Jacob Dahlberg

”Framtidens lyx handlar inte om perfekt tillrättalagda sviter, det kommer istället handla om gemenskap och upptäckarglädje”, säger nya vd:n Jacob Dahlberg.

Frösö Park Hotels senaste investering ska föra gästerna samman

NYHET Publicerad

BESÖKSNÄRINGEN MoHo är arbetsnamnet för Frösö Park Hotels nya satsning. Ett tidigare logemente byggs om för att möta behovet hos besöksnäringens snabbast växande kundsegment.

I mitten av augusti lämnade Jacob Dahlberg Stockholm och chefsjobbet på Scandics största hotell för att efterträda Björn Hemmingsson och Anders Wikberg som Frösö Park Hotels nya vd. 100 dagar senare står Dahlberg och hans 60 medarbetare redo att berätta om projektet MoHo som ska öka hotellets kapacitet med 20 procent och samtidigt visa vägen in i framtidens upplevelseturism.

– MoHo ska möta det kundsegment som jag ser som det snabbaste växande, människor som vill få mer pengar över till aktiviteter på resan men som samtidigt vill bo i en fräsch och inspirerande miljö. Ett av de tidigare logementen ska renoveras utifrån det förslag som går vinnande ur en väldigt omfattande arkitekttävling som avslutas den 27 december, ett par av de skisser som har kommit in är så snygga och innovativa att man svimmar, säger Jacob Dahlberg entusiastiskt.

Ny syn på vad som är lyx

Lovorden är både stora och uppbackade av en diger meritlista inom ämnet design och innovation. Närmast kommer nämligen Dahlberg från en chefsposition på den Stockholmsbaserade Scandic-satsningen Downtown Camper som utsågs till Sveriges mest nydanande hotell år 2019.

– Downtown Camper blev utfallet av tre års samarbete mellan psykologer, konceptbyråer, arkitekter och oss på Scandic. Slutsatsen vi drog, och det vi byggde Downtown Camper utifrån, var att en mindre tillrättalagd miljö främjar gemenskap, kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Förr handlade lyx om perfekta sviter och det gör det fortfarande för en mindre minoritet, men det man ser är att lyx för alltfler handlar om generositet, samvaro, inspiration och upplevelser. Den traditionella ultralyxen finns fortfarande men den tappar marknadsandelar.

Lite kaos med kvalitet skapar innovation

Många upplevelseresor, med bland annat vandring i Jämtland, har också bidragit till Dahlbergs teorier kring vad som för människor samman och som skapar upplevelser med bestående minnen.

– MoHo är också ett resultat av att jag har rest väldigt mycket som privatperson, när jag reser bor jag nästan uteslutande på Hostel som ligger i anslutning till bra aktivitetsutbud som surfing eller berg. Jämtlandsfjällens koncept med sovsalar är helt fantastiskt, här möts främlingar och det skapar en gemenskap. Den sammanhållning som skapas i den boendeformen tror jag faktiskt att väldigt få företag lyckas uppnå mellan deras medarbetare i många konferensmiljöer som traditionellt sett är ganska statiska och trista. Lite kaos men med kvalitet skapar innovation på konferensen och gemenskap på upplevelseresan - det är vad vi söker.

Betydande investering

Ekonomiskt handlar MoHo om en betydande investering som ökar bäddutbudet med 20 procent och personalstyrkan med 5 – 10 procent. Den snabba implementeringsfasen av MoHo förklaras med ett bra och smidigt bemötande från kommunen samt att Dahlberg tillträdde sin chefsroll i ett redan välskött företag. Björn Hemmingsson och Anders Wikberg får en rejäl skopa beröm.

– Jag är jätteimponerad av det arbete Björn och Anders har gjort. Nu går vi vidare in i en mognadsfas för att kunna växa in i framtiden. Frösö Park Hotell ska ses som en självständig destination i framtiden. Familjer, träningsgrupper och konferensgäster ska ges tillgång till ett så brett och kvalitativt aktivitetsutbud att hela vistelsen kan förläggas i och runt hotellets miljö, säger Jacob Dahlberg.

Logistiken en nyckelfråga

När Jacob Dahlberg pratar framtidsvisioner så ser han efter 100 dagar som vd och jämtlänning egentligen bara en kritisk faktor som blir viktig att jobba med för att få ut Frösö Park Hotels och hela Jämtlands fulla potential.

– Logistiken, det bör först och främst bli enklare att ta sig till och från Östersund. Bland annat skulle en snabbare motorväg från Trondheim kunna ge enorma resultat för Östersunds besöksnäring. För vår del är också bussförbindelserna in till stan en kärnfråga, vi har sedan 2014 adderat 35 000 gästnätter och 60 årsverken utöver det som då redan fanns i regionens hotellnäring. Vi ska fortsätta investera och har potential att komma upp i 100 000 gästnätter förutsatt att vi inte hindras av logistiska frågor. Bra logistiska lösningar under ständig utveckling blir en nyckelfråga.

Visoner om stadsdel Frösö Park

År 2018 lämnades ett planprogram in innehållandes visioner om att skapa stadsdel Frösö Park. Planprogrammet har arbetats fram utifrån en framtidsbild om 4 000 invånare år 2040. Om projektet blir verklighet ser Jacob Dahlberg positivt på ökad rörelse, han ser att ett naturligare idrotts- och föreningsliv ökar aktivitetsutbudet och att hotellet i ett sådant scenario blir det centrala navet i ett större bostadsområde.

– Det är en naturlig utveckling. Utifrån hur fantastiskt fint området ligger, med utsikt och rekreationsmöjligheter inpå knuten, så är det självklart väldigt underutnyttjat i dagsläget. Ett omfattande bostadsområde skulle ge möjligheter att koppla på hotellets tjänster till ett större sammanhang.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.