Verksamhetschef Sofie Schiller, riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) & VD Johan Åsbrink.

Verksamhetschef Sofie Schiller, riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) & vd Johan Åsbrink.

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

NYHET Publicerad

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård. Vd, Johan Åsbrink, berättade tillsammans med personalen om det välfungerade gruppboendet och trots att det mesta fungerar bra, finns det regler och tillstånd som gör det svårare att utveckla verksamheten.

I utkanten av Eksjö ligger omvårdnadsboendet Lunnagårds sjukhem, där personer med psykiatriska funktionsnedsättningar eller demenssjukdom bor. Både vd Johan Åsbrink och personalen trivs väldigt bra med jobbet och de boende, även om det är ett tufft arbete.

— Det är ett krävande jobb som inte passar alla. Men vi har verkligen ett härligt gäng där alla ställer upp för varandra. Det underlättar väldigt mycket, säger personalen som menar att det är närheten till kommunikation som gör att det fungerar så bra som det gör.

På Lunnagård bor 30 boende som alla lever tillsammans på en fastighet som inte är uppdelad på avdelningar. Något som är unikt för ett sjukhem som jobbar med mångsjuklighet. Enligt både personalen och Johan Åsbrink fungerar det väldigt bra, men det skapar också problem. Tillståndet om att ha en stor gemensam ”avdelning” godkändes i början på 2000-talet, men hade de ansökt om ett nytt uppdaterat tillstånd i dag hade det mest troligt nekats.

— Vi tror inte att mindre avdelningar hade passat oss då alla som bor här är unika, oberoende av sin diagnos, säger personalen. Utan ett nytt tillstånd får de dock inte göra större förändringar såsom större ombyggnationer.

Många som kommer till Lunnagård har tidigare skickats runt på olika boende, vilket har försvårat deras situation. Det är därför som personalens huvudfokus alltid ligger på de boendes välmående och att ha rätt bemötande.

— Vi vill inte att de ska skickas runt till fler ställen, säger personalen.

Dessutom är det vanligt att informationen som personalen får om personer som ska flytta in på hemmet är bristande, vilket i sin tur försvårar personalens arbete.

—Det händer ofta att vi får för lite information om våra boende. Men vi kan inte riktigt klaga för vi måste återkoppla med handläggaren efteråt. Det placerar oss i en svag position, säger personalen.

För att sjukhem som Lunnagård ska fungera på ett korrekt sätt krävs det dock att kontroller som ser över nuläget genomförs kontinuerligt. Enligt Johan Åsbrink är dessa kontroller dock inte platsanpassade och fungerar därför inte riktigt som de ska.

— Kontrollerna som genomförs är väldigt viktiga och hjälper oss att utveckla och säkra kvalitén. Men, de är anpassade efter kommuner och större koncerners verksamheter. Så en del av uppföljningsparametrarna blir inte relevanta för oss som är en mindre verksamhet.

Text: Maja Ottosson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.