LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 september 2020

Fortsatt allvarlig situation för Jämtlands företag

Coronakrisen är inte över. I en ny undersökning uppger Svenskt Näringslivs företagarpanel att situationen fortfarande är kraftigt sämre är normalt. Ny statistik bekräftar den bilden, även om en del indikatorer börjat vända upp från historiskt låga nivåer. 38 procent av panelföretagen i Jämtlands län har dragit ned på investeringarna jämfört med för ett halvår sedan och 55 procent av företagen har sett sin produktion/försäljning minska under samma tidsperiod. 

Företagarpanelen Q3 2020 Jämtland

Svenskt Näringslivs statistik över sysselsättning, investeringar och produktion visar att den ekonomiska aktiviteten fortfarande är klart lägre än normalt. Det genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka har exempelvis inte varit lägre sedan 1987, enligt SCB:s statistik. Svenskt Näringslivs regionchef i Jämtland Ola Toftegaard är orolig för framtiden.

– Dessa siffror är alarmerande. Aktiviteten i ekonomin blir sannolikt lägre än innan krisen under lång tid framöver. Sverige kan dessutom hamna i en långvarig lågkonjunktur, varför det är avgörande att ge företagen rätt förutsättningar att våga investera och anställa igen. Osäkra förutsättningar är investeringarnas värsta fiende.

Det är inte endast investeringar och produktion/försäljning som har påverkats negativt. Coronakrisen har också slagit hårt mot jobben. Bara i Jämtlands län är över 5 300 personer korttidspermitterade och antalet inskrivna arbetslösa har ökat med 22 procent jämfört med för ett år sedan.

I företagarpanelen uppger närmare 41 procent av företagen att de har färre antal anställda nu än för sex månader sedan. Endast 22 procent av företagen tror att antalet anställda kommer att öka under de kommande sex månaderna.

När det kommer till vilket län som drabbats hårdast gällande antalet anställda är det bara Västmanland som drabbats hårdare än Jämtland enligt de svarande i panelen.

– Det är tydligt att oron för framtiden är utbredd bland de svarande företagen i länet. Om företagen inte vågar investera och tvingas skära ner antalet anställda slår det direkt mot hela länet, som både mister viktiga skatteintäkter och dessutom får fler arbetslösa. Om denna utveckling ska kunna bromsas är det helt avgörande att företagen ges de förutsättningar som krävs för att överleva krisen och blicka framåt, avslutar Ola Toftegaard. 

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeföretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist