Regelkrångel minskar intresset för praktikanter

NYHET Publicerad

PAPPERSARBETE Östersunds krav på ytterligare administration kring kommunens ferieungdomar får alla privata vårdgivare utom en att backa. ”Det blir lika krångligt att anställa en feriepraktikant som att anställa vem som helst”, säger Ruth Berglund, vd på äldreboendet Strukturrutan.

Ruth Berglund

Backar inför krångligare regler. "För vår del skulle det innebära en massa mer administration och det tar vi inte på oss", säger Ruth Berglund som driver äldreboende i Östersund.

Foto: Robert Henriksson / TT

Ett av de äldreboenden som för första gången sedan starten inte har lämnat in någon intresseanmälan för att ta emot feriepraktikanter är Strukturrutan. Bakgrunden är att Kommunal plötsligt förra året krävde en särskild klausul i företagens kollektivavtal. Ruth Berglund som driver Strukturrutan anser att kommunens eftergift för Kommunals krav har gjort det för krångligt.

– I och med uppgörelsen med Kommunal måste vi ta på oss arbetsgivaransvaret för praktikanterna, bland annat kring arbetsmiljöfrågor, försäkringar och sjuklön. Men det är uteslutet för oss.

Det har varit rätt att kommunen tidigare har haft arbetsgivaransvaret, betonar hon. Många av ungdomarna är bra men alla är inte lika skötsamma och vissa har inte dykt upp alls.

– Det är ett för stort ansvar för oss och vi bestämmer ju inte ens vilka som kommer. På det här sättet blir det lika krångligt att anställa en feriepraktikant som att anställa vem som helst.

Den enda administrativa företagen gjort tidigare är att skicka praktikanternas tjänstgöringsrapporter vidare till kommunen.

– Jag ger mig inte in i det där med de villkor som gäller nu. För vår del skulle det innebära en massa mer administration och det tar vi inte på oss. Vi har tillräckligt ändå. 

Flera andra kommuner som hon haft kontakt med har inte brytt sig om Kommunals avtal, berättar hon.

– Jag förstår inte varför Östersund viker ner sig och agerar så här. Det är ju ändå kommunen som bestämmer – inte Kommunal.

Samtidigt betonar hon att det är tråkigt att regelkrångel nu sätter stopp för praktikanterna. De har tillfört mycket positivt för personalen och för de boende, och flera av ungdomarna har sedan sökt vårdutbildningar och kommit tillbaka till Strukturrutan.

– Det känns surt att det blir så här men det finns mycket annat att tänka på för vår del, ändrade 3:12-regler och Reepalus vinsttak till exempel.

Mona Modin Tjulin (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun, bekräftar att det var Kommunal som satte käppar i hjulet för feriepraktikplatserna förra året.

– Tyvärr blev det så i fjol att vi inte kunde erbjuda privata vårdföretag ferieplatser. Kommunal sa att det måste finnas en klausul i avtalet med arbetsgivaren som avser feriepraktikanter. Annars räknas de som vanliga vikarier med en betydligt högre lönenivå.

För att det inte ska upprepas har kommunen inför det här året informerat de privata utförarna inom vård och omsorg och om vad som gäller. För kommunen är det viktigt att även de tar emot praktikanter, men i år är det alltså bara ett företag som har anmält intresse.

– Förra året var alla privata utförare ledsna över att det inte blev några ferieplatser och jag trodde alla vårdföretagen skulle komma tillbaka. Men förhoppningsvis blir det fler nästa år.

Kerstin Jönsson är regionchef på Förenade Care som sedan i höstas driver tre äldreboenden i Östersund. Hon förklarar att företaget har ett avsnitt om feriepraktikanter i sitt kollektivavtal och har anmält intresse för att ta emot ungdomar till sommaren.

– Det behövs nya friska krafter som vill jobba inom vård och omsorg för det är svårt att hitta personal idag. Då betyder det mycket att vi får möjlighet att marknadsföra våra verksamheter. Många gånger är det så här vi får in folk.

Dessutom tycker de äldre att det är roligt när det kommer in ungdomar.

– Det är trevligt för alla. Och vi driver ju boendet på uppdrag av kommunen så varför ska inte vi få ta emot feriepraktikanter?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.
NYHET Publicerad:

"Regelkrångel sätter stopp"

REGELKRÅNGEL Migrationsverkets handläggningstider och tveksamma information skapar osäkerhet i rekryteringsprocessen av utländsk arbetskraft. Arbetskraft som är nödvändig för företagen. ”Jag är trött på regelkrångel som sätter stopp” säger Kanjana ägare av Kanjanas Thairestaurang i Visby.
NYHET Publicerad:

Inget utrymme för bättring med snäva lastbilsregler

TRANSPORTER Transportbranschens kör- och vilotider är så hårt hållna att man riskerar att få näringsförbud vid småfel. En missad paus på en minut kostar 500 kronor i böter. ”Det är inte bara lätt att göra fel, det är även svårt att göra rätt”, säger Fredrik Fagerström, vd för transportföretaget Godsservice.
NYHET Publicerad:

Personalliggare ökar belastning

KRÅNGEL Personalliggare i restaurang- och frisörbranscherna har sannolikt inte haft avsedd effekt. Innan man går vidare med fler branscher bör man därför göra en ordentlig konsekvensanalys som tar hänsyn till både eventuellt ökade skatteintäkter och företagens kostnader för berörda branscher. Det menar Johanna Hållén, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Sätt mätbara mål för lagar och regler"

REGELKRÅNGEL ”Många lagar och regler som berör företag initieras på EU-nivå. Reglerna bör anpassas efter små företag”. Det sade näringsminister Mikael Damberg, vid ett seminarium arrangerat av Näringslivets Regelnämnd, NNR. Flera länder var representerade.
NYHET Publicerad:

Lång handläggningstid hotar guldsmedsföretag

ARBETSKRAFTSINVANDRING Situationen kring handläggningstider blir bara värre för företag som behöver utländsk arbetskraft. Johan Redhe, vd på Schalins Ringar, vittnar om handläggningstider på minst ett år. "Så lång framförhållning kan inget företag ha. Och sällan en arbetstagare heller", säger Johan Redhe.
NYHET Publicerad:

Ingen målgång för regelförbättringsarbete

EU Arbetet med regelförbättring ska genomsyra allt EU-arbete. Men det långt kvar till målgång, konstaterades vid en konferens i Bryssel. Jens Hedström, Svenskt Näringsliv, underströk att det krävs en politisk vilja att förändra och förbättra.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för förenklingsarbete 

REGELKRÅNGEL Regelförenkling är ett långlivat önskemål från svenska företag. Men regeringen lägger inte tillräckligt med krut på frågan. Nu krävs krafttag, enligt den andra rapporten från projekt Ett utmanat Sverige. ”Vi går åt fel håll. Siffrorna är alarmerande, säger jurist Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Våg av ökat regelkrångel

REGELKRÅNGEL Regelkrånglet fortsätter att öka trots regeringens löften om att det ska minska. Det gör att företagen tvingas lägga ännu mer resurser på administration i stället för tillväxt och stärkt konkurrenskraft. ”Självklart ska vi hålla oss till lagar och regler men det handlar ofta om sådana petitesser”, säger Björn Rudström, vd på Pacwire.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet sätter stopp på inre marknaden

REGELKRÅNGEL Design- och belysningsföretaget Watt & Veke sliter med administrationen kring att sälja på den inre marknaden inom EU. Just nu står byråkratin kring producentansvaret och återvinning av elprodukter i fokus. ”Det inte är så öppet som man kan önska”, anser vd:n Johan Pehrson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel minskar intresset för praktikanter

PAPPERSARBETE Östersunds krav på ytterligare administration kring kommunens ferieungdomar får alla privata vårdgivare utom en att backa. ”Det blir lika krångligt att anställa en feriepraktikant som att anställa vem som helst”, säger Ruth Berglund, vd på äldreboendet Strukturrutan.