Att underlätta för företag är modellen för Aneby kommun

NYHET Publicerad

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING I Aneby kommun har myndighetsutövningen förändrats de senaste åren och blivit mer företagsinriktad. Något som företagen givetvis uppskattat. Framgångsreceptet är att ta sig tid med en kontinuerlig dialog samt försöka förstå företagens villkor och förutsättningar.

Flygbild Aneby centrum

Flygbild över Aneby centrum

Många företagare tycker att kontakten med kommunen är tidskrävande och krånglig när det gäller myndighetsutövning eller upphandling. Å andra sidan har kommunen ett ansvar för att genomföra myndighetsutövning samt önskar att fler företag lämnar anbud så att anbudsprocessen blir tillräckligt konkurrensutsatt och affärsmässig. Aneby kommun har lyckats med konststycket att hjälpa företagen, både när det gäller upphandling och annan myndighetsutövning, och det beror på inställning och förhållningssätt till företagens behov.

Uppdelad livsmedelsupphandling

Upphandlingen i Aneby kommun sker både proaktivt och aktivt för att möta företagens behov av hjälp och information samtidigt som upphandlingen måste vara helt korrekt och så konkurrensutsatt som möjligt. Relativt nyligen upphandlade kommunen livsmedel och delade upp upphandlingen i flera mindre delar. Detta är dock inte den första upphandlingen i kommunen där kommunen valt att göra en uppdelning för att fler företag ska kunna lämna anbud.

— Lagstiftningen ger att kommunen ska underlätta för fler och för mindre företag att lämna anbud. Så det är ganska självklart att lyssna in leverantörernas synpunkter för att bli en bättre kravställare. Då kan vi jobba fram en uppdelning som både är väsentlig och möjlig att genomföra utifrån branschens kunskap, säger Ida Malmberg, Upphandlingsstrateg i Aneby kommun. 

Upphandling inom livsmedelsområdet är både omfattande och komplex och just

denna gång har man haft en hearing med branschföreträdare. Inför varje upphandling ställer sig upphandlarfunktionen också frågan om hur det sett ut tidigare och vad som kan förbättras. Det finns dessutom en god samverkan med angränsande kommuner i Höglandets Strategiska råd.

— Man ska vara medveten om att det kostar mer med uppdelning, både administrativt och transportmässigt, men vi tycker det är viktigt att hitta rätt nivå så det blir smidigt både för kommun och leverantörer. I denna upphandlingsomgång har konkurrensen faktiskt ökat och vi har fått in ett par nya, mindre leverantörer av mjölk, ägg och frukt, berättar Ida Malmberg.

Finns det då några praktiska tips för att lyckas med upphandling? 

— Börja i god tid för att hinna med dialogen med leverantörer! Det är mycket värdefullt att lära känna marknaden, för att få rätta villkor och rätt nivå i upphandlingen, avslutar Ida Malmberg.

Service vid myndighetsutövning

Vid kontakt med kommunens Samhällsbyggnadschef, Michael Wirestam, så framgår det att en förändring och omställning är på gång under 2020 när det gäller avgifter och myndighetsutövning. Planen är att införa s.k. efterhandsdebitering av miljöavgifterna d v s först får företagen besök och tillsyn, sedan kommer fakturan för utfört jobb.  

— Troligen är det så att frågorna om efterhandsdebitering har fått mer allmänt fokus de senaste åren, men vi har haft det tänket länge här i Aneby. Det känns som en självklarhet att vi börjar jobba mer och mer så här, men vi ser också ett behov att vår myndighetsutövning blir tydligare för företagen t ex hur avgifterna beräknas, säger Michael Wirestam.  

Michael verkar ha en mycket pragmatisk inställning till myndighetsutövning och service och betonar att ett förändrat arbetssätt inte är något man inför över en natt, utan att det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete.

— Vi har en kontinuerlig dialog med näringslivet och eftersom vi är en tämligen liten kommun så är vi ganska nära varandra. Det vi levererar kan vi ta betalt för och det vi inte levererar går ju självfallet inte att debitera. Vårt uppdrag är att genomföra myndighetsutövning och det behöver göras, sedan kan vi se till att ha en bra attityd, goda kontakter med och ge bra service till företagen, summerar Michael Wirestam.

Text: Anna Hedberg

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.
NYHET Publicerad:

T-Emballage – ett företag på frammarsch

JOBBSKAPARE — Vår vision är att det i varje svensk byggnad skall finnas någon av våra produkter monterade.
NYHET Publicerad:

Migrationsverkets regelförändringar skapade problem

REGELKRÅNGEL Företaget Skogslunds Metallgjuteri i Anderstorp har stött på flera problem den senaste tiden. Flertal av dem har skapats i samband med att Migrationsverket ändrat sina regler gällande utländsk arbetskraft, vilket i sin tur har lett till personalbrist. 
NYHET Publicerad:

Företagsbesök hos Karl Andersson & Söner — fyra generationer av möbler

Tillsammans med Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel, besökte vi möbelföretaget Karl Andersson & Söner, som i dag drivs av fjärde generationen.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturen avgörande när Jönköping växer

Jönköpings tillväxt och framtida utveckling stod på agendan när 250 deltagare från näringsliv och kommun samlades till Jönköpingsdagen 2020.
NYHET Publicerad:

Wetterhälsan firar 10 år och blickar framåt

I slutet på 2019 åkte vi ut för att besöka en av Wetterhälsans mottagningar i Jönköping. Mats Siljehult, som är verksamhetschef, berättade om de tre mottagningarna som Wetterhälsan har i dag men också om deras planer inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Medlemmar bjöds på gröt och besök från Brysselkontoret

I december samlades företagare i Jönköping för vår årliga grötlunch. Dagen inleddes med ett kortare mingel innan det var dags att ta del av dagens föreläsning från Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Slutet på en aktiv höst med siktet inställt framåt

KRÖNIKA Att komma tillbaka till Jönköpings län efter 2 ½ år i Västra Götaland har inneburit många glada återseenden men också många intressanta möten med nya människor. Möten med målet att få en bild över hur det ser ut med företagsklimat, konjunkturläge och vad som hänt i länet under de här åren.
NYHET Publicerad:

Utmaningsrätt – rustar kommunen för framtida utmaningar

UTMANINGSRÄTT För många kommuner runtom i Sverige kommer ekonomin att vara ansträngd framöver och redan idag redovisar nästan en tredjedel av landets kommuner röda siffror i den kommunala budgeten. I Gislaved vill man rusta sig inför framtidens utmaningar, bland annat genom att införa utmaningsrätt.
NYHET Publicerad:

Att underlätta för företag är modellen för Aneby kommun

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING I Aneby kommun har myndighetsutövningen förändrats de senaste åren och blivit mer företagsinriktad. Något som företagen givetvis uppskattat. Framgångsreceptet är att ta sig tid med en kontinuerlig dialog samt försöka förstå företagens villkor och förutsättningar.  
NYHET Publicerad:

Skatt är skatt och avgift är avgift

KRÖNIKA De flesta av oss vet vad vi har i månadslön och vad vi ”får ut” i lön varje månad. Men hur många vet vad den totala kostnaden är för varje anställd varje månad? Vi pratar ofta om arbetsgivaravgifter. Men vet du vad de bekostar och går verkligen allt till olika former av förmåner för alla anställda i våra företag?
NYHET Publicerad:

Helt nytt grepp löser kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningen är ett stort problem för många företag. Därför har Falks metall i Gnosjö utvecklat en egen lösning.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen - så sparar vi 70-100 miljarder

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Så rustar vi för framtidens utmaningar

KRÖNIKA De ekonomiska framtidsutsikterna tycks dystra, såväl i Jönköpings län som i riket i helhet. Konjunkturinstitutet sänker sina tillväxtprognoser för 2019 och 2020 och konstaterade senast att högkonjunkturen är över.