På E-hälsocentrum samarbetar näringslivet och det offentliga för framtidens vård

NYHET Publicerad

DIGITALISERING I Östersund pågår ett unikt samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen (tidigare landstinget), kommunen och det privata näringslivet för att utveckla framtidens digitaliserade vård.

 – Vår styrka är att vi samverkar nära med näringslivet, det är unikt i Sverige och förmodligen också i Norden. Vårt utsatta läge med glesbygd är också vår möjlighet, att kunna bli världsledande med en distansoberoende teknik för att föra vården närmare patienten och brukaren, säger Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Region Jämtland Härjedalen och också en av initiativtagarna till E-hälsocentrum i Östersund.

Det sammanlagda underskottet för region Jämtland Härjedalen ligger på drygt en miljard kronor. Verksamheten är kraftigt underfinansierad och om regionen varit ett företag skulle det vara konkursmässigt. Men regionen är inget företag utan det är en organisation som är skyldig att tillhandahålla service till invånarna i ett stort område, där ingår bland annat att driva ett akutsjukhus i Norrlands inland med alla de kostnader det innebär. Ett steg att effektivisera verksamheten är att ta hjälp av ny teknik, hitta nya lösningar som förändrar arbetssätten inom vård och omsorg och det görs nu tillsammans med näringslivet.

– E-hälsocentrum driver utveckling för nya digitaliserade arbetssätt inom vård och omsorg – det unika är att vi sitter tillsammans och samarbetar över gränserna och vi som beställare har möjlighet att påverka lösningarna, säger Göran Larsson. 

På Zätagränd i centrala Östersund har det offentliga och det privata näringslivet skapat ett unikt nav för att utveckla digitaliserade arbetssätt inom den svenska sjukvården. Här samsas lokala, nationella och internationella företag på gemensam kontorsyta tillsammans med Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Bland företagen finns bland andra stora multinationella företag som Sigma, Microsoft, Cambio, Tieto och Telia, men även små och medelstora nationella företag, i dagsläget är cirka 26 platser uthyrda till företag verksamma inom e-hälsosektorn.

E-hälsocentrum etablerades för cirka ett och ett halvt år sedan och initiativtagare för starten var Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen och IT-företaget Sigma. Det har utvecklats till en hub med flera företag där nya digitaliserade arbetssätt sett dagens ljus så som virtuella hälso- och akutrum, nya produkter testas så som Imagine Care som är en produkt för hem-monitorering av vården. På E-hälsocentrum finns också Regionens projektkontor, som koordinerar ett antal större internationella EU-projekt. I dessa projekt bedrivs teknikutveckling på hög nivå.

– Många av näringslivets parter på E-hälsocentrum är tillsammans med Regionen involverade i dessa projekt. Via projekten finns också ett starkt europeiskt kontaktnätverk för e-hälsoutveckling, berättar Göran Larsson. En stor vinst av att sitta i samma lokaler är att det sker ett utbyte mellan företagen när det gäller de idéer och lösningar som presenteras i projekten.

– Vi måste föra ut vården till brukaren, det handlar om att göra det enklare och bekvämare för patienten och brukaren. Det handlar om att ge vårdpersonalen möjligheten att möta patienten och inte bli sittande med onödig administration. Varje medarbetare ska ges möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens. Med ny teknik kan vi utnyttja resurserna effektivare. De virtuella Akutrummen är på väg att införas på bredden i vår verksamhet. Vi har till exempel vårdpersonal på plats på en hälsocentral med en läkare på distans, säger Göran Larsson.

Att som offentlig upphandlande myndighet jobba så nära företagen som kanske ska vara med i framtida upphandlingar kan utifrån ses som en besvärlig situation men Göran Larsson ser inga konflikter i detta.

– Som upphandlingsmyndigheten säger; det är helt okej att prata med specifika företag så länge som man inte utesluter andra. Via ett av projekten som koordineras via E-hälsocentrum ges också möjlighet att via etablerade testbäddar i vår vårdmiljö testa olika produkter innan en upphandling.

 – I en liten region som Jämtland måste vi samverka och det blir oftast ett samarbetsklimat mellan företagen som också resonerar att de vill lösa sakerna tillsammans. Någon här på E-hälsocentrum myntade ordet ”friennemies” – oftast vänner och samarbetspartners men ibland blir vi ”enemies” i samband med upphandlingar. Vi från vår sida är öppna för alla företag, vi vill ta till vara på det alla är bäst på. Ingen är bäst på allt men alla är bäst på något, säger Göran Larsson.

Region Jämtland Härjedalen är i jämförelse en liten aktör för upphandling. Men med E-hälsocentrum ges företagen en större arena för framtiden.

 – Vi är en testbädd för nya produkter och arbetssätt. Vi kan vara med från början och påverka, sedan kanske det bara är en av tio innovationer som går vidare till upphandling. Men även för företagen är det en vinst att ha fått testa metoder och produkter i offentlig miljö, företagen får en värdefull referens och kvalitet på utvärdering, säger Göran Larsson.

Det är ofta långa processer till färdig lösning i en komplex miljö som sjukvården, men E-hälsocentrum och företagen har redan levererat nya digitaliserade arbetssätt. Till exempel de virtuella akutrummen som finns på ett antal platser i Jämtland och Västerbotten. Här undersöks patienten med hjälp av ny teknik uppkopplad mot en distansoberoende läkare. En av läkarna bor utomland delar av året och kan med teknikens hjälp undersöka och bedöma sina patienter på hemmaplan och samtidigt ha tillgång till patienternas journaler och därmed kunna fatta beslut om åtgärder baserade på patienternas tidigare historik.

–  Lite orättvist är det att Sveriges kanske fattigaste region ska vara den som driver utvecklingen och de andra regionerna sedan kan plocka färdiga lösningar som fungerar. Men vi har inga alternativ, att få ekonomin i balans där är digitaliseringen en viktig del. Samtidigt bygger vi ett starkt varumärke för regionen, förutom att vara känt för mathantverk och turism så är regionen på väg att bli känd för sin e-hälsa tack vare E-hälsocentrum, och i framtiden vill vi kallas för ”The e-helth region”, avslutar Göran Larsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Nytt ansikte på Ung Företagsamhet i Jämtland

FÖRETAGSAMHET Sara Månsson har fått det jobb hon drömt om sedan gymnasietiden. Nu blir hon regionchef för Ung Företagsamhet i Jämtlands län. Sara tar över efter en annan Sara, nämligen Sara Larsson som varit chef för verksamheten i drygt tio år.
NYHET Publicerad:

Halvering av antal varumärkesansökningar från Jämtland

VARUMÄRKESSKYDD Antalet varumärkesansökningar från länet har halverats senaste året, visar ny statistik från Patent- och registreringsverket. 2018 gjordes 34 ansökningar från länet mot 62 ansökningar 2017."Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad," säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

De lär sig driva företag på sommarlovet

ENTREPRENÖRER Många skolelever tar chansen att testa sina affärsidéer under sommarlovet. I samverkan håller Bergs och Krokoms kommuner i utbildning och handledning för ungdomarnas företagsstart. "Flertalet av de ungdomar som är med i sommarlovsentreprenörerna kommer från små byar, de är till exempel från Skålan, Kaxås och Klövsjö. Ungdomar som kommer från små byar har ett stort engagemang och är nyfikna. Det är egenskaper som är viktiga för att lyckas som företagare," säger Maria Wikén, Bergs kommun och handledare för årets Sommarlovsentreprenörer.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor för offentliga och privata företag

KONKURRENS Hur undviks osund konkurrens av offentliga aktörer? Det är temat med olika infallsvinklar för två C-uppsatser skrivna av tre studenter vid förvaltnings- och ekonomiprogrammet på Mittuniversitet i Östersund. Gabriel Matloub och Petra Åhsell har riktat in sig på frågan hur man gör offentliga upphandlingar mer tillgängliga för små och medelstora företag. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga företag slår undan benen för de privata företagen verksamma på samma marknad.
NYHET Publicerad:

Sociala sidoprojekt får hotellet att växa

BESÖKSNÄRINGEN Med sina 197 rum och en av stadens bästa restauranger har Clarion Hotel Grand Östersund blivit en populär samlingspunkt för både inresta besökare och Östersundsbor. Möt hotellet som inte vill vara en leverantör av sängplatser, utan en levande centralpunkt i Östersunds stadsbild.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver en ny syn på kunskap

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 6,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jämtlands län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

"Samarbetet över kommungränserna kommer att öka"

MYNDIGHETSUTÖVNING Berg och Härjedalen slår ihop vissa kommunala verksamheter och utvecklar samarbetet över kommungränserna. "Det är troligt att fler mindre kommuner kommer att behöva göra som oss. Det läggs mer ansvar på kommunerna och direktiven utgår från situationen i storstäderna, att folk bor i trappuppgångar men så är det inte i våra kommuner," säger Anders Häggkvist, (C), kommunalråd i Härjedalens kommun. 
NYHET Publicerad:

Svenskt-norskt gränssamarbete står som modell i Brexit

GRÄNSSAMARBETE "Vi upplever att Sverige alltid vill ligga i framkant när EU kommer med nya direktiv om handeln utanför medlemsländerna. Det är tolkningsfrågor. Nya direktiv kan ställa till det för kunderna," säger Pär Skytt som är chef för KGH Customs Service i Jämtlands län. Ett företag som sköter tullhantering och administration åt företag som handlar med varor utanför EU.
NYHET Publicerad:

Alla vinnare på enklare regelverk för företagare

REGELKRÅNGEL Hur kommuner och länsstyrelser hanterar tillståndsärenden och kontroller är avgörande för företagens konkurrensförmåga. Idag råder stora skillnader. När vd Jan-Olof Jacke besökte Jämtland var budskapet kristallklart ”Gör det enklare och åtgärda nu.”
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

FÖRETAGSKLIMAT När pallplatserna för bästa företagsklimatet i länet fördelas hamnar Bergs kommun i topp och med högsta sammanfattande betyget i länet. Åre, Östersund och Strömsund kommer på delad andra plats i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Detta när företagen i kommunerna fått sätta betyg på kommunens förmåga att hantera frågor som rör företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Utan företag dör glesbygden

VÄLFÄRDSSKAPARNA Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. Nyligen fick företagen besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Historiskt spadtag för Nord-Lock Group i Mattmar

VÄLFÄRDSSKAPARE På tisdag den 14 maj tas första spadtaget för den största utbyggnaden av lokaler som Nord Lock i Mattmar någonsin gjort. Därmed säkerställs den framtida produktionen på orten. För Åre kommun innebär utbyggnaden att kommunen nu behåller en av kommunens största välfärdsskapare. Divisionen i Mattmar och dess medarbetare drar nämligen in 30 miljoner kronor till välfärden varje år.
NYHET Publicerad:

Efterfrågan på arbetskraft minskar i länets företag

KONJUNKTUR Konjunkturen i länet mattas av och flera företag förväntar sig minskade eller oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet i år. "Det vi kan se är att företagen i länet gör ungefär samma bedömning av konjunkturen som snittet för övriga landet. Toppen på högkonjunkturen är passerad och förväntningarna när det gäller investeringar och försäljningsvolymer stagnerar", säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

MEDLEMSORGANISATION Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Jämtland-Härjedalen med kontor på Campus i Östersund. Efter 29 år i organisationen går Staffan Sjömark i pension och han ersätts av två nya medarbetare med två olika roller.
NYHET Publicerad:

Påsken ger bråda dagar för Pelle och Lisa

ENTREPRENÖRSKAP Pelle Sallin har tillsammans med sin fru Lisa byggt ett företag som idag är Norrlands största äggleverantör. Och nu till påskhelgen fördubblas leveranserna av ägg. Under några dagar inför påsken är det full fart i packeriet i Valne där de 16 anställda får förstärkning av extra personal.
NYHET Publicerad:

Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

FÖRETAGANDE Mötesplatsen Norra Station i Östersund visar att samverkan mellan entreprenörer ger framgång och en levande stadskärna. Manne Mosten är en av initiativtagarna till Norra Station där han driver restaurang- och caféverksamhet med lokalproducerade råvaror. "Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal", säger Manne Mosten.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om höjd moms på naturguidning

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är verkligen med glädje vi tar emot detta besked som visar att politikerna lyssnat. Nu kan vi konkurrera på lika villkor med våra grannländer med lägre moms på tjänsterna,” säger Philip Harlaut, vd för Åreguiderna.
NYHET Publicerad:

Postnord ändrar rutiner och försämrar för företag i Jämtland

GÄSTKRÖNIKA ”Valet står mellan att flytta plock- och pack till en ort söder om Söderhamn om jag vill ha leverans nästa dag. Kan jag acceptera en dags försening kan jag lika gärna flytta till Estland och låta kunderna dra nytta av de lägre kostnaderna.” Det skriver företagaren Carl Erik Eriksson, ägare av Favoptic som har verksamhet i Östersund men som nu överväger flytta verksamheten på grund av Postnords försämrade service.
NYHET Publicerad:

”Det blev en aha-upplevelse hur mycket välfärd ett företag skapar”

VÄLFÄRDSSKAPARE När elever på Wargentinskolan träffade företagaren Katarina Magnusson blev de överraskade av hur mycket ett företag med cirka 40 anställda skapar för välfärden. Varje år ger Edenbos och Tages konditorier och butik – 5 165 032 kronor till svensk välfärd. "Utan företagare skulle vi inte ha någon välfärd i Sverige", konstaterar eleverna.