NYHET26 oktober 2021

Krokom har högst själv­försörjning i Jämtlands län

Krokom är den kommun i Jämtlands län där störst andel av befolkningen försörjer sig själv genom arbete. I länet som helhet är 77 procent självförsörjande. 

”Det är oerhört angeläget att fler kan försörja sig genom jobb och företagande. Därför måste det löna sig både att arbeta och att anställa”, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland
Foto: Ernst Henry

Enligt siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram är 82 procent av befolkningen i Krokoms kommun självförsörjande. Kommunen har därmed högst självförsörjningsgrad i Jämtlands län.  

– Det är till stora delar det lokala och regionala näringslivets förtjänst att Krokom ligger så bra till. Den höga graden av självförsörjning ger bättre förutsättningar för satsningar på till exempel barnomsorg, skola och äldrevård. Men det innebär också att fler Krokomsbor är delaktiga i samhället och har den självkänsla som en egen försörjning ger, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland. 

Rikssnittet för självförsörjning ligger på 75,1 procent. För hela Jämtlands län är snittet 77 procent. 

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20-64 år) inte är självförsörjande. Det är var fjärde person i den här gruppen. Siffran är egentligen högre, men de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd har exkluderats. Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande. 

– Det är oerhört angeläget att fler kan försörja sig genom jobb och företagande. Dagens utanförskap existerar dessutom parallellt med en kompetenskris i näringslivet. Därför måste det löna sig både att arbeta och att anställa, vilket kräver insatser både nationellt och kommunalt, säger Ola Toftegaard. 

När personer går från bidrag till anställning eller företagande frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser. Utanförskapet kostar i dag samhället 270 miljarder årligen i direkta transfereringar och i uteblivna skatter. Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder). 

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjningsgrad

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns och kommunal nivå.  

För mer information om självförsörjning och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Sverige, se www.svensktnaringsliv.se/utanforskap  

Självförsörjning i Jämtlands län

KommunAntal självförsörjandeAntal inte självförsörjandeAndel självförsörjande
Krokom5 9391 30082,0 %
Östersund24 9887 23677,5 %
Härjedalen3 7981 14176,9 %
Åre4 9271 48476,9 %
Berg2 51281075,6 %
Strömsund4 1031 49073,4 %
Ragunda1 84567573,2 %
Bräcke2 19086071,8 %
Utanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist