LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 juni 2020

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård. Vd, Johan Åsbrink, berättade tillsammans med personalen om det välfungerade gruppboendet och trots att det mesta fungerar bra, finns det regler och tillstånd som gör det svårare att utveckla verksamheten.

I utkanten av Eksjö ligger omvårdnadsboendet Lunnagårds sjukhem, där personer med psykiatriska funktionsnedsättningar eller demenssjukdom bor. Både vd Johan Åsbrink och personalen trivs väldigt bra med jobbet och de boende, även om det är ett tufft arbete.

— Det är ett krävande jobb som inte passar alla. Men vi har verkligen ett härligt gäng där alla ställer upp för varandra. Det underlättar väldigt mycket, säger personalen som menar att det är närheten till kommunikation som gör att det fungerar så bra som det gör.

På Lunnagård bor 30 boende som alla lever tillsammans på en fastighet som inte är uppdelad på avdelningar. Något som är unikt för ett sjukhem som jobbar med mångsjuklighet. Enligt både personalen och Johan Åsbrink fungerar det väldigt bra, men det skapar också problem. Tillståndet om att ha en stor gemensam ”avdelning” godkändes i början på 2000-talet, men hade de ansökt om ett nytt uppdaterat tillstånd i dag hade det mest troligt nekats.

— Vi tror inte att mindre avdelningar hade passat oss då alla som bor här är unika, oberoende av sin diagnos, säger personalen. Utan ett nytt tillstånd får de dock inte göra större förändringar såsom större ombyggnationer.

Många som kommer till Lunnagård har tidigare skickats runt på olika boende, vilket har försvårat deras situation. Det är därför som personalens huvudfokus alltid ligger på de boendes välmående och att ha rätt bemötande.

— Vi vill inte att de ska skickas runt till fler ställen, säger personalen.

Dessutom är det vanligt att informationen som personalen får om personer som ska flytta in på hemmet är bristande, vilket i sin tur försvårar personalens arbete.

—Det händer ofta att vi får för lite information om våra boende. Men vi kan inte riktigt klaga för vi måste återkoppla med handläggaren efteråt. Det placerar oss i en svag position, säger personalen.

För att sjukhem som Lunnagård ska fungera på ett korrekt sätt krävs det dock att kontroller som ser över nuläget genomförs kontinuerligt. Enligt Johan Åsbrink är dessa kontroller dock inte platsanpassade och fungerar därför inte riktigt som de ska.

— Kontrollerna som genomförs är väldigt viktiga och hjälper oss att utveckla och säkra kvalitén. Men, de är anpassade efter kommuner och större koncerners verksamheter. Så en del av uppföljningsparametrarna blir inte relevanta för oss som är en mindre verksamhet.

Text: Maja Ottosson

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist