På E-hälsocentrum samarbetar näringslivet och det offentliga för framtidens vård

NYHET Publicerad

DIGITALISERING I Östersund pågår ett unikt samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen (tidigare landstinget), kommunen och det privata näringslivet för att utveckla framtidens digitaliserade vård.

 – Vår styrka är att vi samverkar nära med näringslivet, det är unikt i Sverige och förmodligen också i Norden. Vårt utsatta läge med glesbygd är också vår möjlighet, att kunna bli världsledande med en distansoberoende teknik för att föra vården närmare patienten och brukaren, säger Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Region Jämtland Härjedalen och också en av initiativtagarna till E-hälsocentrum i Östersund.

Det sammanlagda underskottet för region Jämtland Härjedalen ligger på drygt en miljard kronor. Verksamheten är kraftigt underfinansierad och om regionen varit ett företag skulle det vara konkursmässigt. Men regionen är inget företag utan det är en organisation som är skyldig att tillhandahålla service till invånarna i ett stort område, där ingår bland annat att driva ett akutsjukhus i Norrlands inland med alla de kostnader det innebär. Ett steg att effektivisera verksamheten är att ta hjälp av ny teknik, hitta nya lösningar som förändrar arbetssätten inom vård och omsorg och det görs nu tillsammans med näringslivet.

– E-hälsocentrum driver utveckling för nya digitaliserade arbetssätt inom vård och omsorg – det unika är att vi sitter tillsammans och samarbetar över gränserna och vi som beställare har möjlighet att påverka lösningarna, säger Göran Larsson. 

På Zätagränd i centrala Östersund har det offentliga och det privata näringslivet skapat ett unikt nav för att utveckla digitaliserade arbetssätt inom den svenska sjukvården. Här samsas lokala, nationella och internationella företag på gemensam kontorsyta tillsammans med Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Bland företagen finns bland andra stora multinationella företag som Sigma, Microsoft, Cambio, Tieto och Telia, men även små och medelstora nationella företag, i dagsläget är cirka 26 platser uthyrda till företag verksamma inom e-hälsosektorn.

E-hälsocentrum etablerades för cirka ett och ett halvt år sedan och initiativtagare för starten var Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen och IT-företaget Sigma. Det har utvecklats till en hub med flera företag där nya digitaliserade arbetssätt sett dagens ljus så som virtuella hälso- och akutrum, nya produkter testas så som Imagine Care som är en produkt för hem-monitorering av vården. På E-hälsocentrum finns också Regionens projektkontor, som koordinerar ett antal större internationella EU-projekt. I dessa projekt bedrivs teknikutveckling på hög nivå.

– Många av näringslivets parter på E-hälsocentrum är tillsammans med Regionen involverade i dessa projekt. Via projekten finns också ett starkt europeiskt kontaktnätverk för e-hälsoutveckling, berättar Göran Larsson. En stor vinst av att sitta i samma lokaler är att det sker ett utbyte mellan företagen när det gäller de idéer och lösningar som presenteras i projekten.

– Vi måste föra ut vården till brukaren, det handlar om att göra det enklare och bekvämare för patienten och brukaren. Det handlar om att ge vårdpersonalen möjligheten att möta patienten och inte bli sittande med onödig administration. Varje medarbetare ska ges möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens. Med ny teknik kan vi utnyttja resurserna effektivare. De virtuella Akutrummen är på väg att införas på bredden i vår verksamhet. Vi har till exempel vårdpersonal på plats på en hälsocentral med en läkare på distans, säger Göran Larsson.

Att som offentlig upphandlande myndighet jobba så nära företagen som kanske ska vara med i framtida upphandlingar kan utifrån ses som en besvärlig situation men Göran Larsson ser inga konflikter i detta.

– Som upphandlingsmyndigheten säger; det är helt okej att prata med specifika företag så länge som man inte utesluter andra. Via ett av projekten som koordineras via E-hälsocentrum ges också möjlighet att via etablerade testbäddar i vår vårdmiljö testa olika produkter innan en upphandling.

 – I en liten region som Jämtland måste vi samverka och det blir oftast ett samarbetsklimat mellan företagen som också resonerar att de vill lösa sakerna tillsammans. Någon här på E-hälsocentrum myntade ordet ”friennemies” – oftast vänner och samarbetspartners men ibland blir vi ”enemies” i samband med upphandlingar. Vi från vår sida är öppna för alla företag, vi vill ta till vara på det alla är bäst på. Ingen är bäst på allt men alla är bäst på något, säger Göran Larsson.

Region Jämtland Härjedalen är i jämförelse en liten aktör för upphandling. Men med E-hälsocentrum ges företagen en större arena för framtiden.

 – Vi är en testbädd för nya produkter och arbetssätt. Vi kan vara med från början och påverka, sedan kanske det bara är en av tio innovationer som går vidare till upphandling. Men även för företagen är det en vinst att ha fått testa metoder och produkter i offentlig miljö, företagen får en värdefull referens och kvalitet på utvärdering, säger Göran Larsson.

Det är ofta långa processer till färdig lösning i en komplex miljö som sjukvården, men E-hälsocentrum och företagen har redan levererat nya digitaliserade arbetssätt. Till exempel de virtuella akutrummen som finns på ett antal platser i Jämtland och Västerbotten. Här undersöks patienten med hjälp av ny teknik uppkopplad mot en distansoberoende läkare. En av läkarna bor utomland delar av året och kan med teknikens hjälp undersöka och bedöma sina patienter på hemmaplan och samtidigt ha tillgång till patienternas journaler och därmed kunna fatta beslut om åtgärder baserade på patienternas tidigare historik.

–  Lite orättvist är det att Sveriges kanske fattigaste region ska vara den som driver utvecklingen och de andra regionerna sedan kan plocka färdiga lösningar som fungerar. Men vi har inga alternativ, att få ekonomin i balans där är digitaliseringen en viktig del. Samtidigt bygger vi ett starkt varumärke för regionen, förutom att vara känt för mathantverk och turism så är regionen på väg att bli känd för sin e-hälsa tack vare E-hälsocentrum, och i framtiden vill vi kallas för ”The e-helth region”, avslutar Göran Larsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Växtkraft med ved när familjeföretaget satsar för framtiden

TILLVÄXT Dahlbergs Skogsvård drivs sedan flera år av familjen Dahlberg i Aspås och har hittills främst sysslat med röjning av kraftledningsgator. Nu utökar de verksamheten och investerar i en toppmodern vedfabrik för att producera brasved i stor skala. Och utvecklingsplanerna stannar inte där.
NYHET Publicerad:

Gällöborna gillar sin privata tandvårdsklinik

VÄLFÄRD När regionen beslutade att lägga ner folktandvården i Gällö valde några av medarbetarna att ta över verksamheten. Redan första året vändes underskott till plusresultat och nyligen fick Gällökliniken en utmärkelse för sin fina service. "Våra patienter är våra bästa medarbetare och att de har röstat fram oss betyder jättemycket", säger Lisa Skylare, vd och tandläkare.
NYHET Publicerad:

Frösö Park Hotels senaste investering ska föra gästerna samman

BESÖKSNÄRINGEN MoHo är arbetsnamnet för Frösö Park Hotels nya satsning. Ett tidigare logemente byggs om för att möta behovet hos besöksnäringens snabbast växande kundsegment. ”Framtidens lyx handlar inte om perfekt tillrättalagda sviter, det kommer istället handla om gemenskap och upptäckarglädje”, säger nya vd:n Jacob Dahlberg.
NYHET Publicerad:

Härjedalens kommun erkänner upphandlingsfel

UPPHANDLING Härjedalens kommun ställs inför rätta sedan Konkurrensverket bedömer att kommunen inte har följt regelverket i samband med upphandlingar värda 3,5 miljoner kronor. Kommunens tjänstemän erkänner att man har förhandlat utanför ramavtalet och accepterar följderna av en eventuell dom.
NYHET Publicerad:

Trangia i Trångsviken fortsätter växa

FRAMGÅNGRIKT FÖRETAGANDE November 2019 var en ny rekordmånad för friluftskökstillverkaren i Jämtland och de maskininvesteringar och nyanställningar Trangia gjort under 2019 är fortsatt välinvesterade pengar. Företaget som gjorde sitt första spritkök 1951 är i allra högsta en pågående framgångssaga, såväl i Sverige som Japan, och belönades nyligen med ett regionalt företagarpris.
NYHET Publicerad:

Stefan Ax lärarhjärta bultar för UF

ENTREPRENÖRSKAP Ung Företagsamhet är det perfekta sättet att lära ut företagande, om du frågar Stefan Ax. Han är lärare på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund och har peppat många årskullar UF-företagare att förverkliga sina idéer.
NYHET Publicerad:

Bräckes miljöchef vill fortsätta ta betalt i förskott

FÖRETAGSKLIMAT Debitering efter utfört tillsynsarbete. Det är ett förslag som ligger hos Livsmedelsverket. Nyligen fick frågan uppmärksamhet i länet efter att en företagare riktat kritik mot hur Bräcke kommun levererar sin tillsynstjänst. "Vi är tveksamma att tillämpa modellen med efterhandsdebitering", konstaterar miljöchef Tomas Jonsson.
NYHET Publicerad:

Nu kan företagare utmana Bräcke kommun

FÖRETAGSKLIMAT Bräcke kommun inför utmaningsrätt som en del i arbetet för att stimulera företagandet i kommunen. Utmaningsrätt innebär att en entreprenör kan utmana kommunen att bedriva kommunal verksamhet på ett bättre sätt, både utifrån kostnader och kvalitet.
NYHET Publicerad:

Nya kollektivavtal förhandlas 2020: ”Det kommer att bli en jobbig period”

AVTAL 2020 En ny stor avtalsrörelse står för dörren. 500 kollektivavtal som omfattar 2,8 miljoner arbetstagare ska omförhandlas 2020. Beata Hammarskiöld och Per Braconier, från Svenskt Näringsliv i Stockholm, var på plats vid ett möte i Östersund för att ge en helhetsbild av allt som påverkar avtalsprocessen.
NYHET Publicerad:

Industridag med spännande teknik ska locka unga till Saab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Saab i Lugnvik växer och rekryteringsbehovet är stort. Ett av flera sätt att locka talanger är att delta i Industrinatten som ska ge elever i högstadiet och gymnasiet en förståelse för hur modern industri ser ut. I mitten av november var det Torvallaskolans åttondeklassares tur att lära känna det vanligtvis lite hemlighetsfulla företaget.
NYHET Publicerad:

321:ans vägbygge skrämmer iväg mina gäster

GÄSTKRÖNIKA "Vi som verkar på landsbygden brukar glädjas när Trafikverket skjuter till pengar till ett efterlängtat vägbygge. Det gjorde jag också, när beskedet om 321:an kom. Idag jublar jag inte längre. Möjligen på nytt om ett år", skriver Mattias Wikner i en krönika.
NYHET Publicerad:

Goda råd i stället för kontroll skapar bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Kan kommuner ha ett bra företagsklimat och samtidigt bedriva ett aktivt granskande tillsynsarbete som höjer nivån på säkerhet, kvalitet och miljö? Svaret är ja, åtminstone om du frågar grundarna av Tillväxt och Tillsyn, Markus Svensson och Martin Clarstedt. Under ett utvecklingsmöte i Ås delade de med sig av sina erfarenheter till tre jämtländska kommuner.
NYHET Publicerad:

Jämtlands gasellvinnare vill växa med kontroll

ENTREPRENÖRSKAP När snickaren Pontus Nilsson i Krokom blev uppsagd startade han eget. Med ett starkt driv har han på sju år utvecklat Byggentreprenad i Jämtland AB till länets snabbast växande företag med en tillväxt på 377 procent 2015 - 2018. "Nu gäller det att också hinna med att bygga organisationen", säger Jämtlands gasellvinnare.
NYHET Publicerad:

Fortfarande utmaning att driva friskola

OLIKA VILLKOR Böle byskola i Östersunds kommun har varit friskola i 16 år. Skolan är känd för att bedriva verksamhet med hög kvalitet. Rektor Eva-Märet Nordenberg vittnar dock om ständiga svårigheter då de fortfarande inte får samma förutsättningar som kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.
NYHET Publicerad:

Åre i topp när företagsklimatet rankas

RANKING 2019 Åre kommun toppar listan i Jämtlands län när Svenskt Näringslivs i dag släpper sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Åre är den kommun som klättrar flest placeringar på rankinglistan i Jämtland, från plats 107 till plats 85.
NYHET Publicerad:

Privata vårdcentraler värderas högst – Ändå blir vi ständigt ifrågasatta

VÄLFÄRD 97 procent av patienterna är nöjda med besöket hos Nya Närvården i Hoting, enligt en patientundersökning från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Ägaren och läkaren Hans Boberg är stolt över resultatet, men frustrerad över att bli ifrågasatt från politiskt håll.
NYHET Publicerad:

”Yrkes-VM höjer statusen på yrkesutbildningar”

WORLDSKILLS Det blev en hedrande nionde plats i Yrkes-VM för David Peterson från Östersund. Han tävlade mot 16 deltagare i kategorin flygteknik. Deltagarna kom från hela världen, exempelvis Irland, Nya Zeeland, Kina och Saudiarabien.
NYHET Publicerad:

Bra bemötande i tillsynen ska boosta företagsklimatet i Östersund

FÖRETAGSKLIMAT Om en månad släpps Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Näringslivschefen i Östersund, Fredric Kilander, har höga mål: Östersund ska ligga i topp
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.