NYHET13 september 2021

Ge företagen rätt förutsättningar till att bidra

Svenskt Näringsliv och Företagarna bjöd in till samtal med lokala företagare och länets riksdagsledamöter i Habo. Med ett år kvar till riksdagsval var syftet med samtalet att diskutera hur företagen ser på läget just nu och behov för framtiden.

En av företagarna var Drazen Crnoja, grundare av Omnes Media AB, ”För att få fler i arbete måste vi våga ställa krav. Integration genom jobb är nödvändigt. Jobb ger människor trygghet”.

De åtta företag som deltog i Habo är värdeskapare och de ska belönas för deras jobb. Företagen kan bidra till en lägre arbetslöshet, men bara om de får tillgång till rätt förutsättningar. Det behövs en bättre entreprenörskatt, sänkta kostnader och minskad regelbörda för företagare samt tydligare och långsiktiga riktlinjer från politiker. Det var budskapet från företagare under träffen i Habo.

Entreprenörskap = värdeskapande

Att driva företag är risktagande men också värdeskapande och därför behövs tydligare och bättre entreprenörskapskatt för att belöna företagarna för det jobb de gör. Entreprenörskatten berör ca 450 000 företag och dessa företag, inklusive deras dotterbolag, sysselsätter drygt 1,5 miljoner anställda. Regelverket påverkar på så vis många företagare men också många jobb. Vi måste därför vara försiktiga med hur vi ändrar regelverket så den inte slår fel, berättar Johan Fall, chef på skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

För att få fler i arbete måste vi våga ställa krav. Integration genom jobb är nödvändigt. Jobb ger människor trygghet
Drazen Crnoja, grundare av Omnes Media AB.  

- Vi behöver sänka entreprenörskatten och göra den enklare att förstå. Idag är det ett väldigt komplext system, fortsätter han.

Företagens bidrag till minskad arbetslöshet

 En stor utmaning i dag är arbetslösheten. I första hand är arbetslösheten inte högst bland inrikes födda, utan bland utrikes födda. De som har svag anknytning till arbetsmarknaden slås enklare bort i kriser.

- För att få fler i arbete måste vi våga ställa krav. Integration genom jobb är nödvändigt. Jobb ger människor trygghet, menar Drazen Crnoja, grundare av Omnes Media AB.  

- Företag som anställer utrikes födda gör samhällsnytta. Dessutom ger det mycket till ett liv att få vara en del av något, till exempel att få gå på afterwork med kollegorna. Det finns en stor potential och hög arbetsmoral bland de som jobbar hos oss, men för att vi ska kunna fortsätta anställa utrikes födda och ha en fungerande verksamhet som fungerar bra krävs det att språket prioriteras. Exempelvis skulle SFI och arbetsplatser kunna ha ett bättre samarbete, säger Åsa Storm, delägare i Stormtrivs.

Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna menar att små och medelstora företag står för fyra av fem jobb och därmed även för en stor del av de kommunala skatteintäkterna. Det är viktigt att vi lyssnar på våra företag och ger dem goda förutsättningar för att kunna växa och anställa fler.

Sänk kostnader och minska regelbördan för företagare

Det diskuterades också arbetsgivaravgifter under dagen. Höga arbetsgivaravgifter gör det tufft för företag att växa. Anställdas lön tyngs av avgiften, vilket gör det svårare för speciellt utrikes födda och unga att komma in på arbetsmarknaden. För att främja företagsklimatet måste det bli billigare att anställa personal.

Minskad kostnad för inte bara en anställd utan upp till tre personer hade varit positivt för att få det mer hållbart ur ett företagarperspektiv. Det ger större motivation till att våga växa som litet företag.
Christer Widahl, Vd Widahls port- & villamiljö. 

- Kostanden för personal är en väldigt stor del av vår bransch. Många har dessutom lämnat branschen under pandemin, menar Sofia Hagman, delägare i Grand Hotel Jönköping. 

- Ett företag med många anställda har också många löner att betala ut, vilket leder till väldigt höga kostnader för företaget. Vissa företag klarar av ribban medan andra företag inte når upp. Det är tydligt att den höga arbetsgivaravgiften hindrar företag att växa, menar Anna Gillek, regionchef i Jönköping för Svenskt Näringsliv.

Det används punktsatta sänkningar i arbetsgivaravgiften, till exempel får soloföretag en sänkt arbetsgivaravgift när de anställer den första medarbetaren. Syftet är att det ska underlätta för företag att växa. En förbättring skulle dock kunna ske:

- Minskad kostnad för inte bara en anställd utan upp till tre personer hade varit positivt för att få det mer hållbart ur ett företagarperspektiv. Det ger större motivation till att våga växa som litet företag, anser Christer Widahl, Vd Widahls port- & villamiljö.

Vidare är regelbördan för företagare stor. Företagare kan lägga upp till tio timmar i veckan på att göra rätt för sig. Det är timmar som kan läggas på att utveckla och förbättra företagens verksamhet. Det hindrar företag att växa eller att fortsätta driva sin verksamhet.

- Ibland undrar man till vilken nytta alla regler finns. Plocka bort fem regler och behåll en, fortsätter Christer Widahl.

Politisk oförutsägbarhet är ett hinder för tillväxt

Företagen efterfrågade tydligare information av politiker om vilka förutsättningar, lagar och regler som gäller framöver. För att företagare ska kunna planera för sin verksamhet krävs det också att informationen fungerar långsiktigt, vilket är något som företagen i dagsläget upplever saknas.

- Vi behöver långsiktiga spelregler för att hinna ställa om våra verksamheter under ordnade former. Besöksnäringen är en viktig och växande bransch, utan oss försvinner turismen. Vi är en extra drabbad bransch i pandemin och vi behöver därför extra hjälp. Vi väntar fortfarande på betalningar från de utlovade stöden. Tjänste/service-företagen måste bli lika behandlade som industrin, konstaterar Fredrik Olsson, ägare av Ditt Café.

- Många företag i Jönköpings län har det tufft. Stödpengar kopplat till bland annat korttidspermitteringen väntar fortfarande många företag på att få utbetalda. Företagen måste få förbättrade villkor och stabilitet i politiken. Politisk oförutsägbarhet är ett hinder för tillväxt, menar Frida Boklund, regionchef Företagarna i Jönköpings län.

Text: Annie Hilmersson

Lokalt FöretagsklimatEntreprenörskapArbetslöshetRegelkrångel
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist