NYHET12 januari 2022

Guide: tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Cirka 100 miljarder kronor kostar det varje år svenska företag att drabbas av brott och att på olika sätt skydda sin verksamhet och sin personal mot brott och otrygghet. Den bristande säkerheten och tryggheten har inneburit att företag själva måste avsätta mycket stora summor för säkerhetslösningar.

Tillsammans med Brottsförebyggande rådet - Brå, Polisen och Länsstyrelserna i Sverige har vi på Svenskt Näringsliv tagit fram en vägledande guide med fokus på näringslivet. Vår förhoppning är att guiden skall inspirera kommun och polis till ett förstärkt brottsförebyggande arbete där näringslivets behov tas om hand.Foto: Most Photos

Under de senaste åren har brottslighet och otrygghet dominerat den politiska debatten. Kriminaliteten har blivit ett växande samhällsproblem som i allt högre utsträckning kommit att påverka vart människor väljer att bosätta sig och var företag beslutar att etablera sin verksamhet. Vi nås dagligen av nyhetsrubriker om våldsbrott, skjutningar och hur den organiserade brottsligheten breder ut sig. Grova brott som självklart måste få ett slut.

I en företagares vardag handlar det dock främst om andra typer av brott. Stölder, inbrott och skadegörelser. En mängdbrottslighet som tenderar att glömmas bort och prioriteras ner men som i hög utsträckning påverkar företagens möjligheter att utvecklas, växa och anställa fler.

Tillsammans med Brottsförebyggande rådet - Brå, Polisen och Länsstyrelserna i Sverige har vi på Svenskt Näringsliv tagit fram en vägledande guide med fokus på näringslivet. Vår förhoppning är att guiden skall inspirera kommun och polis till ett förstärkt brottsförebyggande arbete där näringslivets behov tas om hand. Företagen skall inte behöva vara ensamma i sin utsatthet och otrygghet, lokala trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder måste även hjälpa våra företagare till en tryggare och säkrare vardag.

Ladda ner guiden nedan.

Brott och otrygghetLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist