NYHET10 maj 2023

Arbetet med andra länder i digital framkant ska intensifieras

D9+, en ministergrupp för digitalt ledande EU-länder, har en viktig roll att spela för att nya regelverk främjar investerings- och innovationsviljan hos företag, skriver Carola Ekblad, Michaela Sand och Carolina Brånby.

Foto: Igor Stevanovic

Vi är mitt inne i Europas digitala decennium. Teknikutvecklingen går fort fram. Mitt i detta sköljer en våg av nya omfattande regleringar över europeiska företag i en takt som få har möjlighet att överblicka. Den tekniska utvecklingen kräver nya eller uppdaterade regler, men det är viktigt att reglerna inte bara begränsar utan också främjar investerings- och innovationsviljan hos företag.

Sverige och andra länder i digital framkant, de så kallade D9+ länderna[1], har här en viktig roll att spela genom att till exempel identifiera luckor i den pågående lagstiftningsivern och säkerställa att all ny lagstiftning föregås av robusta konsekvensutredningar. Detta var en av flera viktiga aspekter som också diskuterades vid vårens D9+ möte som ägde rum 10-11 maj i Poznan.

Svenskt Näringsliv och systerorganisationer från de olika D9+ länderna, var inbjudna till delar av samtalen i Poznan. Det diskuterades bland annat hur D9+ viktiga arbete kan stärkas. Bland annat lyftes då behovet av ytterligare stöd från näringslivet för att bedöma hur olika initiativ påverkar företag, i synnerhet små och medelstora företag.

Svenskt Näringsliv representerar 60 000 företag varav över 98 procent är små och medelstora företag[2]. Svenskt Näringsliv har tillsammans med övriga systerorganisationer alla förutsättningar att fortsatt kunna bidra med värdefull input i lagstiftningsprocesserna. Men för att stärka D9+ arbete krävs också att företagarperspektivet lyfts fram ännu tidigare i processerna. Gärna innan ett lagstiftningsinitiativ ens ligger på bordet.

Vid mötet presenterades också nedan gemensamma uttalande som mottogs väl av D9+.

---

[1] Belgien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien

[2] Över 60 procent är små företag med under tio anställda, av dessa är hela 14 procent enmansföretag varav 98 % är SME. Medianmedlemsföretaget hos har bara 6 anställda (SME_broschyr_221024_webb.pdf (svensktnaringsliv.se).

Reglering av digitala plattformarDigitalisering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist