvecklats mest tack vare Ung Företagsamhet: mina elever eller jag?

– Jag är idag oerhört stolt över den resa som skolan har gjort och över våra resultat, långt över mina förväntningar när projektet initierades.

Man säger ofta att eleverna utvecklas så mycket när de arbetar med Ung Företagsamhet. Vad vinner du som lärare?

– Sett ur mitt perspektiv som lärare är den kanske största skillnaden mellan UF och mer traditionell undervisning att eleverna själva driver processen framåt i UF-företagen. Det innebär avsevärt mindre tjat och påminnelser från lärarens sida – ibland springer eleverna så fort framåt att man snarare behöver bromsa dem.

– Man slutar aldrig att lära sig nya saker som UF-lärare. Flera år av att handleda företag med vitt skilda affärsidéer har inneburit att jag har behövt sätta mig in i oändligt många olika branscher och hjälpt elever att hantera situationer som jag annars aldrig hade konfronterats med, vilket är både stimulerande och lärorikt för mig själv.

Hur har utvecklingen av antalet elever som startar UF-företag hos er påverkat skolan?

– Den omfattande expansionen av UF-verksamheten har gjort ett stort avtryck.

– Vi har bildat ett eget ämneslag i entreprenörskap med ett tiotal lärare och en skolledare som tillsammans planerar och genomför en lång rad gemensamma UF-aktiviteter på skolan varje läsår. Många andra lärare arbetar dessutom ämnesintegrerande med UF i sina kurser, till exempel i svenska och teknik, vilket ytterligare bidrar till att förankra UF-verksamheten på skolan.

UF-konceptet ses som en fullständig självklarhet på skolan idag, både av skolledningen och lärarna och inte minst av eleverna.

Vilka är dina främsta råd för att en skola ska ha och bibehålla en riktigt bra och expanderande UF-verksamhet?

– Jag får ofta den här frågan eftersom många skolor skulle vilja satsa mer på sin UF-verksamhet men inte verkar veta i vilken ände de ska börja.

Råd ett

– Mitt första och främsta råd är därför att som skola helt enkelt bara bestämma sig för att ”nu satsar vi på UF” och sedan dra igång, utan att allt kanske behöver vara så perfekt. Jag tror att många skolledare är försiktigt lagda och hellre behåller ett fungerande status quo än tar riskerna förbundna med en förändring, men utan modet att kasta sig ut på djupt vatten och våga satsa på UF-verksamheten kommer skolan heller aldrig att få se resultaten.

Råd två

– Mitt andra råd är att hitta sin egen väg inom UF och att anpassa det till skolans förutsättningar. Konceptet Ung Företagsamhet är ett nästan oöverskådligt smörgåsbord av möjligheter och ingen skola gör allt. Välj att satsa på de moment under UF-året och de aktiviteter som känns mest rätt för just din skola och dina elever. Känn inget tvång att göra precis det som grannskolan gör, utan tvärtom är min erfarenhet att UF ofta blir som bäst när varje skola hittar sitt eget unika format.

Råd tre

– Mitt tredje och avslutande råd är att involvera eleverna redan från början i förändringsprocessen. Låt dem starta UF-företag oavsett vilket program de läser och invänta effekterna. Elever som själva brinner för sina UF-företag är de bästa ambassadörerna för UF på skolan. Om det finns en tveksamhet till UF i kollegiet försvinner den ofta snabbt när lärarna ser elever satsa mer på skolarbetet i UF-företagen än de gör i någon annan kurs. När allt fler lärare vill se samma engagemang hos eleverna i sina egna kurser och hoppar på UF-tåget, då växer UF snabbt på skolan!

Text: Stina Dahlén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ryns skor möter kunder på nya sätt

CORONAKRISEN Sällanvaruhandeln är en av de branscher som drabbats hårdast av Coronakrisen. För Ryns skor i Västerås och Köping har det varit en dramatisk utveckling. ”Hela vår verksamhet har skakats om i grunden”, berättar ägaren Ulf Antman.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner kan göra mer

CORONAKRISEN Extraordinära omständigheter kräver extraordinära insatser. Uppsalaregionens kommuner har alla tagit fram stödpaket för att stötta sina företag genom att frigöra tid och stärka deras likviditet. Stödpaketen bygger till stor del på Svenskt Näringslivs rekommendationer om ett ”basstödpaket”.
NYHET Publicerad:

Ohållbart med 50-procentig självförsörjning i Sverige

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING "Coronakrisen har fått fler och fler att äntligen inse att det är ohållbart med en självförsörjningsgrad på livsmedel på bara 50 procent i Sverige. Den andelen måste upp till 85 procent", säger Lotta Zetterlund, nyvald regionordförande i LRF Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Fler lokala åtgärder behövs för att mota krisen

CORONA Allt fler företag påverkas av coronakrisen. Mer än sju av tio företag i Skåne upplever nu att försäljningen har minskat. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”Vi gick från 100 procent till 0 på två dagar”

ARBETSMARKNADSNYTT Inom två dagar meddelade alla Linde Maskiners kunder att de stänger ner. ”Sedan i tisdags förra veckan har vi ingen produktion, inga utleveranser och inga kunder som efterfrågar våra produkter”, säger vd:n Dan Johansson som nu har korttidspermitterat alla fastanställda.
NYHET Publicerad:

Krisen tvingade Altitude Meetings att ställa om

FÖRETAGSAMHET Få företag är oberörda av den kris som följt i coronavirusets spår, men vissa branscher drabbas hårdare än andra. Altitude Meetings i Malmö arrangerar möten, konferenser och events och har på kort tid tappat i stort sett alla bokningar i sina lokaler. Nu paketerar de om sina erbjudanden för att fungera digitalt. "Det viktiga är att inte stanna upp utan att fortsätta framåt, om än i andra former", säger vd Yasemin Arhan Modéer.
NYHET Publicerad:

Vikten av att göra

KRÖNIKA "Bakom alla modiga beslut finns människor. Människor som gör. Människor som vågar fatta beslut, även om det hade känts bra att tänka lite till och sova på saken. Det finns inte tid till det nu." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Surahammars kommun vill hjälpa företagen

KOMMUNER SOM GÖR Surahammars kommun har infört en rad åtgärder för att underlätta för företagen under Corona-krisen. Detta välkomnas av kommunens företagare som bland annat kan få anstånd med avgifter, framskjutna tillsynsbesök och lätt hitta rätt i kontakten med kommunen genom ”en väg in”.
NYHET Publicerad:

Företagens nytänkande lindrar coronakrisen

NYTÄNK I CORONATIDER Nytänkandet är stort hos företagen i Gävleborg. När det gäller att lindra konsekvenserna av coronakrisen är idéerna många. Det handlar om att få företagen att överleva och att rädda så många jobb som möjligt. Mikael Ericsson, som är hotelldirektör på Elite Grand Hotel i Gävle är en av de som nu försökt hitta nya lösningar.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Norrbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Vi nu ser på bred front att kommunerna förlänger betaltiden på sina fakturor eller ger företagen möjlighet att ansöka om förlängda betaltider. Vi ser också att flera kommuner kortar ner sina betaltider till leverantörer vilket också stärker likviditeten", säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

Företagens kreativitet lindrar coronakrisen

CORONAKRISEN De sörmländska företagens kreativitet är stor när det gäller att lindra effekterna av coronakrisen. Många tänker i nya banor för att få företagen att överleva och för att så många jobb som möjligt ska kunna räddas.
NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.