NYHET28 september 2021

Hälften av företagen i länet påverkas negativt av Cementa-krisen

Fem av tio företag i Jämtlands län uppger att de skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. Det visar siffror i Svenskt Näringsliv företagarpanel. 

Foto: TT

Situationen kring Cementas framtida kalkbrytning skapar stor oro bland jämtländska företag. Bland de svarande företagen inom byggsektorn i Svenskt Näringslivs företagarpanel uppger 94 procent att de skulle drabbas negativt om brytningstillståndet skulle upphöra.  

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Enligt Byggföretagens uträkningar hotas vart fjärde jobb inom bygg- och anläggningssektorn redan till sommaren och 90 000 jobb riskerar gå förlorade i riket som helhet. Svenskt Näringslivs företagarpanel i Jämtland, som består av en bredd av branscher, visar att det dessutom inte bara är byggsektorn som hotas.  

– Fyra av tio företag inom handel, besöksnäring och transport liksom tillverkningsindustrin uppger att detta skulle drabba dem negativt. Det här är en kris som slår mot hela näringslivet i en tid när många företag försöker återhämta sig efter coronapandemin. Det är ytterst allvarligt, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.    

Stor risk för personalneddragningar  

Mer än vart femte företag i länet tror att en upphörd kalkbrytning skulle kunna leda till personalneddragningar i företaget. Bland byggföretagen är siffran betydligt högre – närmre sju av tio företag varnar för att personalstyrkan kommer att behöva minskas.  

– Det här är egentligen inget att förvånas över. Om inte företagen får tag i cement kan de heller inte bygga, vilket ofrånkomligen leder till att anställda kommer att behöva sägas upp. Dessa siffror visar tydligt vilka konsekvenser detta kan få, fortsätter han. 

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Men istället för ett abrupt stopp redan i slutet av oktober meddelade regeringen i början av augusti att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober. 

– Det här bara ett sätt att knuffa krisen framför sig. Företagen måste få tydliga besked om vad som gäller framöver. Den här osäkerheten hotar såväl investeringar som arbetstillfällen i Jämtland, avslutar Ola Toftegaard.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist