NYHET19 oktober 2020

Woolpower vill se säkrad handel och svensk konkurrenskraft  

Woolpower är ett textilföretag som bryter trenden genom att fortfarande ha kvar sin tillverkning i Sverige. Delägaren Adam Brånby säger att om det ska vara möjligt för företag att behålla sin tillverkning i Sverige måste frihandeln fungera – och Sverige måste undvika nationell särlagstiftning som försämrar svensk konkurrenskraft.  

”Ett företag av Woolpowers storlek kan endast fungera på en internationell marknad. Sverige eller Europa är i sig för litet, vi måste ut på världsmarknaden. Då krävs det också att nya handelshinder undviks så att vi kan fortsätta exportera våra produkter på ett bra sätt”, säger Adam Brånby.  
Foto: Tommy Andersson

Woolpower har sedan sitt grundande 1969 haft sin produktion i Östersund. Adam Brånby har tillsammans med sin bror drivit företaget sedan 2010, då de tog över verksamheten från deras far. På 70-talet inledde företaget ett samarbete med Försvarsmakten om att tillverka ullunderställ och sedan dess har verksamheten fortsatt att tillverka kläder till människor som fryser, även om kunderna idag är fler än Försvarsmakten.  

Idag har företaget 130 anställda. En betydande del av försäljningen i Sverige går till yrkesgrupper som arbetar utomhus när det är kallt: Försvarsmakten, Polisen, skogsindustrin, men produkterna säljs också i den privata handeln.  

En fungerande frihandel är helt avgörande för att Woolpowers verksamhet ska fungera.  

– Den stora delen av vår försäljning går dock till utlandet. Vi exporterar hela 80 procent av vår produktion, inte minst till övriga Europa, USA och Kanada, men också till Japan och Sydkorea, säger Adam Brånby.   

”En väldigt internationell verksamhet”  

Adam Brånby säger att Woolpower är en väldigt internationell verksamhet, inte bara på grund av sin export. Ullen kommer från Sydamerika och garnet tillverkas i Tyskland. Stickmaskinerna i sin tur är tillverkade i Tyskland, Italien och Japan. ”Det är ett konstant flöde ut och in av grejor”, säger han.  

– Detta blev väldigt tydligt under coronakrisen. När vi började ana oråd kontaktade vi samtliga av våra leverantörer för att höra hur mycket material de hade i lager. Vi köpte på oss ett enormt stort mellanlager för att garantera att vi skulle kunna fortsätta producera om leveranserna skulle upphöra. Det var väldigt kostsamt, men innebar också att vi inte fick några produktionshinder, berättar han.  

Adam Brånby säger att en fungerande frihandel är helt avgörande för att Woolpowers verksamhet ska fungera.  

– Ett företag av Woolpowers storlek kan endast fungera på en internationell marknad. Sverige eller Europa är i sig för litet, vi måste ut på världsmarknaden. Då krävs det också att nya handelshinder undviks så att vi kan fortsätta exportera våra produkter på ett bra sätt.  

Adam Brånby är också ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, vilket är ett rådgivande organ gentemot Svenskt Näringslivs ledning i frågor av särskild vikt för små- och medelstora företag. I den egenskapen har han suttit med i den arbetsgrupp som tagit fram förslag för att säkra den internationella handeln, vilket är ett av de områden som Svenskt Näringsliv ser som särskilt prioriterat för att återstarta Sverige.  

Varnar för nationell särlagstiftning 

Det är dock inte bara handelshinder som oroar Adam Brånby, utan också nationell särlagstiftning.  

– Nationella särlagstiftningar ställer till det rejält för oss. Det blir bökigt när andra EU-länder vi arbetar med inte har samma lagstiftning som oss. Det försämrar vår konkurrensförmåga men gör det också krångligt rent generellt.  

Sedan 90-talet har den svenska industrin fasat ut farliga kemikalier och ligger internationellt sett långt fram på detta område. Trots detta avser regeringen att införa en kemikalieskatt på kläder och skor.  

– Detta är ett typexempel på signalpolitik. Woolpower är ett företag som har jobbat med att skapa etiskt hållbara produkter. Våra anställda har bra avtal och vi tillverkar miljövänliga kläder, vilket inte kan sägas om hela den globala textilindustrin. Trots detta kommer vi nu att få betala dyrt för att bevisa att vi inte använder dessa kemikalier, säger Adam Brånby.  

Om Woolpower ska slippa betala kemikalieskatten måste företaget visa att deras produkter inte innehåller de farliga kemikalierna som omfattas av skatten. Sveriges Textil- och modeföretag TEKO uppskattar att varje plagg som ska testas kommer att kosta mellan 25 000 – 30 000 kronor. Adam Brånby berättar att samtliga modeller kommer att behöva testas: Svarta, gröna och gråa långkalsonger ska testas var för sig.  

– Detta slår mot företag likt Woolpower som försöker göra rätt och ligga i framkant när det kommer till miljöarbete. Denna typ av missriktad lagstiftning är dock inte bara trist, utan gör bara att det blir ännu svårare att ha en lönsam produktion i Sverige.  

– Jag är givetvis positiv till att dessa kemikalier fasas ut, men då bör de förbjudas på EU-nivå. Som det är nu slår det mot oss som inte har dessa kemikalier i våra plagg.  

Adam Brånby säger att han är stolt över att Woolpower är ett företag som lyckats behålla produktionen i Sverige och att företaget vill fortsatta satsa här.  

– I de tider vi nu befinner oss med coronapandemin är det helt avgörande med företag som vågar investera. Om företag ska våga göra det är det dock helt nödvändigt med långsiktiga och hållbara spelregler. Då har Sverige inte råd med symbolpolitisk särlagstiftning och andra kostnader som innebär ökade kostnader för företag som vill satsa i Sverige, avslutar han.  

FrihandelKemikalieskatt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist