Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 mars 2021

I Habo står dialogen i fokus 

Habo kommun placerade sig på en prestigefull 19:e-plats i Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt företagsklimat för 2020. Ett lyft med hela 40 placeringar från 2019. En bidragande faktor kan vara det arbete kring offentlig upphandling som kommunen driver sedan två år tillbaka. 

Bajram Bajrami: Upphandlingsledare, Magdalena Carlén: Controller & Noomi Johnson: Upphandlare. Foto: Habo Kommun

Vi har pratat med Bajram Bajrami, Magdalena Carlén och Noomi Johnson som jobbar med offentlig upphandling och inköp i Habo kommun, samt Niklas Sjöholm som är säljare på Woody i Habo. Samtalen kom att handla om såväl kommunens arbete med offentlig upphandling som hur kommunen arbetar för att driva utvecklingen framåt.

Habo kommun har i knappt två år drivit arbetet med offentlig upphandling helt i egen regi. Tidigare genomfördes kommunens upphandlingar i samarbete med Jönköping, något som de upplevde kunde begränsa kommunens möjligheter att utforma upphandlingar att passa den egna kommunen och det lokala näringslivet. Genom att hantera upphandlingarna på egen hand, kan man nu forma upphandlingarnas frågeställningar och krav efter kommunens behov.

I Habo kommun står dialogen i fokus.

— Vi jobbar aktivt med att få bort de murar som finns runt upphandlingsfrågor. För oss är det oerhört viktigt att kommunen jobbar aktivt med offentlig upphandling, både internt och externt. Internt handlar det exempelvis om att anpassa upphandlingarna efter kommunens behov och följa upp avtalen. Externt genom att skapa en dialog med näringslivet. Det handlar både om enklare åtgärder som att kontaktinformation till oss finns på hemsidan för att företagare ska kunna kontakta oss. Men även att vi haft informationsmöten där vi informerat om LOU (Lagen om offentlig upphandling), vad kommunen eftersträvar i upphandlingar, samt hur företagen kan arbeta för öka sina möjligheter i offentliga upphandlingar. Vi planerar även att utveckla vår anbudsskola och gemensamt med näringslivet starta upp fokusgrupper, säger Bajram Bajrami.

De positiva effekterna av kommunens nya arbetssätt har varit flera.

— Genom att flytta arbetet till kommunen upplever vi att vi kommit närmare näringslivet, vilket gynnar kommunen, stärker det lokala näringslivet och har resulterat i mer nöjda leverantörer. Vi upplever också att vi syns mer än tidigare vilket vi fått positiv respons på. Sedan blir vi såklart också mer effektiva i de aktiviteter vi anordnar till följd av att dessa anpassas utifrån dialogen med näringslivet. Det är även otroligt positivt att anbudsskolan resulterat i att leverantörer från kommunen vunnit upphandlingar, säger Magdalena Carlén.

Bajram Bajrami, Magdalena Carlén och Noomi Johnson vill att Habo kommun ska ligga i framkant med sitt arbete för att på sikt bidra med sin del till Sveriges utveckling.

— Ofta pratas det bara om att få det lägsta priset vid upphandlingar. Vi försöker att skifta fokus från pris, till att fokusera på kvalité. Vi strävar efter en hållbar lösning, säger Noomi Johnson.

— Som kommun har vi stora möjligheter att genom upphandlingsprocessen vara drivande i miljöfrågan genom innovativa lösningar. Vår förhoppning är att vi kan göra upphandlingsprocessen bättre och enklare både för kommun och företag, samtidigt som vi gör en insats för ett mer hållbart Sverige, säger Magdalena Carlén.

”Ett helt annat klimat”

En som har haft glädje av kommunens förändrade arbetssätt är Nicklas Sjöholm, säljare på Woody i Habo. Woody är ett lokalt företag som omsätter cirka 90 miljoner kronor.

— Vi skriver anbud väldigt sällan, vilket gör att vi som företag inte sitter på den expertis som i många fall behövs för att utforma anbuden på rätt sätt. Nu när upphandlingarna sköts av Habo har vi större möjligheter att lägga anbud i upphandlingar. Kommunen tar kontakt med oss företag och bjuder in oss till informationsträffar - informationsträffar som varit riktigt bra! Vi har med stöd av kommunen nu själva lagt ett anbud i en upphandling, så det är riktigt positivt.

— Jag märker ett helt annat klimat från kommunen jämfört med tidigare. Det märks verkligen att kommunen vill vara hjälpsam, och att vårt samarbete kan öka!

Text: Wilhelm Walaker

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist