NYHET21 december 2021

Högt på önskelistan finns prioritering av företagens villkor

När det nu lackar mot jul är det många som börjar fundera på julens ledighet. Men det är minst lika många som planerar sina nästa dagar på jobbet. Tillsammans med sina medarbetare är det företagen som skapar de skatteintäkter som sedan omvandlas till offentlig välfärd. Till sådant som skola, sjukvård, äldreomsorg och rättsväsende. 

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Och det är extra viktigt att påminna om det i tider när många företag har stora utmaningar, både med tillstånd, leveranser och restriktioner, samtidigt som många av oss är mer beroende av välfärden än någonsin tidigare.  

Företagen i Jämtland och deras drygt 35 000 anställda bidrog med 9,7 miljarder i skatteintäkter förra året. Det räcker till många förskoleplatser, sjuksköterskor och poliser. Exempelvis har företaget Octowood bidragit med skatteintäkter motsvarande 25 ambulanssjukvårdare och Attacus Stomsystem Betong med 243 förskoleplatser.  

Entreprenörskap är centralt för jobb- och välfärdsskapande. Det driver på den tekniska utvecklingen och därmed tillväxten.

De lyckosamma reformer som genomförts kring entreprenörsskatten eller 3:12-reglerna blir den här tiden på året tydliga. Att skattesatsen på utdelning och kapitalvinster ligger på 20 procent samt att mindre företag kan nyttja förenklingsregeln med schablonbelopp är positivt. Det bidrar till incitament för att anställa och skapa fler jobb. I politiken framförs nu förslag om att försämra entreprenörskatten vilket ingen skulle tjäna på, varken företag eller stat. I Jämtland ligger vi långt över medel i antal 3:12-företag per capita. Enligt SCB-statistik uppgår det totala antalet aktiebolag i Jämtlands län till hela 7 081 stycken som tillsammans har 23 444 anställda (år 2019). Av dessa företag är 83 procent berörda av entreprenörskatten.

Min förhoppning är att företagare, anställda, politiker och tjänstemän ska få en lugn och skön jul med ledighet efter förmåga. Högt på min önskelista till tomten står det att politiken prioriterar företagens villkor och arbetar för ett gott företagsklimat. Och visst vore det fantastiskt om vi alla tar till oss julens budskap om vänlighet och givmildhet? Där vi ser service som något positivt, där myndighetsutövning går mot samverkan och där det blir rim och reson i kravställningar för upphandlingar. Toppas det sedan med en god dialog och tillit mellan folkvalda politiker, tjänstepersoner och företagare så kan vi landa i en fridfull jul. 

Jag är övertygad om att alla kommuner i Jämtlands län kan genomsyras av en sådan anda – bara alla bestämmer sig för att det är viktigt. För, ska det gå bra för länet måste det gå bra för våra företag.  

God jul! 

Skriven avOla Toftegaard
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist