NYHET14 december 2020

Snart välförtjänt jullov efter tufft skolår  

Snabba kast men lärorikt på många sätt. Så sammanfattar Pecka Marklund skolägare, coronaåret 2020.

”Vi har varit på tå hela tiden och gjort snabba ändringar i verksamheten. Både lärare och elever har gjort ett fantastiskt bra jobb och nu är det många som är trötta”, säger Pecka Marklund, delägare och skolchef. 
Foto: Privat

Han driver tillsammans med två kollegor tre friskolor i norra Sverige: Storsjögymnasiet i Östersund, Höga Kusten Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsvik och Guldstadsgymnasiet i Skellefteå. Som företagare i den här branschen är de förskonade från sjunkande försäljningssiffror i spåren av pandemin men visst har verksamheten påverkats.  

– Mycket av vårt arbete på huvudmannanivå skjuts framåt. Den här veckan skulle vi egentligen ha två dagars rektorsmöte, men det är framflyttat, som så mycket annat. Att lösa det dagliga tar det mesta av vårt fokus och långsiktigt arbete tenderar att bli än mer långsiktigt, säger Pecka Marklund.  

Han ger ett exempel. Klockan 12 en torsdag var han och de andra huvudmännen klara med ett nytt direktiv för hur skolorna skulle agera.  Fyra timmar senare kom nya rekommendationer och de var tvungna att börja jobba på nya direktiv.  

Gärna tydliga order  

Pecka och hans kollegor har haft ett bra samarbete med det lokala smittskyddet på respektive ort och självklart följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det har fungerat bra men Pecka tycker att regeringen hade kunnat vara tydligare.  

– Ibland tror jag att det hade varit bättre med tydliga order istället för rekommendationer. Ett konkret exempel på detta är när vi rekommenderades att skicka hem eleverna i våras. Då fick inte de lunchrestauranger vi köper lunch ifrån rätt till kompensation eftersom skolorna inte beordrats att stänga, berättar Pecka Marklund. 

Året som gått har varit lärorikt. Inte minst när det gäller digitala hjälpmedel. Och från en vardag med mycket resande mellan de tre skolorna har mycket tid sparats in nu när det mesta sköts via Teams. Tid som har kunnat användas till annat.  

Attraktiva skolor ska bli ännu bättre  

– Vi huvudmän har fått lite utrymme till att arbeta med de riktigt långsiktiga frågorna. Till exempel hur vi ska utveckla vårt arbete med värdegrunden i läroplanen, här ska vi bli bäst i klassen, säger Pecka Marklund.  

De tre skolorna är redan attraktiva för både lärare och elever. Många skolor brottas med svårigheten att rekrytera behöriga lärare. Det är inget problem på Peckas skolor. När det gäller elever är målsättningen att öka elevantalet med cirka 40-50 elever per skola.  

– Då skulle vi uppnå en optimal storlek på skolorna utifrån både organisation och kvalitet, och utan att det för den skull blir gigantiska skolor. Om vi kan öka elevantalet med 15 personer per år och skola i tre år är vi i hamn.  

På önskelistan inför nästa år står, förutom de extra 15 eleverna, arbetsro, tid till fortsatt utvecklingsarbete och coronavaccination.  

SKOLA UTBILDNING.Corona
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist