NYHET2 juni 2022

Inför höstens val: Riksdagspolitiker mötte företagare

Solen sken in genom fönstret till Frösö Park Hotel och Jämtland visade sig från sin vackraste sida när Svenskt Näringsliv tillsammans med Byggföretagen och Visita arrangerade Röstfiske. Riksdagspolitiker från länet mötte företagare och näringslivsorganisationer kring viktiga näringspolitiska frågor. Kompetensförsörjning, tillståndsprocesser och arbetsgivaravgifter var några av de ämnen som avhandlades.

Foto: Rebecka Sernheim

Svenskt Näringslivs Ola Toftegaard inledde med att lyfta fram vikten av företagens betydelse för samhället och berättade om den nyligt släppta enkätundersökningen av lokalt företagsklimat. I LFK-enkäten framgår att infrastrukturen är den fråga flest företag i länet vill att politiken ska jobba med. Kompetensförsörjning, LAS och skatter var också frågor Ola berörde och hänvisade till reformförslagen Näringslivets prioriteringar inför nästa mandatperiod.

Foto: Rebecka Sernheim

Christin Andersson och Tanja Rasmusson från Byggföretagen lyfte den för branschen så viktiga tillståndsfrågan. Där processerna idag tar alldeles för lång tid och där Cementas tillstånd fortsatt är en avgörande fråga för byggbranschen. En bransch som klarat sig förhållandevis bra under pandemin är nu oroad för de höga råvarupriserna och vågar inte gå in i fastprisuppdrag. Så bygger vi Sverige bättre är Byggföretagens reformagenda.

Sara Darabi berättade om utmaningarna för besöksnäringen.
Foto: Rebecka Sernheim

Besöksnäringen har till skillnad från byggbranschen tappat enormt under pandemin och Sara Sidén och Sara Darabi från Visita visade skrämmande siffror på det tapp branschen haft. Samtidigt tackade de politikerna för deras insatser med stöd under pandemin. Oron framåt handlar om en eventuell lågkonjunktur och ökad inflation. För att uppmuntra resor och restaurangbesök föreslår Visita bland annat fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter för unga samt ändring av logimomsen. Reformprogrammet heter Återstarta besöksnäringen.

De tre närvarande riksdagspolitikerna Saila Quicklund (M), Hanna Wagenius (C) och Anders Frimert (S) kommenterade näringslivsorganisationernas reformförslag utan att bli särskilt konkreta. Visita önskade ett ja eller nej på frågan hur partierna ser på en permanentad eller förlängd sänkning av arbetsgivaravgiften för unga. Hanna Wagenius kunde svara ja, Saila Quicklund sa att Moderaterna alltid vill sänka skatter men inte tagit ställning till just denna skatt och Anders Frimert att besöksnäringen är viktigt för länet men att partiet inte tagit ställning ännu.

Företagen på plats hade sina tydliga önskemål. Katarina Magnusson som driver Tages och Edenbos menade att en satsning på besöksnäringen är en satsning mot utanförskapet. Den bransch hon verkar i tar stort ansvar för att utbilda människor som inte har relevant utbildning och det ger dem jobb. Något som kostar tid och pengar för företagaren och som bidrar till fler arbetsverksamma människor. För detta behövs kompensation, till exempel i lägre arbetsgivaravgifter för unga.

Adam Brånby, ägare av Woolpower, kommenterade att de kompensationer regeringen nu ger ut varken är långsiktigt eller önskvärt. Mer långsiktigt agerande måste till för att hantera bland annat energi- och bränslekrisen. Dessutom menade Adam att varken Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket fungerar bra idag.

Att Arbetsförmedlingen inte fungerar var den fråga samtliga partier och företagare var överens om. Saila Quicklund beskrev hur en översyn pågår men att hon anser att det går för långsamt och att inget händer. Den andra frågan samtliga verkar ha samsyn kring är de alldeles för långa tillståndsprocesser som drabbar företag.

Foto: Rebecka Sernheim

Moderator Marlene Ström beskrev den frustration som många företagare upplever, nämligen att förändringar tar för lång tid. Ett exempel är det danstillstånd som en restaurang behöver ansöka om hos polisen årligen. Om nu de flesta partier tycker att det är en föråldrad lag, varför inte bara ta bort den?

Ja, den fråga fick hänga i luften med svaret att ”saker tar tid”.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist