NYHET25 oktober 2023

Kunskapsdag med upphandling i fokus

Upphandlingar får ofta låga betyg i Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet. Därför bjöd Svenskt Näringsliv, Byggföretagen och Fastighetsägarna in till en upphandlingsdag på Torsta. På programmet stod osund konkurrens, kategoristyrning och insikter i Upphandlingskontorets arbete.

Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, inledde dagen med att presentera utredningen ”En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter”.

Över 18 500 upphandlingar annonserades i Sverige under förra året. Ändå avstår många företag från att delta. De tycker helt enkelt att chansen att vinna en upphandling är liten i förhållande till insatsen som anbuden kräver. Ola Toftegaard är Svenskt Näringslivs regionchef i Jämtland:

– Upphandlingar får lågt betyg i Svenskt Näringslivs ranking. Det är anledningen till att vi är här i dag. Vi vill att alla företag ska kunna vara med och lämna anbud, men då krävs det en sund konkurrens. Därför behövs dialog och kunskap, sa Ola Toftegaard och välkomnade Svensk Näringslivs upphandlingsexpert, Ellen Hausel Heldahl.

Bolagsverket blir en ”one stop shop”

Ellen inledde dagen med att presentera utredningen ”En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter”, som syftar till att avhjälpa problemet med oseriösa aktörer genom ett tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling. Enligt Ellen ska Bolagsverket från och med den 1 oktober 2025 vara en ”one stop shop” där alla aktörer som tillämpar upphandlingslagarna kan slå i register från olika myndigheter, till exempel Polismyndighetens belastningsregister och Bolagsverkets näringsförbudsregister. Deltagaren Linda Näsén, som är upphandlingssamordnare på Krokoms kommun, såg positivt på den nya, samordnade registerkontrollen.

– Det är intressant att få inblick i vilka verktyg som finns och vad som går att kontrollera. Lösningen verkar fantastisk. Det är viktigt att företag kontrolleras för att undvika affärer med oseriösa företag. Det blir en sund marknad och de seriösa företagen kan överleva på sikt, sa Linda Näsén.

Kategoristyrning – ordet för dagen

Därefter presenterade Ellen Hausel Heldahl konkreta verktyg för att hjälpa myndigheterna att arbeta mer effektivt med upphandlingar. Ordet för dagen var kategoristyrning, en arbetsmetod där alla inköp optimeras genom att delas in i respektive inköpskategori.

– Alla stora företag använder sig av kategoristyrning. Det är vägen framåt. Vi är helt övertygade om detta, sa Ellen och betonade vikten av att sätta upp mål och visioner och alltid koppla dessa till just kategoristyrning.

– En hållbar värdekedja kräver ett starkt fokus på verksamhetens mål, sa hon.

Det ska löna sig att göra rätt

Näst på tur var Johan Flodin från bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, där han är nationell projektledare för sund konkurrens. Enligt honom är problemet med oseriösa och kriminella företag den enskilt viktigaste frågan bland Byggföretagens 4 000 medlemsföretag.

– Våra medlemmar ser att de inte får de affärer de förtjänar. De förlorar affärer till osunda och kriminella företag. Det bör vara dyrare och svårare att vara kriminell och löna sig att göra rätt. För att komma till rätta med problemet underströk Johan Flodin betydelsen av uppföljningar.

– Uppföljning är det absolut viktigaste. Krav som inte följs upp är nästan sämre än krav som inte ställs alls, sa han.

En av deltagarna var Lennart Wallin, inköps- och avtalscontroller på Krokoms kommun. Enligt honom har kommunen och byggföretagen samma mål.

– Vi vill göra affärer med seriösa företag och undvika oseriösa. Vi vill också ha många seriösa alternativ att välja bland. Då kan vi fokusera mer på den vanliga uppföljningen, sa Lennart Wallin.

Siste föredragshållare var Gustaf Danielsson, upphandlingschef på Upphandlingskontoret. Han gav en inblick i hur kommunerna arbetar med upphandlingar och underströk dialogens betydelse – före, under och efter att en ansökan lämnats in.

– Varför vann de? Varför blev vi diskvalificerade? Med en bra dialog kan vi alla rätta våra fel, sa Gustaf Danielsson.

Lokalt FöretagsklimatUpphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist