Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 januari 2021

Ingen företagare har ännu utmanat Bräcke kommun

2019 införde Bräcke kommun utmaningsrätt. Hittills har ingen företagare använt sig av möjligheten att efterfråga upphandling, men med mer och tydligare information hoppas Moderaternas Johan Loock att initiativen från näringslivet ska ta fart.

"Vi vill ge entreprenörer möjlighet att på ett kreativt sätt utmana kommunen i att bedriva verksamhet", säger Johan Loock (M), ordförande i Näringslivsutskottet.Foto: Stina Hylen

Utmaningsrätt innebär att en entreprenör kan utmana kommunen att upphandla kommunal verksamhet för att bedriva den på ett bättre sätt, både utifrån kostnader och kvalitet.

– Det är ett sätt att vända på initiativkraften, att inte bara kommunen tar initiativ till att upphandla vår verksamhet utan att det även kan komma direkt från företagarna. Jämfört med andra kommuner så är Bräcke inte på något sätt sämst med att lägga ut kommunal verksamhet, men utmaningsrätten kan absolut göra oss bättre, säger Johan Loock.

Sedan det infördes så har ingen skarp förfrågan inkommit, men Johan menar att intresset från företagarna finns.

– Precis när vi tog beslutet så upplevde vi att det fanns en nyfikenhet från näringslivet. Men det senaste året har det varit i princip omöjligt att jobba strategiskt med annat än det som handlar om pandemin, säger han.

Fler digitala möten

En stor del av informationsarbetet kring utmaningsrätten har hamnat på efterkälken.

– Vi måste bli bättre på information och att nå ut till företagarna. Bland annat måste hemsidan uppdateras så att det där blir tydligt hur man går till väga, säger Johan.

Han är övertygad om att kommunikationen mellan kommun och näringsliv ser annorlunda ut framöver, som en effekt av pandemin.

– Efter det här året har vi alla tvingats in i det digitala. När vi tidigare planerade för företagsträffar så utgick vi från fysiska möten, vilket kunde innebära att många av praktiska skäl kanske inte hade möjlighet att delta. Vi hoppas få till fler digitala träffar och tillsammans med företagarna hitta nya digitala möjligheter att kommunicera, säger han.

Lokalt FöretagsklimatUpphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist