NYHET25 maj 2023

Fem förslag efter fem år med GDPR

Den 25 maj 2023 har GDPR gällt i fem år för behandling av personuppgifter inom EU. Här är fem tips på förbättringar inför EU-kommissionens kommande utvärdering.

Carolina BrånbyFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

1. Förenkla användningen av artificiell intelligens, dataanalys och datadelning

  • Tillåta maskininlärning och dataanalys som syftar till att extrahera aggregerad kunskap på gruppnivå
  • Inför sekundärlagstiftning för korrekta anonymiseringsmetoder
  • Införa en kompletterande EU-förordning som tillåter databehandling för samhällsnyttiga ändamål

2. Anpassa ansvarsprincipen till den mindre integritetskränkande behandlingen

  • Begränsa skyldigheten att utreda och dokumentera om mindre integritetskränkande behandling
  • Förtydliga undantaget för mindre företag från registerskyldigheten i artikel 30.5.

3. Begränsa skyldigheten att begära föregående samråd

  • Gör det till ett frivilligt alternativ för att få dataskyddsmyndighetens bedömning av hur risker ska hanteras

4. Större flexibilitet behövs för att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser

  • Införa ett nytt undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter i artikel 9 i GDPR vid intressekonflikter, eller där behovet av skydd är begränsat.
  • Ytterligare utvidga artikel 10 – som rör behandling av uppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser – klargöra när behandling inom den privata sektorn är tillåten

5. Få systemet med uppförandekoder att fungera

  • Europeiska kommissionen bör ges ett större ansvar för att initiera, organisera och administrera arbetet med uppförandekoder

DataanvändningDigitalisering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist