LogoLogo
LogoLogo
Nyhet28 april 2020

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland

Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.

Svenskt Näringsliv har mellan den 15-22 april genomfört en undersökning bland sina medlemsföretag i Jämtland. Av dessa svarar 42 procent av företagen att de ligger på en produktionskapacitet på bara mellan 0-59 procent av den normala. Det är endast 14 procent av företagen som uppskattar sin produktionskapacitet till 100 procent eller mer.

Den minskade efterfrågan för många företag påverkar också möjligheten att behålla sin personal. I landet som helhet har sedan den 7 april cirka 41 000 ansökningar om korttidspermitteringar inkommit till Tillväxtverket. I Jämtlands län har 6,9 procent av de anställda i näringslivet permitterats hittills. 36 procent av företagen i länet uppger att de har varslat eller planerar att varsla personal inom den närmsta framtiden. Värst drabbade är handeln, hotell & restaurang och tillverkningsindustrin.

Ola Toftegaard
Ola Toftegaard
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Korttidspermittering och nedsättning av arbetsgivaravgifter möjliggör för företagen att under en period kunna ha kvar sin personal när efterfrågan går ner. Men det är en tillfällig lösning, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.

44 procent av de jämtländska företagen tror sig komma att använda sig av statliga lönesubventioner vid korttidspermitteringar. Hela 87 procent av de svarande vill ta del av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter. Endast 5 procent av de svarande uppger att de tror att de kommer att ta lån för att hantera krisen.

– Det är tydligt att många företag är rädda för att låna pengar i denna situation. Det är dock helt avgörande att de företag som har tappat stora delar av sina intäkter ges ersättning att betala sina fasta kostnader. Utan rena kapitaltillskott kommer det att bli svårt för många företag att klara krisen. Därför krävs det att regeringen kommer med ytterligare åtgärder, avslutar Ola Toftegaard. Svenskt Näringsliv Jämtland.

Svenskt Näringslivcoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist