Misstagen du inte får göra i USA

NYHET Publicerad

MÖJLIGHETERNAS LAND Jämtlänningen Kristian Sjöström, i dagarna hemflyttad från USA, har lång erfarenhet av att göra affärer och leda företag i landet. Här tipsar han om hur du som svensk undviker fallgroparna på den amerikanska marknaden.

Kristian Sjöström nyligen hemkommen från USA där han arbetat som företagsledare.

Kristian Sjöström från Jämtland har mångårig erfarenhet av affärslivet i USA.

Kristian Sjöström från Jämtland om att göra affärer i USA

– Vårt svenska förhållningssätt är ofta att ”hellre fria än fälla”, medan det amerikanska förhållningssättet är precis tvärtom, säger Kristian Sjöström.

Det är kanske lätt att tro att vi svenskar tänker lika som amerikanerna, men det råder en hel del sociala, kulturella och affärsmässiga skillnader mellan Sverige och USA.

För den som kan navigera rätt inom affärskulturen och har förståelse för hur ledarskap och avtal fungerar finns det stora möjligheter.

Amerikaner överlag är lätta och trevliga att umgås med, köpkraften är stor, klimatet härligt och maten god.

En grundläggande skillnad är att amerikaner är drillade från barnsben att tala inför publik, umgås i olika sociala sammanhang, och blixtsnabbt lägga fram sina idéer. Vi svenskar är ofta lite mer avvaktande, vill känna in stämningen och vill inte upplevas som skrytsamma. Se till att utnyttja tillfället för att skapa många sociala kontakter, underskatta inte ytligt mingel.

I USA finns det en hel del myndigheter att förhålla sig till. Därutöver finns det en hel djungel av regler som ställer helt andra krav än vad vi är vana vid.  Tänk på att federala lagar gäller i hela USA, medan statliga lagar eller regler skiljer sig mellan olika delstater. Att ha rätt försäkringsskydd är oerhört viktigt! Anlita professionell hjälp för att navigera rätt i just ditt enskilda fall.

USA har en helt annan ledarskapskultur än Sverige. Vi är vana vid medbestämmande, att arbeta självständigt och konsensusbeslut. Glöm det - i USA bestämmer chefen, punkt slut.

Som nytillträdd vice vd för ett medelstort amerikanskt tillverkande bolag där jag arbetade i närmare 5 år, så ville jag resonera med mina mellanchefer om vad de tyckte i olika sakfrågor. Detta visade sig vara helt fel utifrån ett amerikanskt perspektiv. Senare förstod jag att de trodde att jag försökte ”sätta dit dem”, och att jag gav ett ”osäkert intryck” när jag frågade om grundläggande saker. I USA talar chefen i detalj om vad som skall utföras, och detta ifrågasätts inte. De personer vi skulle kalla ”ja-sägare” är därför många.

Anställningstryggheten är obefintlig. ”At will” är en vanlig anställningsform, vilket innebär att det står arbetsgivaren fritt att låta dig gå på dagen utan att ange orsak till detta (reglerna varierar något beroende på delstat). Omvänt så har också arbetstagaren ofta rätt att sluta på dagen. Ett sätt för vissa arbetstagare att skapa sin egen arbetstrygghet är att göra sig oumbärliga på arbetsplatsen. Detta görs främst genom att inte lära upp någon annan, ta minimalt med ledigheter för att alltid finnas på plats och att inte dela med sig av information eller kunskap. För mig som ledare krävde det stor uthållighet för att säkra kompetensöverföring.  

Det är också viktigt för oss svenskar att komma ihåg att de förhandlingspartners som vi möter oftast är ”at will”, vilket innebär att de kan vara borta imorgon.  Jag hade själv långt gångna diskussioner med inköpschefen för ett stort amerikanskt bolag. Vi träffades en tisdag för affärsdiskussioner, nästkommande måndag var han sparkad och allt mitt arbete var förgäves.

I amerikanska avtal regleras varje liten detalj. Det som inte finns skrivet gäller inte. Detta kan upplevas som att man behöver uppfinna lagboken varje gång man skriver ett avtal. 150 sidor med krånglig amerikansk juridiktext för en enkel leverans är inte ovanligt.

Vårt svenska förhållningssätt är ofta att ”hellre fria än fälla”, medan det amerikanska förhållningssättet är precis tvärtom! Förhandlingar går ut på att få in fördelar i avtalet som motparten inte ser eller uppfattar. Man är inte heller sena, eller blyga, att dra nytta av dessa fördelar senare i affärsrelationen.

Några viktiga sociala koder: Lär dig att komma ihåg förnamn, strunta i efternamnet. Säg inte ”nice to meet you again” när ni träffas för andra gången, då upplevs du som arrogant. Säg istället ”nice to see you again”.

Ett annat tips är att lämna mat kvar på tallriken. Ät tills du är lagom mätt, lämna resten. Annars kommer du garanterat att gå upp lika många kilon som veckor du befinner dig i USA.

När du efter affärsmiddagen tar notan så ska du betala minst 18 procent i dricks, det är servitörens lön och den förväntas man betala.

Prata inte politik med en amerikan, om svenskarnas rätt till fem veckors semester, eller överhuvudtaget om hur förträffligt Sverige är i förhållande till USA. Kommer detta upp, byt samtalsämne! Sport är ett säkert kort för konversation, amerikanarna älskar idrott. Det vill säga om det handlar om NBA, NHL, football eller baseball. De sporter som inte uppfunnits i USA kan du glömma, till exempel fotboll, soccer, längdskidåkning eller tennis. Det är sporter som amerikaner överlag struntar fullkomligt i.

Känner man bara till grundläggande förutsättningar, så att onödiga fallgropar undviks, då är USA möjligheternas land. Lycka till!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

”Jag ser hur ungdomarna växer”

SOMMARLOVSENTREPRENÖRER Det vanligaste är att gymnasieungdomar sommarjobbar på sommarlovet. Men Krokoms kommun bedriver för sjunde året i rad en verksamhet där ungdomar får möjlighet att testa på att driva ett eget företag under sommarlovet.
NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?