LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 december 2020

”Vård som bygger på trygghet särskilt viktig nu”  

Mer provtagning och färre som söker för småkrämpor. Arbete på Nya Närvården har under 2020 på många sätt sett annorlunda ut. En slutsats de kan dra är att fördelarna med den privata vården blivit tydlig.

”Det här året har verkligen visat på våra fördelar som vårdgivare. Skulle alla jobba som oss skulle det vara den största hälsofrämjande insatsen någonsin”, säger vd Hans Boberg. 
Foto: Privat

I år firar Nya Närvården, med hälsocentraler i Strömsund och Hoting, tio år. De har hela tiden jobbat för att vara ett tryggt och stabilt privat vårdalternativ i glesbygden. 

De senaste åren har de haft runt 22 anställda och en årsomsättning på 30–40 miljoner kronor.  

En stor omställning för dem i år har förstås varit ökad provtagning. Utöver den vanliga provtagningen så har de ägnat mycket tid åt tester för covid-19. 

– Det har varit omfattande och tidskrävande. Samtidigt märkte vi tydligt att vårdsökandet gick ned i våras. Hade du vad som kan beskrivas som banala sjukdomar så sökte du inte vård för det i samma utsträckning som tidigare, säger Hans Boberg. 

Sjukvård för hela människan 

Att ställa om verksamheten innebar utgifter för provtagnings- och säkerhetsutrustning, och även ökade personalkostnader.  

– Eftersom kostnader för en pandemi inte ingår i vårt uppdrag så har det kompenserats ekonomiskt. Sedan var ju sänkta arbetsgivaravgifter också en väldig hjälp för oss. Sjukvården har fått fantastiskt bra stöd för att kunna utföra sitt jobb under pandemin, säger Hans Boberg, som menar att vikten av en stabil sjukvård blivit extra tydlig detta år. 

När människor inte längre kan träffas fysiskt så behövs en sjukvård som ser hela människan.  

– Våra fördelar som privat vårdgivare har lyst igenom mer än tidigare. En vård som bygger på kontinuitet och trygghet är särskilt viktig nu, säger Hans Boberg.

Att vårdtagaren känner och har förtroende för personalen och vet att de får träffa samma läkare tror han är helt avgörande för sjukvården i Sverige. 

– Skulle alla jobba som oss skulle det vara den största hälsofrämjande insatsen någonsin. 

Ökad kunskap kring hygien 

Vi måste kunna erbjuda både fysiska möten och digitala samtal. 

Hans tycker att den svenska modellen för hur pandemin har hanterats har varit rätt väg att gå. Som vårdgivare upplever han att informationen har varit bra och saklig. 

– Vi har hela tiden fått den information vi har behövt. Kontakter både lokalt och nationellt har varit föredömliga. Ofta har information till oss kommit innan patienterna börjat fråga efter det, vilket gjort att vi kunnat förbereda oss bra, säger han. 

Vad drar ni för lärdomar efter det här året? 

– Givetvis har vi blivit ännu bättre på vårdhygien. Att det var viktigt visste vi ju innan, men kunskapen på området har ökat. 

– Sedan tror jag vårdgivare lärt sig mycket kring digitalisering. Vi måste kunna erbjuda både fysiska möten och digitala samtal. Under 2021 kommer vi att lansera en digital plattform. Man ser samtidigt att de som hittills bara erbjudit digitala tjänster börjar köpa hälsocentraler. 

Välfärdsföretag
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist