NYHET1 mars 2023

Krokom väljer kategoristyrning

Som en av de första kommunerna i Jämtlands län satsar Krokoms kommun på att vinkla om arbetet med inköp och upphandling till kategoristyrning och införande av en inköpsorganisation. Arbetet har redan påbörjats och förändringen kommer att ske stegvis under 2023.

I Krokoms kommun har det pratats ett tag om kategoristyrning och inköpsorganisation, men det har saknats resurser då Linda Näsén varit ensam upphandlingssamordnare. Med anställningen av inköps- och avtalscontroller Lennart Wallin har Krokom nu gått vidare med sina planer.

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får kommunerna ofta ett lågt betyg när det kommer till upphandling. Näringslivet har länge arbetat kategoristyrt och nu hoppas man att även kommunerna ska se fördelar med ett kategoriserat system och ta steget att införa ett sådant.

– När en kommun inför kategoristyrning är det vår övertygelse att det blir en bättre upphandlingsprocess. Det blir bättre för företagen som lämnar anbud, men i förlängningen också för kommuninvånarna eftersom skattepengarna används mer effektivt. Vi har ordnat flera seminarier kring ämnet och jag tycker att intresset varit stort från deltagande kommuner och regioner, säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv Jämtland.  

Krokom är på gång ‑ nya resurser ger möjligheter

Krokoms kommun är under våren 2023 på gång att införa ett nytt kategoristyrt arbetssätt kring sin inköpsprocess. Efter en tidigare utvärdering av inköpsmognaden i kommunen insåg Linda Näsén, upphandlingssamordnare på Krokoms kommun, att det finns områden som kommunen behöver förbättra. Kommunen saknade bland annat styrdokument kring inköp och upphandling och var dåliga på kontroll och uppföljning.

– Vi har pratat om kategoristyrning och inköpsorganisation ett tag, men det har saknats resurser i kommunen och jag har varit ensam upphandlingssamordnare, säger Linda Näsén.

Med anställningen av inköps- och avtalscontroller Lennart Wallin, som jobbat med uppföljning och kategoristyrning i Örebro kommun, har Krokom nu gått vidare med sina planer.

I en kommun är det oftast flera verksamheter som har liknande behov av en viss vara. När man arbetar utifrån kategoristyrning arbetar man tvärfunktionellt och samlar alla med sakkunskap för att på så sätt landa i relevanta och rimliga krav i upphandlingsdokumenten.

– Det bidrar även till att analyser blir mer träffsäkra och det blir ett bättre helhetsperspektiv. Vi vill ju upphandla det som är modernt i morgon, inte det som är gammalt redan idag, säger Lennart Wallin.

Med kategoristyrning hoppas kommunen även få till mer dialog med företagen för bland annat ökad innovation och ökad hållbarhet.

Kommunens nästa steg

Kategoristyrning är inget en kommun ändrar till över en natt och Krokoms kommun har en bit kvar i sina ambitioner.

– Vi tar några steg i taget och vi måste få ett beslut om att inrätta en inköpsorganisation till exempel. Men i en liten kommun är det närmare till beslut, förändringar går smidigare och snabbare än i en stor organisation. Vi hoppas på att få med alla på det här, säger Lennart Wallin.

– Viss konsulthjälp med omgörning mot kategoristyrning kommer vi eventuellt att ta till, men det mesta vill vi klara av själva för att arbetet ska bli väl förankrat och framgångsrikt över tid, säger Linda Näsén. 

Vad är kategoristyrning?

Kategoristyrning kan beskrivas som ett arbetssätt eller en metod som bland annat innebär att organisationens inköpsvolym delas upp och analyseras utifrån olika kategorier, till exempel livsmedel och fordon. Kategorierna skapar förutsättningar att arbeta mer strategiskt med inköp, bland annat med hjälp av ett tvärfunktionellt arbetssätt. Ett av syftena med arbetssättet är att inkludera flera delar av organisationen som har sakkunskap om en viss kategori. Genom att samla kompetens och specialisering kan kommuner få bättre kännedom om marknaden vilket i sin tur möjliggör bättre inköpsstrategi och mål för olika kategorier. Det här kan ge besparingar och ökad kvalitet i inköpen hos kommunerna.

Källa: upphandlingsmyndigheten.se

UpphandlingKategoristyrningLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist