Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.

William Axelsson FC Gruppen

William Axelsson, vd på FC Gruppen

Regeringen har lagt fram krisåtgärder som ska mildra situationen för Sveriges företag. Kritik har dock riktats mot att åtgärderna inte hjälper alla branscher lika effektivt samt att fler åtgärder borde göras snarast för att på så vis kunna rädda fler företag och arbetstillfällen.

FC Gruppen driver en av Sveriges största cateringfirmor med flera restauranger och anläggningar runt om i Jönköping. Krisen har påverkat dem ordentligt och all personal, inklusive ledningen, har tvingats korttidspermitteras och över 40 av de anställda har varslats.

— Vi har tappat enormt inom alla våra verksamheter. Våra största områden är mässor, catering och event. Allt detta är inställt. Detta har gjort att vi tappat 95% av vår omsättning, säger William Axelsson, vd på FC Gruppen.   

Axelsson menar att det är mycket som inte är tillräckligt i regeringens åtgärder och skulle vilja se att mer gjordes.

— Mycket mer borde göras och fler riktade stöd borde ges ut, så som exempelvis omsättningsstöd. Inom besöksnäringen, likt restauranger och caféer, får man ha öppet men människor rekommenderas att inte gå dit. Många andra länder har bland annat infört lönegarantier för anställda men i Sverige förväntas fortfarande arbetsgivare betala majoriteten av lönen trots att de inte har möjlighet att ha sina anställda sysselsatta.

Axelsson fortsätter att beskriva förändringar han hade velat se i regeringens arbete.

— Det privata och allmänna borde samarbeta i större utsträckning, personer som annars arbetar i restaurang skulle kunna laga mat till äldreomsorgen när så många kommunanställda nu är hemma på grund av sjukdom. Att låta så många företag inom besöksnäringen gå under blir också en stor kostnad för det allmänna – diskare som är så ovärderligt för i vår bransch kan ha svårt att finna arbete på andra platser då de inte har de kvalifikationerna som krävs för andra arbeten.

När kriser förändrar vardagen och saker inte kan göras som det brukar har många entreprenörer ställt om för att kunna fortsätta arbeta, även om det är på mindre skala. Detta gäller även FC Gruppen, som startat något de kallar för ”Corona-catering”.

— Vi har startat upp Corona-catering, där vi har fyra bilar som nu kör ut mat till äldre, sjuka och andra som valt att inte lämna hemmet i denna tid. Vi har skapat dagspaket med mat av olika slag och detta har slagit väl ut. Detta är en del av den omställning som krävts av oss och just denna del kommer vi även fortsätta med även när krisen är över.

— Vi har också fått göra andra omställningar; stora delar av verksamheten är stängd, det som är öppet följer folkhälsomyndighetens råd och en del av vår personal är uthyrd till andra företag. När allt ställs på sin spets blir allt hårdare och man får se problem i vitögat som man annars inte ens reflekterat över att de skulle kunna finnas, avslutar Axelsson.

Trots den dystra tid många inom restaurangbranschen befinner sig i, är det just nu företag visar sina mest kreativa sidor. Det är tufft och de som ska klara sig måste vara redo att ställa om och skapa vägar runt de problem som regeringens stödåtgärder inte lyckats platta ut.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.  
NYHET Publicerad:

Industrin i Jönköpings län drabbas hårt av Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Jönköpings län. I alla kommuner i länet utom två är industriföretag de största privata arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Högst andel permitterade i Jönköpings län

CORONAKRISEN Sedan ansökningstidens start den 7 april har 10 625 personer korttidspermitterats i Jönköpings län. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i hela landet. Flest antal har permitterats i storstadslänen – men justerat för arbetsmarknadens storlek ser fördelningen annorlunda ut. Då har Jönköping högst andel i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Jönköpings län

DEBATT Att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden.
NYHET Publicerad:

Tiden rinner ut för besöksnäringen

GÄSTKRÖNIKA Just nu ser det inte ljust ut för besöksnäringen. Det stöd som redan kommit är inte anpassat efter vår bransch. Minsta felhantering från vår sida kan även resultera i att vi inte får något stöd alls. Så, Vi behöver hjälp nu, annars är jag rädd att det är slutet för besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Fokus på corona under frukostmöte: ”Krisen är här och näringslivet behöver hjälp nu”

CORONAKRISEN Värnamo Näringsliv bjöd i fredags in företagare till ett digitalt frukostmöte, där de fick chans att ställa frågor och få svar från experter. Vi på Svenskt Näringsliv fanns på plats tillsammans med bland annat Frida Boklund från Företagarna för att bidra med svar angående den rådande situationen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.