NYHET31 maj 2024

Jönköpings läns konkurrenskraft är beroende av EU

I Jönköpings län har vi ett rikt näringsliv bestående av alla tänkbara branscher och olika storlekar på företag – dock med stor tyngd på industri av olika slag. Gemensamt för många av dessa bolag är handeln med andra länder inom och utanför EU. Samtidigt diskuteras innebörden av EU:s betydelse alltför sällan i Sverige. 

Foto: Canva

Många av vårt läns företag har också en stor utrikeshandel, både direkt till utlandet, men många företag är också underleverantörer till andra företag som producerar något som exporteras i ett senare steg. Detta beror också på att vi inte har en enorm hemmamarknad, utan det är resultatet av att vi varit duktiga på att handla med omvärlden. Ur näringslivets perspektiv är också EU-medlemskapet mest synligt i vår utrikeshandel – över 60 procent av den sker med andra EU-länder. Och där är en av fördelarna med EU-medlemskapet att företagen slipper tullar och andra handelshinder. 

Få saker är viktigare för välståndet i Sverige än det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. Som medlem i EU stärker vi vår konkurrenskraft betydligt. Vi får tillgång till den inre marknaden och frihandelsavtal som vi inte hade kunnat förhandla fram på egen hand. Dessa avtal bidrar både till jobbskapande och utveckling den lokala välfärden i Jönköpings län. Värdet på exporten av varor och tjänster till EU uppgår till ca 71 miljarder kronor från företag i vårt län, vilket beräknas skapa drygt 59 000 jobb hos exporterande företag och deras underleverantörer. De anställdas inkomstskatter och arbetsgivaravgifter finansierar ytterligare ca 12 000 jobb i den offentliga sektorn. 

Den inre marknaden är hemmamarknad för många både små och stora företag i Jönköpings läns 13 kommuner, men trots att det har gått 30 år sedan den inre marknaden bildades återstår en rad hinder som försvårar för företag att investera och växa internationellt. Europeiska företag växer 40 procent långsammare än amerikanska och samma mönster gäller även investeringarna, särskilt i digitalisering och framtida teknologier. 

Det är uppenbart att EU-regleringar emellanåt blir för långtgående – även om gemensamma regler i sig är viktiga – och att EU-beslut ibland omfattar sådant som borde lämnas åt de nationella regeringarna. Svenska företag lever med sådana exempel varje dag. Det är viktigt att Sverige håller emot i dessa situationer, genom att påverka regelverken och avgränsa vilka frågor som ska regleras gemensamt. 

I sommar är det val till Europaparlamentet. För att främja svensk arbetsmarknad och konkurrenskraft och länets företags framtida tillväxt så måste vi ha en inre marknad som fungerar och ett EU som fortsätter driva frihandel runtom i världen. Våra företags konkurrenskraft är beroende av EU, internationell handel och rättvisa spelregler anpassade för näringslivets framtid. 

Detta år några anledningar för oss alla att ta valet till Europaparlamentet på största allvar, så glöm inte att ta vara på din demokratiska rättighet och gå och rösta den 9 juni! 

Anna Gillek 
Regionchef 

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist