Regelkrångel minskar intresset för praktikanter

NYHET Publicerad

PAPPERSARBETE Östersunds krav på ytterligare administration kring kommunens ferieungdomar får alla privata vårdgivare utom en att backa. ”Det blir lika krångligt att anställa en feriepraktikant som att anställa vem som helst”, säger Ruth Berglund, vd på äldreboendet Strukturrutan.

Ruth Berglund

Backar inför krångligare regler. "För vår del skulle det innebära en massa mer administration och det tar vi inte på oss", säger Ruth Berglund som driver äldreboende i Östersund.

Foto: Robert Henriksson / TT

Ett av de äldreboenden som för första gången sedan starten inte har lämnat in någon intresseanmälan för att ta emot feriepraktikanter är Strukturrutan. Bakgrunden är att Kommunal plötsligt förra året krävde en särskild klausul i företagens kollektivavtal. Ruth Berglund som driver Strukturrutan anser att kommunens eftergift för Kommunals krav har gjort det för krångligt.

– I och med uppgörelsen med Kommunal måste vi ta på oss arbetsgivaransvaret för praktikanterna, bland annat kring arbetsmiljöfrågor, försäkringar och sjuklön. Men det är uteslutet för oss.

Det har varit rätt att kommunen tidigare har haft arbetsgivaransvaret, betonar hon. Många av ungdomarna är bra men alla är inte lika skötsamma och vissa har inte dykt upp alls.

– Det är ett för stort ansvar för oss och vi bestämmer ju inte ens vilka som kommer. På det här sättet blir det lika krångligt att anställa en feriepraktikant som att anställa vem som helst.

Den enda administrativa företagen gjort tidigare är att skicka praktikanternas tjänstgöringsrapporter vidare till kommunen.

– Jag ger mig inte in i det där med de villkor som gäller nu. För vår del skulle det innebära en massa mer administration och det tar vi inte på oss. Vi har tillräckligt ändå. 

Flera andra kommuner som hon haft kontakt med har inte brytt sig om Kommunals avtal, berättar hon.

– Jag förstår inte varför Östersund viker ner sig och agerar så här. Det är ju ändå kommunen som bestämmer – inte Kommunal.

Samtidigt betonar hon att det är tråkigt att regelkrångel nu sätter stopp för praktikanterna. De har tillfört mycket positivt för personalen och för de boende, och flera av ungdomarna har sedan sökt vårdutbildningar och kommit tillbaka till Strukturrutan.

– Det känns surt att det blir så här men det finns mycket annat att tänka på för vår del, ändrade 3:12-regler och Reepalus vinsttak till exempel.

Mona Modin Tjulin (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun, bekräftar att det var Kommunal som satte käppar i hjulet för feriepraktikplatserna förra året.

– Tyvärr blev det så i fjol att vi inte kunde erbjuda privata vårdföretag ferieplatser. Kommunal sa att det måste finnas en klausul i avtalet med arbetsgivaren som avser feriepraktikanter. Annars räknas de som vanliga vikarier med en betydligt högre lönenivå.

För att det inte ska upprepas har kommunen inför det här året informerat de privata utförarna inom vård och omsorg och om vad som gäller. För kommunen är det viktigt att även de tar emot praktikanter, men i år är det alltså bara ett företag som har anmält intresse.

– Förra året var alla privata utförare ledsna över att det inte blev några ferieplatser och jag trodde alla vårdföretagen skulle komma tillbaka. Men förhoppningsvis blir det fler nästa år.

Kerstin Jönsson är regionchef på Förenade Care som sedan i höstas driver tre äldreboenden i Östersund. Hon förklarar att företaget har ett avsnitt om feriepraktikanter i sitt kollektivavtal och har anmält intresse för att ta emot ungdomar till sommaren.

– Det behövs nya friska krafter som vill jobba inom vård och omsorg för det är svårt att hitta personal idag. Då betyder det mycket att vi får möjlighet att marknadsföra våra verksamheter. Många gånger är det så här vi får in folk.

Dessutom tycker de äldre att det är roligt när det kommer in ungdomar.

– Det är trevligt för alla. Och vi driver ju boendet på uppdrag av kommunen så varför ska inte vi få ta emot feriepraktikanter?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ingen målgång för regelförbättringsarbete

EU Arbetet med regelförbättring ska genomsyra allt EU-arbete. Men det långt kvar till målgång, konstaterades vid en konferens i Bryssel. Jens Hedström, Svenskt Näringsliv, underströk att det krävs en politisk vilja att förändra och förbättra.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för förenklingsarbete 

REGELKRÅNGEL Regelförenkling är ett långlivat önskemål från svenska företag. Men regeringen lägger inte tillräckligt med krut på frågan. Nu krävs krafttag, enligt den andra rapporten från projekt Ett utmanat Sverige. ”Vi går åt fel håll. Siffrorna är alarmerande, säger jurist Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Våg av ökat regelkrångel

REGELKRÅNGEL Regelkrånglet fortsätter att öka trots regeringens löften om att det ska minska. Det gör att företagen tvingas lägga ännu mer resurser på administration i stället för tillväxt och stärkt konkurrenskraft. ”Självklart ska vi hålla oss till lagar och regler men det handlar ofta om sådana petitesser”, säger Björn Rudström, vd på Pacwire.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet sätter stopp på inre marknaden

REGELKRÅNGEL Design- och belysningsföretaget Watt & Veke sliter med administrationen kring att sälja på den inre marknaden inom EU. Just nu står byråkratin kring producentansvaret och återvinning av elprodukter i fokus. ”Det inte är så öppet som man kan önska”, anser vd:n Johan Pehrson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel minskar intresset för praktikanter

PAPPERSARBETE Östersunds krav på ytterligare administration kring kommunens ferieungdomar får alla privata vårdgivare utom en att backa. ”Det blir lika krångligt att anställa en feriepraktikant som att anställa vem som helst”, säger Ruth Berglund, vd på äldreboendet Strukturrutan.
NYHET Publicerad:

Får ingen ersättning när Skogsstyrelsen stoppar hans avverkning

REGELKRÅNGEL Per-Olof Löfgren får inte avverka sin skog eftersom fågelsorten lavskrika finns i området. Men han får ingen ersättning för sin förlorade inkomst, för hans skog är inte klassad som ett naturreservat. ”Jag älskar skogen och vill naturligtvis skydda det som finns där. Men det känns ju riktigt konstigt att jag som enskild skogsägare ska stå ansvarig för hela kostnaden själv, speciellt eftersom lavskrikan inte är rödlistad.”
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Elskatten tvingar företag agera bank åt staten

REGELKRÅNGEL En regeländring i hur elskatten ska betalas leder till att företag får agera bank åt staten. Företagen riktar skarp kritik mot den bristfälliga informationen. ”Jag har varit företagare i 50 år och har aldrig varit med om något liknande. Det här var droppen”, säger Mats Rosén som driver Mattes Bröd.
NYHET Publicerad:

Nya skatteregler stoppar investeringar i småföretag

REGELKRÅNGEL Småföretagaren Maud Spencer tvingas öka sin lön till 74 000 kronor i månaden för att hennes närstående ska bli kvar som investerare i företaget. Det är en absurd konsekvens av de nya 3:12-reglerna. ”Jag kan inte höja min lön till 74 000 kronor i månaden, det kan ingen småföretagare göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

”Det här är en seger för ett annorlunda företagande”

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns tog kampen mot skatteverket om en kassaapparat i fäboden utanför Rättvik. Det blev också en kamp om möjligheterna att driva företag i glesbygd, entreprenörskap och värdet av att bevara ett kulturarv.
NYHET Publicerad:

Enorma skillnader mellan kommunernas bygglovsavgifter

AVGIFTER 5 000 kronor eller 170 000 kronor. Så mycket skiljer bygglovsavgiften mellan den billigaste och dyraste kommunen i landet i ett och samma ärende. "Det är en enorm skillnad som sätter rättssäkerheten för företagen ur spel", menar en expert.
NYHET Publicerad:

14 800 för ett serveringstillstånd – om du verkar i fel kommun

REGELKRÅNGEL Handläggningstider mellan en och tolv veckor, och avgifter mellan 1200 kronor och 14 800 kronor för serveringstillstånd. Vilket det blir, beror på i vilken kommun krogverksamheten finns. Det visar en undersökning gjord av Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Lantmäteriets krångel stoppar industrietableringar

TILLVÄXT Lantmäteriets långa kötider slår hårt mot landets företag. Att få fram en fastighetsbeteckning för en ny tomt kan ta över ett år. Nu har några kommuner med Timrås Ewa Lindstrand i spetsen skrivit ett protestbrev mot att det hindrar tillväxten.
NYHET Publicerad:

”Det här var att gå för långt”

REGELKRÅNGEL Kommunens inspektörer gick för långt när de gav Skogslyckans kursgård en anmärkning för att kalla brödet hembakat när det inte bakas hemma i köket. Det anser kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin. Nu startar Orsa ett arbete för att närma sig näringslivet och bättre förstå företagens villkor.
NYHET Publicerad:

Hembakat eller inte – det är frågan

WEBB-TV Hembakat? Då ska det vara bakat hemma i köket och inte i caféets kök. Det menar Livsmedelsinspektörerna i Orsa som anmärkt på att Skogslyckans kursgård använder ordet i sin reklam.
NYHET Publicerad:

Politiker har felaktig bild av företag

KOMMENTAR Medianföretaget i Svenskt Näringsliv har sex anställda. Det är en nyttig påminnelse. Beslutsfattare kan inte skapa krångliga regler som fungerar för stora företag och tro att de ska fungera för ett företag med sex anställda eller ett ännu mindre företag. Ändå händer det hela tiden.
NYHET Publicerad:

Utvärdering viktigt för företagens villkor

REGELKRÅNGEL Behovet av att utvärdera regler som påverkar företagandet är stort. Enligt regeringsformen ska riksdagen utvärdera sina beslut, men idag råder omfattande brister när det gäller utvärderingen av de inte sällan komplexa regler som påverkar villkoren för många svenska företag. Det konstateras i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Undermålig utvärdering av reglers effekt på företag

REGELKRÅNGEL Systematiska utvärderingar för fattade beslut är ett krav i grundlagen. Trots det undersöks nästan aldrig effekterna på Sveriges företag, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Sjukskatten hindrar företagare nyanställa

SJUKSKATTEN Regeringen vill att arbetsgivarna ska vara med och betala för de ökande sjukskrivningskostnaderna. Helt fel väg att gå, det blir ytterligare ett hinder för de som redan har svårt att komma in på arbetsmarknaden, skriver en företagare.