Att underlätta för företag är modellen för Aneby kommun

NYHET Publicerad

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING I Aneby kommun har myndighetsutövningen förändrats de senaste åren och blivit mer företagsinriktad. Något som företagen givetvis uppskattat. Framgångsreceptet är att ta sig tid med en kontinuerlig dialog samt försöka förstå företagens villkor och förutsättningar.

Flygbild Aneby centrum

Flygbild över Aneby centrum

Många företagare tycker att kontakten med kommunen är tidskrävande och krånglig när det gäller myndighetsutövning eller upphandling. Å andra sidan har kommunen ett ansvar för att genomföra myndighetsutövning samt önskar att fler företag lämnar anbud så att anbudsprocessen blir tillräckligt konkurrensutsatt och affärsmässig. Aneby kommun har lyckats med konststycket att hjälpa företagen, både när det gäller upphandling och annan myndighetsutövning, och det beror på inställning och förhållningssätt till företagens behov.

Uppdelad livsmedelsupphandling

Upphandlingen i Aneby kommun sker både proaktivt och aktivt för att möta företagens behov av hjälp och information samtidigt som upphandlingen måste vara helt korrekt och så konkurrensutsatt som möjligt. Relativt nyligen upphandlade kommunen livsmedel och delade upp upphandlingen i flera mindre delar. Detta är dock inte den första upphandlingen i kommunen där kommunen valt att göra en uppdelning för att fler företag ska kunna lämna anbud.

— Lagstiftningen ger att kommunen ska underlätta för fler och för mindre företag att lämna anbud. Så det är ganska självklart att lyssna in leverantörernas synpunkter för att bli en bättre kravställare. Då kan vi jobba fram en uppdelning som både är väsentlig och möjlig att genomföra utifrån branschens kunskap, säger Ida Malmberg, Upphandlingsstrateg i Aneby kommun. 

Upphandling inom livsmedelsområdet är både omfattande och komplex och just

denna gång har man haft en hearing med branschföreträdare. Inför varje upphandling ställer sig upphandlarfunktionen också frågan om hur det sett ut tidigare och vad som kan förbättras. Det finns dessutom en god samverkan med angränsande kommuner i Höglandets Strategiska råd.

— Man ska vara medveten om att det kostar mer med uppdelning, både administrativt och transportmässigt, men vi tycker det är viktigt att hitta rätt nivå så det blir smidigt både för kommun och leverantörer. I denna upphandlingsomgång har konkurrensen faktiskt ökat och vi har fått in ett par nya, mindre leverantörer av mjölk, ägg och frukt, berättar Ida Malmberg.

Finns det då några praktiska tips för att lyckas med upphandling? 

— Börja i god tid för att hinna med dialogen med leverantörer! Det är mycket värdefullt att lära känna marknaden, för att få rätta villkor och rätt nivå i upphandlingen, avslutar Ida Malmberg.

Service vid myndighetsutövning

Vid kontakt med kommunens Samhällsbyggnadschef, Michael Wirestam, så framgår det att en förändring och omställning är på gång under 2020 när det gäller avgifter och myndighetsutövning. Planen är att införa s.k. efterhandsdebitering av miljöavgifterna d v s först får företagen besök och tillsyn, sedan kommer fakturan för utfört jobb.  

— Troligen är det så att frågorna om efterhandsdebitering har fått mer allmänt fokus de senaste åren, men vi har haft det tänket länge här i Aneby. Det känns som en självklarhet att vi börjar jobba mer och mer så här, men vi ser också ett behov att vår myndighetsutövning blir tydligare för företagen t ex hur avgifterna beräknas, säger Michael Wirestam.  

Michael verkar ha en mycket pragmatisk inställning till myndighetsutövning och service och betonar att ett förändrat arbetssätt inte är något man inför över en natt, utan att det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete.

— Vi har en kontinuerlig dialog med näringslivet och eftersom vi är en tämligen liten kommun så är vi ganska nära varandra. Det vi levererar kan vi ta betalt för och det vi inte levererar går ju självfallet inte att debitera. Vårt uppdrag är att genomföra myndighetsutövning och det behöver göras, sedan kan vi se till att ha en bra attityd, goda kontakter med och ge bra service till företagen, summerar Michael Wirestam.

Text: Anna Hedberg

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Medlemmar bjöds på gröt och besök från Brysselkontoret

I december samlades företagare i Jönköping för vår årliga grötlunch. Dagen inleddes med ett kortare mingel innan det var dags att ta del av dagens föreläsning från Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Slutet på en aktiv höst med siktet inställt framåt

KRÖNIKA Att komma tillbaka till Jönköpings län efter 2 ½ år i Västra Götaland har inneburit många glada återseenden men också många intressanta möten med nya människor. Möten med målet att få en bild över hur det ser ut med företagsklimat, konjunkturläge och vad som hänt i länet under de här åren.
NYHET Publicerad:

Utmaningsrätt – rustar kommunen för framtida utmaningar

UTMANINGSRÄTT För många kommuner runtom i Sverige kommer ekonomin att vara ansträngd framöver och redan idag redovisar nästan en tredjedel av landets kommuner röda siffror i den kommunala budgeten. I Gislaved vill man rusta sig inför framtidens utmaningar, bland annat genom att införa utmaningsrätt.
NYHET Publicerad:

Att underlätta för företag är modellen för Aneby kommun

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING I Aneby kommun har myndighetsutövningen förändrats de senaste åren och blivit mer företagsinriktad. Något som företagen givetvis uppskattat. Framgångsreceptet är att ta sig tid med en kontinuerlig dialog samt försöka förstå företagens villkor och förutsättningar.  
NYHET Publicerad:

Skatt är skatt och avgift är avgift

KRÖNIKA De flesta av oss vet vad vi har i månadslön och vad vi ”får ut” i lön varje månad. Men hur många vet vad den totala kostnaden är för varje anställd varje månad? Vi pratar ofta om arbetsgivaravgifter. Men vet du vad de bekostar och går verkligen allt till olika former av förmåner för alla anställda i våra företag?
NYHET Publicerad:

Helt nytt grepp löser kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningen är ett stort problem för många företag. Därför har Falks metall i Gnosjö utvecklat en egen lösning.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen - så sparar vi 70-100 miljarder

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Så rustar vi för framtidens utmaningar

KRÖNIKA De ekonomiska framtidsutsikterna tycks dystra, såväl i Jönköpings län som i riket i helhet. Konjunkturinstitutet sänker sina tillväxtprognoser för 2019 och 2020 och konstaterade senast att högkonjunkturen är över.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning - så tycker de lokala företagen 

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag, den 24 september, släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Gnosjö kommun har bäst företagsklimat i Jönköpings län, enligt företagen. För första gången på fyra år återfinns nu alla länets kommuner på den övre halvan av landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Jönköpings län ut inför 2019 års ranking?
NYHET Publicerad:

Jönköping fortsatt bra på att använda patent

PATENT Företag i Jönköpings län har under många år varit duktiga på att använda sig av nationella patent. Av den statistik för 2018 som Patent- och registreringsverket nyligen presenterade framgår att detta fortsatt gäller. Såväl Jönköpings län som Jönköpings kommun ligger bra till i en nationell jämförelse, vare sig man tittar på absoluta tal eller sett i relation till antal invånare.
NYHET Publicerad:

Politikers makthunger oroar Gnosjöföretagaren

JOBBSKAPARNA Snart har ett år gått av den nya mandatperioden, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Michael Jonsson, VD och Ägare på AD-plast, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist fortsatt viktigast i servicebranschen

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat. Det innebär nya förutsättningar och spelregler för näringslivet. Vi har pratat med Åsa Storm, VD för städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs i Jönköping, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Dalande intresse för offentliga upphandlingar oroar

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Politiker på företagsbesök: “Vi är överens om personalliggare inom byggbranschen”

JOBBSKAPARNA Som verksamma inom byggbranschen välkomnar NaijBygg i Smålandsstenar att man eftersträvar sund konkurrens i branschen. ”Tanken är god men frågan är om detta system gör den nytta som eftersträvas.
NYHET Publicerad:

Företagarens förslag till ett hållbart samhälle

JOBBSKAPARNA ”Vi som alla andra bolag har idag stora utmaningar i den otroliga förändringstakten som finns i näringslivet och samhället” säger Erik Kylberg, VD på Flit AB i Jönköping. ”Men det tror jag att vi kommer reda ut, det är ju det som företagandet går ut på.”
NYHET Publicerad:

Det lilla är det stora i Mullsjö

FÖRETAGSKLIMAT Mullsjö har en stark och positiv utveckling av företagsklimatet sedan 2012, det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Vad kan företagen förvänta sig under pågående mandatperiod? Vi har intervjuat Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Mullsjö.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagaren om näringspolitiskt fokus framåt

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat, vilket innebär nya förutsättningar, både lokalt och nationellt. Vi har pratat med Johan Åsbrink, VD för Lunnagårds Sjukhem i Eksjö, om vad han tycker politikerna bör fokusera på.