Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.

Daniel Johansson, vd Fagerhults Belysning, och Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län

Daniel Johansson, vd Fagerhult Belysning, och Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Fagerhult Belysning jobbar med belysningslösningar och utvecklar och producerar belysning för offentliga miljöer. På huvudkontoret i Fagerhult utanför Habo jobbar 650 personer med alltifrån utveckling, konstruktion och säkerhet till produktutveckling och montering. I mitten av juni varslades 82 av dessa. Det motsvarar 12-13% av företagets anställda och är en direkt följd av Coronapandemin. Orsaken är främst sviktande orderingång på europamarknaden. Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Spanien är viktiga säljmarknader för företaget – marknader som alla drabbats hårt av Corona.

– Det är den matematiken som blir problematisk. Många byggprojekt läggs på is och skjuts på framtiden, säger Daniel Johansson.

Anpassningar på arbetsplatsen

Varslet handlar om långsiktiga utmaningar, och inte så mycket om den kortsiktiga krisen. Fagerhult anpassade sig tidigt till restriktionerna som pandemin innebar, och har hela tiden haft en dialog med Regionen för att värna om säkerheten för sina anställda och inte orsaka någon smittspridning.

– Vi har infört besöksförbud, delat upp de olika arbetsteamen i mindre grupper för att minimera risken för smittspridning och uppmanat de som kan att jobba hemifrån, säger Daniel Johansson.

I produktionen har de sett till att förmiddags- och eftermiddagsskiften inte behöver mötas fysiskt, och de sköter alla möten med kunder via olika online-lösningar.

– Vi följer rekommendationer från myndigheterna, och lite till. Det är ett högt säkerhetstänk, både för våra anställda och våra kunder, säger Daniel Johansson.

Nya produkter ger framtidstro

För att hantera den vikande orderingången har företaget tillämpat korttidsarbete sedan mitten av april. Det har inte berört alla delar av företaget, men där det varit nödvändigt. Trots det ser Daniel Johansson ljust på framtiden.

­– Vi har produkter och lösningar som ligger i absoluta framkant. Konjunkturpareringar behöver alla företag göra.

Företaget är också en del av Fagerhult Group, en belysningskoncern med totalt 13 företag och närmare 4 900 anställda i 30 länder. Deras fabrik i Kina påverkades tidigt av pandemin, men är nu uppe och rullar som vanligt igen. På hemmaplan fortsätter också produktionen, trots Corona. För ett tag sedan bytte de ljuskälla från lysrör till lysdioder på kretskort i form av en LED-lösning. Det har gjort dem unika på marknaden och öppnat upp för nya samarbeten.

– Vi äger hela processen och har de två enda produktionslinorna i Sverige just nu. Med dioder som ljuskälla och intelligenta drivdon kan vi även utöka vårt erbjudande.Vi hittar helt nya möjligheter till samarbeten där vi kan använda våra armaturer för informationsbärare till andra discipliner, exempelvis säkerhet och trygghet. När övervakningskameror inte är tillåtna är till exempel sensorer för belysning det.

Fortsatt fokus på hållbarhet

Företaget fortsätter att sträva efter att bli än mer hållbara. Det kommer inte någon coronapandemi kunna sätta stopp för.

– 70% av våra produkters energiåtgång styr vi inte över själva, det förbrukas under brukstiden. Men vi gör det vi kan genom energieffektiv produktion och hållbara materialval. Uppemot 97% av våra produkter återvinns dessutom.

– Vi vill erbjuda den bästa servicen, den snabbaste leveransen och den bästa kvaliteten, säger Daniel Johansson.

Text: Magdalena Carlén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.