Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

NYHET Publicerad

SKOLA & NÄRINGSLIV Simon Sjögren har arbetat med Skolfrågor på Svenskt Näringsliv i snart tre år. Rollen som skolnätverksansvarig har nyligen omarbetats och han arbetar nu heltid med att föra skolor och näringsliv närmare varandra i alla Västra Götalands, Värmlands, Hallands och Jönköpings läns kommuner.

Simon Sjögren, Skolnätverksansvarig

Simon Sjögren, Skolnätverksansvarig

Tjänsten som skolnätverksansvarig går framförallt ut på att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare samt att informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.

För några år sedan tillsattes tjänsten som skolnätverksansvarig av studentmedarbetare på halvtid. Att man nu växlat upp och tillsätter en heltidstjänst är för att man därigenom hoppas få till ett mer kvalitativt och fördjupat samarbete i alla kommuner.

— Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet.

— Det vi då vill göra är att hjälpa skola och näringsliv att komma närmare varandra. För det gemensamma mål vi ändå har, oavsett om du är från skolan eller näringslivet, är att dagens ungdomar ska få en bra start på ett långt och givande arbetsliv, säger Simon Sjögren.

Till sin hjälp i arbetet ute i kommunerna har han bland annat skolmaterial från Eduna – gratis material till skolan som genom att öka förståelsen för näringslivet ska hjälpa till att föra skola och näringsliv närmare varandra.

— Skolmaterialet knyter an till alltifrån svenskämnet i grundskolans årskurs 1 till entreprenörskap i gymnasiet. Syftet är ett att lyfta in näringsliv och arbetsliv i undervisningen, särskilt som materialet alltid har en koppling till skolans läroplaner.

Svenskt Näringsliv har också genom sin årliga enkätundersökning under många år undersökt attityder från de lokala skolorna gentemot näringslivet. Till i år ändrades dock formuleringen av frågan för att istället undersöka faktiska kontakter mellan skola och näringsliv i den aktuella kommunen.

— Det frågan belyser bättre nu är just det här praktiska, att skola och näringsliv faktiskt har kontakt. Det är också det som är den stora ”hemligheten” i de kommuner som jag upplever lyckas bra i dessa frågor. Att skolan, kommunen och näringslivet tillsammans sätter sig ned och tillsammans hittar former för bra och långsiktig samverkan.

— Förhoppningsvis kan också omformuleringen av frågan bidra till att fler ser skolans viktiga roll för ett bra företagsklimat i kommunen och kommunens framtida välmående. Det är inte en sidofråga utan en central fråga, poängterar Simon.

Vilka är då Simons bästa tips för hur en skola ska kunna arbeta bättre tillsammans med näringslivet?

— För det första, uppfinn inte hjulet själva. Hämta inspiration från hur andra gjort i grannkommunerna, runt om i regionen och från vårt skolmaterial via Eduna. Kontakta sedan era lokala företagare tidigt i processen för att se hur det kan passa in i just ert arbete och er kontext. Det är viktigt att man krokar arm från början, säger Simon.

En kommun som Simon lyfter som ett gott exempel är Gislaved.

— Gislaved är ett exempel på en kommun som har byggt en modell och ett ramverk som inte bygger på enskilda eldsjälar. De har en struktur som underlättar för det långsiktiga arbetet där man tydligt kopplar samman företag med skola och elever för exempelvis prao. Allt för ofta ser vi hur en ambitiös plan faller ihop som ett sandslott när vattnet stiger för att en enda eldsjäl flyttar eller går i pension. Det är inte fel att ta vara på eldsjälarnas engagemang, de är viktiga och behövs. Men, se till att skapa en struktur kring arbetet så man inte tappar drivet då enskilda människor försvinner från processen.

Dagens unga är lösningen på framtidens kompetensförsörjning, dels som medarbetare dels som morgondagens entreprenörer. Samverkan mellan skolan och det omkringliggande samhället kommer bara bli viktigare. Här är en nära och naturlig relation med de lokala företagen avgörande då de representerar näringslivet som det ser ut på plats och tillsammans med skolan kan de inspirera och motivera eleverna. Tillsammans bygger vi ett bra samhälle och en viktig del i det arbetet är att samarbeta för att ge elever, men också lärare, förståelse för verkligheten inom arbetslivet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.