Företagen är viktiga för samhället – Gnosjö kommun

NYHET Publicerad

LFK-RANKING Bra företagsklimat i kommunerna är grunden till ett väl fungerande samhälle. Har vi ett bra företagsklimat så mår företagen väl, kommunen blir attraktiv, inflyttningen ökar, skattebasen ökar förhoppningsvis och det blir mer att fördela när det kommer till skola, vård och omsorg. Det blir en positiv spiral med positiva förväntningar. Här har vi tagit fram rankningen för Gnosjö kommun.

Anna Gillek Dahlström

Anna Gillek Dahlström

Ser man till det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i den egna kommunen i Jönköpings län så har det sjunkit från 3,9 till 3,7 på en sexgradig skala. Med andra ord har det hänt något, även om Jönköpings län ligger över rikssnittet som ligger på 3,3. Jönköpings län ligger i topp, före Kronoberg och Halland, men de börjar ta in försprånget. I Gnosjö ger företagen företagsklimatet betyget 4,2, vilket är bland de högsta i länet.

Kompetensförsörjning
Endast 13 procent av företagen i Gnosjö kommun tycker att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är bra, mycket bra eller utmärkt. Gnosjö kommun har med det resultatet lägst tillgång till arbetskraft med relevant kompetens i länet.

- Det är många som pendlar till Gnosjö. Kompetensen finns inte inom kommunen. Vi som är på små orter måste rekrytera in och då blir det oftast pendling. För att vilja bosätta sig här vill det till att det finns en attraktion. För den som är yngre och som ännu inte har bildat sig en familj bosätter sig sällan i ett mindre samhälle. Jag tror att företagen skulle vilja ha mer kompetenta arbetskrafter att kunna välja mellan. Men de som har kompetensen väljer hellre att gå till de större orterna och flyttar ut. Det är tufft för oss mindre orter att hitta dragningskraften för att få hem personerna till de plaster som de en gång har flyttat ut ifrån, säger Inge Johansson, GNOX.

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att 1 av 5 rekryteringsförsök går om intet i Jönköpings län. Detta leder till att företagen inte kan expandera, folk får inte jobb och det tappas skatteintäkter i kommunerna. Det påverkar hela vår välfärd.

Gnosjö kommun
Tittar man på förändringarna i rankningplaceringarna under den här mandatperioden så har fler kommuner i länet backat än klättrat. Gnosjö har backat åtta placeringar totalt sedan 2011 till plats 27.

- Medierna har en viktig roll och betyder mycket för kommunen. Skriver media positivt om företagen så blir man som invånare också positivt inställd till företagandet i kommunen, säger Anna Gillek Dahlström.

Den frågan som generellt får lågt betyg är kommunens upphandling, och gäller även för Gnosjö kommun.

- Upphandling är svårt och därför måste samarbetet mellan kommun och företag bli mycket bättre. Med gemensamma krafter och kunskaper kan upphandlingar ske effektivare än de gör idag, något alla vinner på, säger Anna Gillek Dahlström.

80 procent av företagen tycker att kommunpolitikernas attityder till företagande är bra, men bara drygt 20 procent tycker att kommunens upphandlingar fungerar som de ska. Många tycker även att attityden till företagande är bra, men dessvärre tycker de att skolans attityder till företagande har fortsatt att försämras.

Text: Lovisa Morinder

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.  
NYHET Publicerad:

Industrin i Jönköpings län drabbas hårt av Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Jönköpings län. I alla kommuner i länet utom två är industriföretag de största privata arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Högst andel permitterade i Jönköpings län

CORONAKRISEN Sedan ansökningstidens start den 7 april har 10 625 personer korttidspermitterats i Jönköpings län. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i hela landet. Flest antal har permitterats i storstadslänen – men justerat för arbetsmarknadens storlek ser fördelningen annorlunda ut. Då har Jönköping högst andel i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Jönköpings län

DEBATT Att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden.
NYHET Publicerad:

Tiden rinner ut för besöksnäringen

GÄSTKRÖNIKA Just nu ser det inte ljust ut för besöksnäringen. Det stöd som redan kommit är inte anpassat efter vår bransch. Minsta felhantering från vår sida kan även resultera i att vi inte får något stöd alls. Så, Vi behöver hjälp nu, annars är jag rädd att det är slutet för besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Fokus på corona under frukostmöte: ”Krisen är här och näringslivet behöver hjälp nu”

CORONAKRISEN Värnamo Näringsliv bjöd i fredags in företagare till ett digitalt frukostmöte, där de fick chans att ställa frågor och få svar från experter. Vi på Svenskt Näringsliv fanns på plats tillsammans med bland annat Frida Boklund från Företagarna för att bidra med svar angående den rådande situationen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.