LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 maj 2020

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län. Men, vilken kommun i länet får högst betyg?

Anna Gillek
Foto: Ernst Henry Photography AB

Uppdatering
Till årets undersökning har enkäten genomgått en uppdatering. Företagsklimatet är summan av allt det som möter en företagare i deras vardag, en vardag som över tid är föränderlig. Uppdateringen innebär att en del frågor formuleras om, en del läggs till och några tas bort. Exempelvis är frågan om trygghet en nyhet i årets undersökning. Mer om uppdateringarna kan ni läsa här.

— Syftet med enkätundersökningen, och sedermera rankingen som vi presenterar i höst, är att låta företagare ge sin bild av hur de anser att företagsklimatet är i just deras kommun. För att säkerställa att bilden blir så relevant och rättvis som möjligt har uppdateringar gjorts för att tydligare rikta frågorna mot områden som kommunen kan påverka, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län.

Gnosjö kommun – högst betyg i Jönköpings län
I Jönköpings län förbättrar sig två av 13 kommuner gällande det sammanfattande omdömet, jämfört med ifjol, medan hela nio kommuner försämrar sitt betyg. Högst sammanfattande omdöme på företagsklimatet får, även i år, Gnosjö kommun med betyget 4,3. Detta trots ett sämre betyg än föregående år.

— Krisen vi just nu är mitt uppe i är tyvärr långt ifrån över. Och när företagen gör sitt allra bästa för att klara sina verksamheter är kommunernas arbete med att förbättra sitt företagsklimat viktigare än någonsin för företagen. Att veta att kommunens politiker och tjänstemän gör sitt bästa för att stötta och hjälpa företagen när de får återstarta sina verksamheter igen, säger Anna Gillek.

Totalt får tre kommuner i länet betyget 4,0 eller högre, vilket är två färre än vid föregående års mätning då antalet var fem.

Höga betyg i Jönköpings län
Årets undersökning visar att Jönköpings län, på övergripande nivå, fortsatt är bästa län i Sverige. Genomsnittet för det sammanfattande omdömet i länet är 3,8 och det finns många kommuner med bra betyg.

— Även om man inte får det högsta betyget bland länets kommuner är det roligt att se att Habo återigen återfinns bland de kommuner som får över 4,0 i betyg. I år ökar företagen betyget för det sammanfattande omdömet med 0,3 och ger kommunen 4,1 i betyg. Även Nässjö kommun får ett högre sammanfattande omdöme och närmar sig också 4,0-gränsen. I år ger företagen kommunen 3,9 i betyg, en ökning med 0,2. Något som visar att företagen ser att kommunerna arbetar för förbättringar, avslutar Anna Gillek.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2020

Årets enkätundersökning besvarades av totalt 32 897 företag vilket var en svarsfrekvens på 50 procent. Svaren från företagen ligger tillsammans med statistisk data till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september.
Enkätresultat för alla kommuner och mycket annat material finns nu på https://www.foretagsklimat.se/

Lokalt FöretagsklimatSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist