NYHET14 maj 2024

”One-way” till smidigare företagsetableringar

Landshövdingen i Jämtlands län initierar ett ”one-way”-system för att förbättra samarbetet mellan industrin och regionala myndigheter. Länsstyrelsens Magnus Lindow har en central roll i satsningen.

När ett företag behöver komma i kontakt med Länsstyrelsen i Jämtland är Magnus Lindow spindeln i nätet.

Det görs stora satsningar inom industrin i Norr- och Västerbotten. Regeringen har tillsatt extra resurser för att samordna kommunikationen mellan kommuner, regioner och nyetablerade företag. Nu har landshövdingen i Jämtlands län sjösatt ett liknande koncept i Jämtland, en så kallad ”one-way” som ska underlätta dialogen mellan myndigheter och näringsliv. Magnus Lindow är utvecklare på Länsstyrelsen i Jämtlands län och den som sköter kontakterna.

– Landshövdingen ville ha en kontakt-nod på Länsstyrelsen. Vi såg att vi också behöver jobba på ett annat sätt med tvärsektoriella frågor. När det är någon extern part som ringer så går samtalen till mig. Jag fungerar som informationsspridare och sitter med i en gruppering av kommunala näringslivsutvecklare. Sedan är det kommunerna som äger sina egna case, säger Magnus.

Via en enda kontaktväg får nya företag och kommuner veta vad som händer och vad som är på gång. Länsstyrelsens är med tidigt i processerna och kan vägleda vid till exempel tillstånd. Allt för att skapa förutsättningar för en hållbar och sammanhängande näringslivsutveckling.

– Vi ser hur intressenter tänker med industrimark och vilka ytor som kan erbjudas. Nu kan vi tidigt säga var som är lämpligt och inte, utan en formell process. Det gäller att vara på tå så det inte blir stopp i maskineriet, säger Magnus.

Arbetet måste gå fortare

Två företag som redan nyttjat den nya resursen på Länsstyrelsen är Eco Datacenter, som ska ge industrin tillgång till datakraft med lågt klimatavtryck, samt bolaget Wa3rm, som ska använda datacentrets spillvärme för livsmedelsproduktion. Responsen från företagarna har varit god, menar Magnus.

– Här var vi med direkt efter att etableringarna presenterades. Vi hade ett tidigt möte om miljötillstånd mot mark- och miljödomstolen. Vi berättade vad de behövde tänka på, så de fick rätt förutsättningar från början, säger Magnus.

Fredrik Indebetou, vice vd på Wa3rm, menar att det krävs nya sätt att jobba för att hinna ställa om i tid.

Fredrik Indebetou är vice vd på Wa3rm. För honom har den tidiga kontakten varit en direkt avgörande faktor.

– Det måste helt enkelt gå fortare arbeta tillsammans med svenska myndigheter, departement, regioner och kommuner. Vi har inte längre lyxen att jobba som vi alltid gjort om vi ska hinna med att ställa om i tid. Här måste fler våga tänka nytt, lyfta blicken och jobba tätare tillsammans, säger Fredrik.

Att Wa3rm väljer att etablera sig i Östersund är ingen slump.

– Östersund har så många fördelar. Här finns kraft och en vilja att växa och ställa om. Vi känner också att många vill vara med på att dela det ansvar som vi i Sverige nu kan ta för att till exempel producera grönsaker på ett betydligt mer hållbart sätt än vad man kan göra i stora delar av Europa, säger Fredrik.

En annan fördel med det nya ”one-way”-systemet är att hålla landshövdingen informerad om allt som händer i länet.

– Det händer så mycket i länet just nu. Då måste vi vara en aktiv part. Vi är inte bara en tillståndsgivare. Vår uppgift är också att främja en hållbar utveckling, se möjligheter och ha tydliga dialoger, säger Magnus och medger att uppgiften kommer med vissa krav.

– Det gäller att vi har kunskap och förståelse för länets utveckling och förutsättningar. Och som alltid krävs det ett bra nätverk.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist