LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 juli 2020

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv.

Foto: Anna Hållams

– Det är viktigt att vi kan mötas och föra en dialog om framtiden. Vi vill skapa bra förutsättningar för nästa generation. Att bygga samhället hållbart kan ingen göra ensam, det behöver vi göra tillsammans, menar Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har en avgörande roll i arbetet för att Jönköping ska växa de kommande åren, men för att kunna genomföra de planer som finns kring fler bostäder, bättre kommunikationer och attraktivare stadskärna krävs tätt samarbete med näringslivet. Ann-Mari Nilsson (C) förklarar:

– Vi kommer att möta demografiska utmaningar där vi får fler yngre och fler äldre invånare. Det kommer att bli en utmaning att hinna med att bygga förskolor och äldreboenden i takt med att kommunen växer och förändras. Här behöver vi näringslivet för att se det hända.

Ryckigt utan dialog

En viktig nyckel till tillväxten är samtal och dialog mellan kommun och näringsliv.

– Vi behöver skapa dialog för att kunna samarbeta med näringslivet och genomföra projekt tillsammans, säger Ann-Mari Nilsson (C).

Om samtal inte sker, riskerar byggandet att bli ryckigt och komma i otakt. Tommy Fritz, vd på Tosito, förklarar:

– Vi behöver undvika gas och broms – ”nu bygger vi för lite, nu bygger vi för mycket”. Vi behöver prata om vad vi tillsammans fokuserar på i år. Här är dialogen mellan näringsliv och kommun viktig. Tillsammans kan vi komma överens om en bra volym för byggandet.

Mattias Carlsson, ordförande för Byggföretagen i Jönköping, ser gärna att näringsliv och kommun möts ofta för att skapa dialog och förståelse för varandras olika roller.

– Vi blir fler och fler aktörer som vill vara med och diskutera och påverka framtiden. Jönköping växer! Vi behöver en bra dialog mellan fastighetsägare, kommunen och byggare med öppenhet för samtal.

Text: Magdalena Carlén

Jönköpingsdagen

Texten grundar sig i Jönköpingsdagen som genomfördes 20 januari 2020. Den vände sig till fastighetsägare, byggare, entreprenörer, politiker och tjänstemän som är engagerade i hur Jönköping ska byggas för framtiden och arrangeras av Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Jönköpings kommun och Åstrand PR.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist