Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.

William Axelsson FC Gruppen

William Axelsson, vd på FC Gruppen

Regeringen har lagt fram krisåtgärder som ska mildra situationen för Sveriges företag. Kritik har dock riktats mot att åtgärderna inte hjälper alla branscher lika effektivt samt att fler åtgärder borde göras snarast för att på så vis kunna rädda fler företag och arbetstillfällen.

FC Gruppen driver en av Sveriges största cateringfirmor med flera restauranger och anläggningar runt om i Jönköping. Krisen har påverkat dem ordentligt och all personal, inklusive ledningen, har tvingats korttidspermitteras och över 40 av de anställda har varslats.

— Vi har tappat enormt inom alla våra verksamheter. Våra största områden är mässor, catering och event. Allt detta är inställt. Detta har gjort att vi tappat 95% av vår omsättning, säger William Axelsson, vd på FC Gruppen.   

Axelsson menar att det är mycket som inte är tillräckligt i regeringens åtgärder och skulle vilja se att mer gjordes.

— Mycket mer borde göras och fler riktade stöd borde ges ut, så som exempelvis omsättningsstöd. Inom besöksnäringen, likt restauranger och caféer, får man ha öppet men människor rekommenderas att inte gå dit. Många andra länder har bland annat infört lönegarantier för anställda men i Sverige förväntas fortfarande arbetsgivare betala majoriteten av lönen trots att de inte har möjlighet att ha sina anställda sysselsatta.

Axelsson fortsätter att beskriva förändringar han hade velat se i regeringens arbete.

— Det privata och allmänna borde samarbeta i större utsträckning, personer som annars arbetar i restaurang skulle kunna laga mat till äldreomsorgen när så många kommunanställda nu är hemma på grund av sjukdom. Att låta så många företag inom besöksnäringen gå under blir också en stor kostnad för det allmänna – diskare som är så ovärderligt för i vår bransch kan ha svårt att finna arbete på andra platser då de inte har de kvalifikationerna som krävs för andra arbeten.

När kriser förändrar vardagen och saker inte kan göras som det brukar har många entreprenörer ställt om för att kunna fortsätta arbeta, även om det är på mindre skala. Detta gäller även FC Gruppen, som startat något de kallar för ”Corona-catering”.

— Vi har startat upp Corona-catering, där vi har fyra bilar som nu kör ut mat till äldre, sjuka och andra som valt att inte lämna hemmet i denna tid. Vi har skapat dagspaket med mat av olika slag och detta har slagit väl ut. Detta är en del av den omställning som krävts av oss och just denna del kommer vi även fortsätta med även när krisen är över.

— Vi har också fått göra andra omställningar; stora delar av verksamheten är stängd, det som är öppet följer folkhälsomyndighetens råd och en del av vår personal är uthyrd till andra företag. När allt ställs på sin spets blir allt hårdare och man får se problem i vitögat som man annars inte ens reflekterat över att de skulle kunna finnas, avslutar Axelsson.

Trots den dystra tid många inom restaurangbranschen befinner sig i, är det just nu företag visar sina mest kreativa sidor. Det är tufft och de som ska klara sig måste vara redo att ställa om och skapa vägar runt de problem som regeringens stödåtgärder inte lyckats platta ut.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.