NYHET5 december 2019

Nu kan företagare utmana Bräcke kommun

Bräcke kommun inför utmaningsrätt som en del i arbetet för att stimulera företagandet i kommunen.

Foto: Stina Hylen

Utmaningsrätt innebär att en entreprenör kan utmana kommunen att bedriva kommunal verksamhet på ett bättre sätt, både utifrån kostnader och kvalitet. Kommunen beslutar vad som kan utmanas och hur förfarandet kring utmaningsrätten ska hanteras. Kommunen väljer sedan om man ska gå vidare med tjänsten som då kommer att upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

– Vi införde utmanarrätten tidigare i år och nu jobbar vi fram riktlinjerna som ska antas i början av nästa år. Vi har redan sett ett intresse från näringslivet och det är glädjande, säger Johan Loock.

Trots att det finns mycket som går att lägga ut på entreprenad, så finns det även delar inom den kommunala organisationen som inte går att utmana.

– Det är till exempel myndighetsutövning inom bygg- och miljöområdet där kommunen är tillsynsmyndighet. Sådana delar kan man inte utmana, säger Johan Loock.

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet så tappade Bräcke kommun 38 platser i den senaste mätningen. Bräcke placerar sig på plats 243 av Sveriges 290 kommuner.

– Vi antog för ett år sedan ”Program för ett blomstrande näringsliv” som bland annat handlar om att förbättra dialogen mellan kommunen och företagare. Vi hoppas att vi snart ska se effekt av satsningen även i rankingen. Både vi politiker och tjänstemännen försöker vara ute så ofta som möjligt på företagsbesök och det är en viktig del i vårt arbete med att bli en mer företagsvänlig kommun. Vi omprövar väldigt mycket. Vi ser över vilka aktiviteter som är relevanta och jag ser positivt på utvecklingen och vår plan framåt, menar Johan Loock.

Det finns även andra utmaningar som Bräcke delar med många inlandskommuner.

– Vi har en minskande befolkning, framförallt i arbetsför ålder, så det är en utmaning med kompetensförsörjning, både inom kommunen och för företagarna som ofta har svårt att rekrytera. Men en stor fördel för Bräcke är det geografiska läget mitt emellan Sundsvall och Östersund med närhet till E14 och järnväg, menar Johan.

Som en liten kommun samarbetar även Bräcke med grannkommunerna i olika frågor.

– Vi har bygg- och miljönämnd tillsammans med Ånge kommun och en gemensam överförmyndarnämnd med Bergs kommun. Vi har även till exempel ett Räddningstjänstförbund tillsammans med andra kommuner och det är jättebra för små kommuner att kunna samarbeta på det här sättet. Extra spännande är vårt samarbete med Ånge kommun, eftersom det är över länsgränsen till Västernorrland, säger Johan.

Skriven avMia Berglund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist