Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

NYHET Publicerad

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.

Sandra Lundqvist

Sandra Lundqvist

Östersundarnas taxibolag fyller hundra i år, ända sedan 1920 har dess bilar transporterat stadsbor och på senare år även resenärer i andra delar av länet. Numera kör bolaget under varumärket Sverigetaxi Åre Östersund och med 50-talet egna bilar hör det till ett av de större persontransportföretagen i regionen. Nya vd:n Sandra Lundqvist blir den första kvinnan på sin post och har en lite annan profil än sina företrädare:

– De två vd:arna före mig har haft militär bakgrund. Jag har jobbat med marknadsföring, försäljning och affärsutveckling – både i privata bolag och inom allmännyttan, säger Sandra Lundqvist som närmast kommer från en position som kundservicechef på Östersundshem.

I ett pressmeddelande skriver företaget att Lundqvist med sitt kund- och varumärkesfokus är helt rätt person att ta företaget vidare till nästa utvecklingsfas. Nu, med en global pandemi, ställs agendan lite på ända. Vi återkommer till det.

Vad lockade dig att söka jobbet?

– Jag tillfrågades och blev nyfiken när jag läste på. Taxi Östersund är inte längre ”många entreprenörer som äger sina egna bilar” utan ett riktigt företag med egna anställda – och därmed blir uppdraget mycket intressantare.

– Sen är branschen spännande för att det verkligen handlar om samhällsnytta: taxi spelar en så stor roll i vardagen för många, och även i förhållande till andra branscher, inte minst turism. Plus att utvecklingen inom transportsektorn går snabbt, att taxi kan vara ett bra jobb för nyanlända – kort sagt en mängd saker som kommer vara otroligt intressanta framöver.

Vad tar du med dig från tidigare uppdrag?

– Grundtanken är ju att jag med min bakgrund ska arbeta med att stärka varumärket och öka vår kundförståelse. Företaget har så klart jobbat mot kund även tidigare, men kanske med annat perspektiv när det bestod av en samling entreprenörer. Nu när vi är ett företag blir fokus annorlunda. Så mitt jobb handlar bland annat om att stärka vår identitet utåt, men också öka teamkänslan.

Hur är du som ledare?

– Oj, svår fråga. Men jag är nog en inlyssnande och delegerande chef. Jag vill att mina medarbetare har tydliga ansvarsområden och ser till att de har mandat och känner sig delaktiga. Sen har jag mycket engagemang och energi, vilket ju också är viktigt i en chefsroll – att gå i bräschen och ha kraft.

Sandra Lundqvist har smugit igång i bolaget redan en månad i förväg. Eftersom Corona kommer att påverka verksamheten så hon vill vara med redan nu, förklarar hon.

Om man bortser från viruset, ser du några utmaningar i bolaget och branschen?

– Lokalt tror jag att vi behöver bevisa att vi fungerar – omställningen från många entreprenörer till ett företag kostade på; varumärket tog en del skada. Det finns en speciell förväntning på företag i vår bransch: vi ska bara finnas där när man behöver oss annars blir man jättearg – samtidigt som ingen skulle komma på att skälla ut frisören för att det är fullbokat. Vi behöver jobba på att få tillbaka förtroendet.

– Sen behöver vi följa med i vår tid: Det kommer nya typer av konkurrenter, kraven på hållbarhet växer, jag tror vi får se nya sätt att samåka – vi måste vara på tårna och det finns mycket roligt att utveckla.

Och Corona – har du någon uppfattning om hur det påverkar företaget och din roll framöver?

– Just nu är det katastrof, vi har tappat 60 procent av våra körningar. Inställda flyg och vikande besöksnäring är en stor del, men också färdtjänst minskar när äldre håller sig hemma. Vi har varit tvungna att säga upp våra behovsanställda, så det har drabbat oss och dem väldigt hårt.

– Om regeringen även stänger skolorna så att skolskjutsarna upphör och vi behöver göra ytterligare minskningar… ja, det kommer att bli riktigt tufft.

Vilka frågor driver Svenskt Näringsliv som engagerar dig?

– Rent allmänt så är det viktigt att arbeta med att förbättra företagsklimatet, företag ska våga satsa och anställa. Bland annat LAS behöver ses över och moderniseras. I dag upplever jag den hämmande och stoppar många företagens utveckling och därigenom nya jobb etc. Hållbarhetsfrågor, jämställdhet och samverkan är andra frågor som engagerar mig.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt skogsföretag har tuff konkurrens från kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Många kommuner saknar fortfarande valfrihet

VÄLFÄRD Lagen om valfrihet har nu funnits i över tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Jämtlands län finns valfrihet i knappt hälften av länets kommuner.
NYHET Publicerad:

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av elva kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning. Målet är att förbättra det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.