Att underlätta för företag är modellen för Aneby kommun

NYHET Publicerad

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING I Aneby kommun har myndighetsutövningen förändrats de senaste åren och blivit mer företagsinriktad. Något som företagen givetvis uppskattat. Framgångsreceptet är att ta sig tid med en kontinuerlig dialog samt försöka förstå företagens villkor och förutsättningar.

Flygbild Aneby centrum

Flygbild över Aneby centrum

Många företagare tycker att kontakten med kommunen är tidskrävande och krånglig när det gäller myndighetsutövning eller upphandling. Å andra sidan har kommunen ett ansvar för att genomföra myndighetsutövning samt önskar att fler företag lämnar anbud så att anbudsprocessen blir tillräckligt konkurrensutsatt och affärsmässig. Aneby kommun har lyckats med konststycket att hjälpa företagen, både när det gäller upphandling och annan myndighetsutövning, och det beror på inställning och förhållningssätt till företagens behov.

Uppdelad livsmedelsupphandling

Upphandlingen i Aneby kommun sker både proaktivt och aktivt för att möta företagens behov av hjälp och information samtidigt som upphandlingen måste vara helt korrekt och så konkurrensutsatt som möjligt. Relativt nyligen upphandlade kommunen livsmedel och delade upp upphandlingen i flera mindre delar. Detta är dock inte den första upphandlingen i kommunen där kommunen valt att göra en uppdelning för att fler företag ska kunna lämna anbud.

— Lagstiftningen ger att kommunen ska underlätta för fler och för mindre företag att lämna anbud. Så det är ganska självklart att lyssna in leverantörernas synpunkter för att bli en bättre kravställare. Då kan vi jobba fram en uppdelning som både är väsentlig och möjlig att genomföra utifrån branschens kunskap, säger Ida Malmberg, Upphandlingsstrateg i Aneby kommun. 

Upphandling inom livsmedelsområdet är både omfattande och komplex och just

denna gång har man haft en hearing med branschföreträdare. Inför varje upphandling ställer sig upphandlarfunktionen också frågan om hur det sett ut tidigare och vad som kan förbättras. Det finns dessutom en god samverkan med angränsande kommuner i Höglandets Strategiska råd.

— Man ska vara medveten om att det kostar mer med uppdelning, både administrativt och transportmässigt, men vi tycker det är viktigt att hitta rätt nivå så det blir smidigt både för kommun och leverantörer. I denna upphandlingsomgång har konkurrensen faktiskt ökat och vi har fått in ett par nya, mindre leverantörer av mjölk, ägg och frukt, berättar Ida Malmberg.

Finns det då några praktiska tips för att lyckas med upphandling? 

— Börja i god tid för att hinna med dialogen med leverantörer! Det är mycket värdefullt att lära känna marknaden, för att få rätta villkor och rätt nivå i upphandlingen, avslutar Ida Malmberg.

Service vid myndighetsutövning

Vid kontakt med kommunens Samhällsbyggnadschef, Michael Wirestam, så framgår det att en förändring och omställning är på gång under 2020 när det gäller avgifter och myndighetsutövning. Planen är att införa s.k. efterhandsdebitering av miljöavgifterna d v s först får företagen besök och tillsyn, sedan kommer fakturan för utfört jobb.  

— Troligen är det så att frågorna om efterhandsdebitering har fått mer allmänt fokus de senaste åren, men vi har haft det tänket länge här i Aneby. Det känns som en självklarhet att vi börjar jobba mer och mer så här, men vi ser också ett behov att vår myndighetsutövning blir tydligare för företagen t ex hur avgifterna beräknas, säger Michael Wirestam.  

Michael verkar ha en mycket pragmatisk inställning till myndighetsutövning och service och betonar att ett förändrat arbetssätt inte är något man inför över en natt, utan att det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete.

— Vi har en kontinuerlig dialog med näringslivet och eftersom vi är en tämligen liten kommun så är vi ganska nära varandra. Det vi levererar kan vi ta betalt för och det vi inte levererar går ju självfallet inte att debitera. Vårt uppdrag är att genomföra myndighetsutövning och det behöver göras, sedan kan vi se till att ha en bra attityd, goda kontakter med och ge bra service till företagen, summerar Michael Wirestam.

Text: Anna Hedberg

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.  
NYHET Publicerad:

Industrin i Jönköpings län drabbas hårt av Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Jönköpings län. I alla kommuner i länet utom två är industriföretag de största privata arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Högst andel permitterade i Jönköpings län

CORONAKRISEN Sedan ansökningstidens start den 7 april har 10 625 personer korttidspermitterats i Jönköpings län. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i hela landet. Flest antal har permitterats i storstadslänen – men justerat för arbetsmarknadens storlek ser fördelningen annorlunda ut. Då har Jönköping högst andel i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Jönköpings län

DEBATT Att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden.
NYHET Publicerad:

Tiden rinner ut för besöksnäringen

GÄSTKRÖNIKA Just nu ser det inte ljust ut för besöksnäringen. Det stöd som redan kommit är inte anpassat efter vår bransch. Minsta felhantering från vår sida kan även resultera i att vi inte får något stöd alls. Så, Vi behöver hjälp nu, annars är jag rädd att det är slutet för besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Fokus på corona under frukostmöte: ”Krisen är här och näringslivet behöver hjälp nu”

CORONAKRISEN Värnamo Näringsliv bjöd i fredags in företagare till ett digitalt frukostmöte, där de fick chans att ställa frågor och få svar från experter. Vi på Svenskt Näringsliv fanns på plats tillsammans med bland annat Frida Boklund från Företagarna för att bidra med svar angående den rådande situationen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.