NYHET7 oktober 2022

Jönköpings län – länet med Sveriges bästa företagsklimat!

Den 28 september släppte Svenskt Näringsliv den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet visar att Jönköpings län fortsatt har Sveriges bästa företagsklimat på länsnivå - men på kommunnivå varierar det en hel del.

Foto: MostPhotos

Det är glädjande att kommuner som Habo och Tranås fortsatt ligger högt i rankingen (plats 11 respektive 18). De båda kommunerna visar att det med ett kontinuerligt och långsiktigt fokus går att upprätthålla företagsklimatet på en hög nivå år efter år. I år tar ytterligare en kommun i länet in sig på topp-25, Vaggeryds kommun! De klättrar från plats 27 till årets plats, 24.

Rankingen bygger på svar från 32 000 företagare men också ett antal statistikfaktorer. Så vill man så finns det massor av information att gräva i. Allt finns att hitta på foretagsklimat.se

Exakt vad som skapar ett gott företagsklimat är svårt att svara på, men vi kan konstatera att ovanstående kommuner gör några saker väldigt rätt för att skapa goda förutsättningar för det lokala företagandet. En viktigt gemensam nämnare är att företagarfrågorna beaktas i hela den kommunala organisationen och att kommunerna ser till att göra verklighet av alla vackra ord som så ofta förknippas med förbättringar och strategier. De går helt enkelt från ord till handling och har ett nära samarbete med det lokala näringslivet i de frågor näringslivet anser viktiga, så som dialog, information, service och bemötande.

En fråga som ofta dyker upp i dessa sammanhang är om storleken har någon betydelse, med hänvisning till att många av kommunerna som toppar listan är av storlek mindre. Och visst ligger det någonting i det. Det är enklare att sätta en företagarvänlig kultur i en mindre kommunal organisation och det är lättare att ha tät kontakt och samarbete med ett näringsliv som du som politiker eller tjänsteperson möter i vardagen.

Samtidigt finns det även i botten av rankingen många små kommuner som därmed inte lyckas dra nytta av dessa fördelar. Man bör även notera att det bland de största kommunerna även skiljer sig mycket. Stockholm placerar sig i år på plats 90 medan Göteborg ligger på plats 195. Sannolikt är det svårt för dessa storstäder att nå hela vägen till ett toppresultat i vår ranking, men när det skiljer 100 placeringar kan man konstatera att storleken som bäst är en delförklaring, ingen ursäkt.

Men genom en tydlig viljeriktning och ett långsiktigt uthålligt nötande kan en negativ trend vändas. Det handlar inte om att gynna ett särintresse. Goda villkor för företagen är avgörande för utvecklingen av jobb och tillväxt i kommunen och det är i sin tur en förutsättning för en väl fungerande välfärd och god service till kommuninvånarna. Årets resultat visar att alla kommuner kan skapa ett bra företagsklimat och det är något alla vinner på.

Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist