Falks metall i Gnosjö

Helt nytt grepp löser kompetensförsörjningen

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många företagare vittnar om svårigheter när det gäller kompetensförsörjningen i företaget och att hitta medarbetare med rätt kompetens. Så var det även för ägarna av Falks Metall i Gnosjö, men genom att tänka i helt nya banor, så utvecklades en lösning som passade företaget som hand i handske: att anställa en medarbetare som hade både branschkunskap och erfarenhet från läraryrket.

En något förenklad framställning av företaget Falks Metall i Gnosjö vore att beskriva att företaget är ett familjeföretag i metallbearbetningsbranschen sedan drygt sju decennier, med 40-talet anställda och en omsättning på ca 100 miljoner kronor. Produkter, koncept och processer utvecklas ständigt och idag återfinns kunderna inom ett flertal branscher – allt från fordonsindustri och energisektor till medicinteknik i hela världen. Där slutar dock den enkla beskrivningen, för Falks Metall är inte något ”vanligt företag”.

Till det ovanliga hör att man för drygt ett halvår sedan anställde en ny medarbetare som bl a har arbetslivserfarenhet som lärare. Detta i linje med att trygga företagets framtida kompetensförsörjning. Ägaren i tredje generationen tillika vdn, Per Falk, är en företagare med starkt engagemang för både sitt företag, sina medarbetare och regionen han verkar i. Utvecklingen av kompetens inom verksamheten ser han både som en nödvändighet och självklarhet.

— Vi verkar inom en bransch med knivskarp internationell konkurrens och det ställer krav på kunskap på en oerhört hög nivå och att vi ligger i framkant i branschen. Vi måste kunna det senaste om det senaste fast före alla andra, säger Per.

Det finns, enligt Per, många bra grundutbildningar i regionen, bl a Smålands Tekniska College och Gymnasieskolan i Gnosjö, GKC, men det saknas bra möjligheter för att kunna vidareutbilda sin personal.

Eftersom företaget inte kunde hitta kompetensen på traditionellt sätt, så var beslutet till ett eget alternativ ganska givet. Satsningen innebär att man byggt upp specifika lokaler med maskiner för att utbilda sin personal på plats utanför produktionen och kombinerat det med att anställa en medarbetare med pedagogiskt kunnande. Själva idén föddes efter att Falks Metall deltog i ”Produktionslyftet”, ett projekt som Teknikföretagen initierade, mellan 2013–2015.

— Kompetensutveckling är en investering i tid och pengar och oerhört viktigt för både företaget och medarbetarna. Genom vår lösning kan vi ”lyfta ut” en medarbetare ur det ordinarie produktionsflödet till utbildning i våra egna lokaler och maskiner utan att på något sätt äventyra produktionen.

Sedan tidigare genomsyras företaget av ett eget arbets- och förhållningssätt som benämns ”Falkwork®”. Det omfattar ett mycket målinriktat och långsiktigt arbete där teamwork, samarbetsanda och struktur mixas med glädje och engagemang. Modellen som genomförts för att säkra företagets framtida kompetens verkar närmast vara en praktisk förlängning av ”Falkwork®”. På frågan om hur behovet av kompetens ser ut och då närmare vilken form av utbildning medarbetarna behöver svarar Per ganska snabbt:

— Vi har anställda med olika kunskapsbakgrund och erfarenheter, men gemensamt är att de har rätt inställning, noggrannhet, att de är engagerade, fokuserade och verkligen vill jobba hos oss. Vårt företagande är ett lagspel, precis som i hockey, och nu har vi ju också hittat en modell som gör oss både starka och snabba kompetensmässigt, vilket ger oss långsiktighet och tillförsikt inför framtiden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Wetterhälsan firar 10 år och blickar framåt

I slutet på 2019 åkte vi ut för att besöka en av Wetterhälsans mottagningar i Jönköping. Mats Siljehult, som är verksamhetschef, berättade om de tre mottagningarna som Wetterhälsan har i dag men också om deras planer inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Medlemmar bjöds på gröt och besök från Brysselkontoret

I december samlades företagare i Jönköping för vår årliga grötlunch. Dagen inleddes med ett kortare mingel innan det var dags att ta del av dagens föreläsning från Anders Edholm, chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Slutet på en aktiv höst med siktet inställt framåt

KRÖNIKA Att komma tillbaka till Jönköpings län efter 2 ½ år i Västra Götaland har inneburit många glada återseenden men också många intressanta möten med nya människor. Möten med målet att få en bild över hur det ser ut med företagsklimat, konjunkturläge och vad som hänt i länet under de här åren.
NYHET Publicerad:

Utmaningsrätt – rustar kommunen för framtida utmaningar

UTMANINGSRÄTT För många kommuner runtom i Sverige kommer ekonomin att vara ansträngd framöver och redan idag redovisar nästan en tredjedel av landets kommuner röda siffror i den kommunala budgeten. I Gislaved vill man rusta sig inför framtidens utmaningar, bland annat genom att införa utmaningsrätt.
NYHET Publicerad:

Att underlätta för företag är modellen för Aneby kommun

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING I Aneby kommun har myndighetsutövningen förändrats de senaste åren och blivit mer företagsinriktad. Något som företagen givetvis uppskattat. Framgångsreceptet är att ta sig tid med en kontinuerlig dialog samt försöka förstå företagens villkor och förutsättningar.  
NYHET Publicerad:

Skatt är skatt och avgift är avgift

KRÖNIKA De flesta av oss vet vad vi har i månadslön och vad vi ”får ut” i lön varje månad. Men hur många vet vad den totala kostnaden är för varje anställd varje månad? Vi pratar ofta om arbetsgivaravgifter. Men vet du vad de bekostar och går verkligen allt till olika former av förmåner för alla anställda i våra företag?
NYHET Publicerad:

Helt nytt grepp löser kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningen är ett stort problem för många företag. Därför har Falks metall i Gnosjö utvecklat en egen lösning.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen - så sparar vi 70-100 miljarder

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Så rustar vi för framtidens utmaningar

KRÖNIKA De ekonomiska framtidsutsikterna tycks dystra, såväl i Jönköpings län som i riket i helhet. Konjunkturinstitutet sänker sina tillväxtprognoser för 2019 och 2020 och konstaterade senast att högkonjunkturen är över.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning - så tycker de lokala företagen 

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag, den 24 september, släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Gnosjö kommun har bäst företagsklimat i Jönköpings län, enligt företagen. För första gången på fyra år återfinns nu alla länets kommuner på den övre halvan av landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Jönköpings län ut inför 2019 års ranking?
NYHET Publicerad:

Jönköping fortsatt bra på att använda patent

PATENT Företag i Jönköpings län har under många år varit duktiga på att använda sig av nationella patent. Av den statistik för 2018 som Patent- och registreringsverket nyligen presenterade framgår att detta fortsatt gäller. Såväl Jönköpings län som Jönköpings kommun ligger bra till i en nationell jämförelse, vare sig man tittar på absoluta tal eller sett i relation till antal invånare.
NYHET Publicerad:

Politikers makthunger oroar Gnosjöföretagaren

JOBBSKAPARNA Snart har ett år gått av den nya mandatperioden, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Michael Jonsson, VD och Ägare på AD-plast, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist fortsatt viktigast i servicebranschen

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat. Det innebär nya förutsättningar och spelregler för näringslivet. Vi har pratat med Åsa Storm, VD för städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs i Jönköping, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Dalande intresse för offentliga upphandlingar oroar

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Politiker på företagsbesök: “Vi är överens om personalliggare inom byggbranschen”

JOBBSKAPARNA Som verksamma inom byggbranschen välkomnar NaijBygg i Smålandsstenar att man eftersträvar sund konkurrens i branschen. ”Tanken är god men frågan är om detta system gör den nytta som eftersträvas.
NYHET Publicerad:

Företagarens förslag till ett hållbart samhälle

JOBBSKAPARNA ”Vi som alla andra bolag har idag stora utmaningar i den otroliga förändringstakten som finns i näringslivet och samhället” säger Erik Kylberg, VD på Flit AB i Jönköping. ”Men det tror jag att vi kommer reda ut, det är ju det som företagandet går ut på.”
NYHET Publicerad:

Det lilla är det stora i Mullsjö

FÖRETAGSKLIMAT Mullsjö har en stark och positiv utveckling av företagsklimatet sedan 2012, det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Vad kan företagen förvänta sig under pågående mandatperiod? Vi har intervjuat Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Mullsjö.