NYHET2 november 2022

Fastighetsskötseln utmanas i Bräcke

För tre år sedan införde Bräcke kommun utmaningsrätt. Nu har den första utmaningen inkommit, vilken gäller kommunens fastighetsskötsel. Nu är det upp till kommunen huruvida utmaningen ska antas. 

Johan Loock (M) säger att utmaningsrätten kan vara ett effektivt verktyg för att kunna minska kommunens omkostnader. Foto: Stina Hylen

Utmaningsrätt innebär att en entreprenör kan utmana kommunen att bedriva kommunal verksamhet på ett bättre sätt, både utifrån kostnader och kvalitet. Kommunen beslutar vad som kan utmanas och hur förfarandet kring utmaningsrätten ska hanteras. Kommunen väljer sedan om man ska gå vidare med tjänsten som då kommer att upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

Nu har ett företag med huvudkontor i Gävle kommun inkommit med en utmaning om att de kan sköta Bräcke kommuns fastighetsskötsel på ett mer effektivt sätt.

Johan Loock (M) är kommunpolitiker och har varit ordförande i Bräckes näringslivsutskott under den gångna mandatperioden och drivit på för att kommunen skulle införa utmaningsrätten. Kommande mandatperiod sitter han i opposition. Han berättar att processen framåt kommer att vara ganska lång och börjar med ett politiskt beslut huruvida utmaningen ska antas, därefter ska ett förfrågningsunderlag skrivas så att fler parter kan komma med anbud.

– Det är jätteroligt att en skarp utmaning har inkommit. Bräcke är dock en liten kommun med stora åtaganden, så för min del handlar det om att ligga på för att se till att ärendet sätts igång. Från Moderaternas håll har vi varit väldigt tydliga med att det ska vara en bra och effektiv process framåt, säger han.

Johan Loock menar vidare att utmaningsrätten kan vara ett effektivt verktyg för att kunna minska kommunens omkostnader.

– Kommunen fick nyligen 100 miljoner i statligt bidrag från kommundelegationen med syfte att få ekonomin i balans och göra effektiviseringar för att sänka kommunens driftskostnader. Det är naturligtvis jättevälkommet för en liten kommun som Bräcke, men jag tycker också att man från kommunens sida borde beakta den möjlighet till effektivisering och besparing som kan göras genom en effektiv konkurrensutsättning.  

Utmaningsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist