LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 oktober 2020

”Låt permitteringsstödet finnas kvar”

De permitteringsstöd som sattes in under corona har fungerat bra och skulle kunna användas till framtida kriser. Det framhöll Cajsa Lundberg på Lundbergs Pressgjuteri och Pernilla Bernhardsson på Sträva när de träffade Mats Green (M).

Samtalet ägde rum vid en träff i september anordnad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Tillsammans bjöd man in länets riksdagsledamöter för att diskutera företagens förutsättningar för framtiden.

Både Cajsa och Pernilla är nöjda med regeringens snabba stöd under corona.

— Jag kände ett väldigt stöd från beslutsfattare: det har varit roligt att se hur våra politiker kan jobba när de jobbar snabbt: de har tagit beslut som påverkat mig samma dag, säger Cajsa Lundberg, vd på Lundbergs Pressgjuteri.

— Det var positivt att det inte var något tjafs mellan partierna utan man var lösningsfokuserad. Visst var det jobbigt att man inte visste från vecka till vecka vad som gällde, men de lyssnade i alla fall på oss företagare, säger Pernilla Bernhardsson, verksamhetsansvarig på Sträva.

Förenkla permitteringen

De är båda positiva till permitteringsstödet som sattes in, men ser också utvecklingspotential.

— Det gick snabbt och lätt, och kom ut på en gång, och det var mycket positivt. Men nu, när vi ska redovisa saker är det onödigt krångligt. Och varför får bara aktiebolag permittera? Man måste kunna permittera sig själv som egenföretagare, säger Cajsa Lundberg.

Cajsa hade gärna sett att de som företag hade kunnat vara mer flexibla när det kommer till permittering, eftersom behoven ändrades från månad till månad och ibland från vecka till vecka.

— Jag sökte permittering för 4 månader, men använde bara 3 veckor. Om jag en gång blivit godkänd av Tillväxtverket och alla kontrakt är skrivna med facket och så vidare, borde jag kunna få gå in och ut i permittering när det behövs.

Cajsa är också kritisk till varför de inte kunde permittera visstidsanställda.

— Jag var tvungen att säga upp Pelle, bara för att han hade visstidsanställning, innan jag kunde permittera personal. Men varför? Det var ingen bra lösning, konstaterar Cajsa Lundberg.

Pernilla Bernhardsson känner igen problematiken från sitt företag.

— Just därför sökte jag inte permitteringsstöd.

Gör stödet permanent

Trots problemen med rapporteringen och kritiken kring visstidsanställda och liknande, är Cajsa positiv till permitterings som en krisåtgärd. Lundbergs Pressgjuteri valde att använda permitteringen till utbildning, och Cajsa skulle gärna se att det blev en permanent möjlighet i svåra tider.

— Jag skulle gärna se att det blev ett verktyg vi kan behålla, i kombination med utbildning. Vi gjorde en utbildningsplan och permitterade två dagar i veckan, där en av dagarna användes till utbildning. Utbildningen måste vara snabb och på nätet, med validering och här finns fortfarande mycket att göra. Men det här skulle jag vilja använda nästa gång vi går in i lågkonjunktur, säger Cajsa Lundberg.

Mats Green (M) är glad över det snabba stödet regeringen lyckades få fram, men är också medveten om de svårigheter som uppstått, inte minst med rapporteringen i efterhand.

— Min uppfattning är att stödet fungerat bra, men eftersom pengarna behövde komma ut så snabbt så behövde vi skruva på systemen i efterhand.

— Permitteringsverktyget blev väldigt trubbigt. Kontrollen nu i efterhand är mycket viktig. Man har lagt till regler som inte styr fusket ändå. Om det missköts nu, kommer vi inte att våga använda det nästa gång, säger Cajsa Lundberg.

Glöm inte problemen före krisen

Pernilla Bernhardsson framhåller vikten av att inte glömma de frågor som fanns före krisen.

— Vad hände med Arbetsförmedlingen till exempel? Det blev bara ett virrvarr, och sedan kom corona. Man kommer behöva nån form av statlig arbetsförmedling för dem som står längst från arbetsmarknaden, men den behöver reformeras, säger Pernilla Bernhardsson.

Mats Green (M) är mycket väl medveten om problemen kring Arbetsförmedlingen.

— Det är en dysfunktionell verksamhet, i stort behov av reformering. Det går inte att säga att vi ska pausa förändringarna för Arbetsförmedlingen – om det inte gick att hantera i en högkonjunktur, kan vi definitivt inte göra det i en kris. Håll i reformeringen! Det går inte på något annat sätt. Vi vill avveckla Arbetsförmedlingen, och få in privata aktörer som ska sköta själva arbetsförmedlingen. Vi behöver reformera, särskilt nu när vi ska möta en lågkonjunktur.

Text: Magdalena Carlén

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist