Bedri Isa, Mats Green och Johan Skans på Skogslunds_.jpg

Migrationsverkets regelförändringar skapade problem

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL  Företaget Skogslunds Metallgjuteri i Anderstorp har stött på flera problem den senaste tiden. Flertal av dem har skapats i samband med att Migrationsverket ändrat sina regler gällande utländsk arbetskraft, vilket i sin tur har lett till personalbrist. 

Tillsammans med riksdagsledamot Mats Green (M) besökte vi Skogslunds Metallgjuteri i Anderstorp. Ett företag som under senare år framgångsrikt har arbetat med utländsk arbetskraft, men som nu fått stora problem på grund av ständiga regelförändringar från Migrationsverket. Ekonomiansvarig, Johan Skans, och vd, Bedri Isa, berättade om situationen och om hur svårt det är att lokalt hitta människor som vill arbeta inom industrin. 

På Skogslunds Metallgjuteri arbetar det just nu runt 80 personer. Företaget har tidigare provat att hyra in personal för att produktionen skall fungera, men enligt Skans och Isa var det ingen framgångsrik lösning. 

— Det blev många personer som kom in och ut hela tiden, men också vissa som bara sökte för att de behövde ett jobb, säger Bedri Isa. 
 
Enligt Isa finns det både jobb att utföra och kunder som vill köpa, men flaskhalsen är kompetent personal som är svår att få tag på. 

Bristen på arbetskraft blev för stor och därför beslutade sig företaget för att prova att ta in utländsk arbetskraft från Kosovo, där Isa hade kontakter. Sedan 2018 har ett tjugotal arbetare börjat jobba på företaget och sju av dem har flyttat till Sverige permanent. Denna lösning har fungerat väldigt väl och enligt Skans och Isa har företaget på grund av detta också fått ett gott rykte i Kosovo där det finns många som är intresserade av arbetet. Tyvärr så har man under den senaste tiden fått ytterligare problem på grund av att Migrationsverket löpande ändrar sitt regelverk, vilket har lett till långa ansökningsprocesser för de personer som man vill erbjuda arbete. 

— Processen tar i vissa fall flera månader, i stället för några dagar, för att vi tex hade missat att skicka in en blankett. En blankett vi inte behövt tidigare när vi ansökt, säger Bedri Isa.  

Trots att företaget är certifierat som arbetsgivare hos migrationsverket så tar handläggningstiden alldeles för lång tid. Vi har fått tacka nej till jobb för att vi inte har personal nog, vilket är på grund av att processen tagit så lång tid, säger Johan Skans. 

De menar därför att förtroendet mellan Migrationsverket och företag som importerar arbetskraft måste bli bättre i framtiden. 
 
— Om vi som företag sköter våra åtaganden och de inblandade personerna är nöjda så bör det ses som en kvalitetsstämpel som underlättar och förkortar handläggningstiderna, anser Skans och Isa. 

 När personalen väl är på plats i Sverige behöver de lära sig svenska. Om inte alla kan samma språk uppkommer uppdelningar och problem, menar Isa och Skans. På kommunen erbjuds SFI på dagtid, men i och med att personalen behövs på arbetsplatsen under dagarna, hade det varit bättre om kvällskurser erbjöds. 

— Vi vill inte ha ”vi” och ”dem” utan en gemensam grupp med medarbetare där alla hör hemma. Därför måste det finnas tydligare krav på att alla lär sig svenska. Här tycker vi att våra kommuner behöver ta ansvar och bidra med praktiska lösningar kring språkutbildning som inte inkräktar på den normala arbetstiden, säger Skans och Isa.  

Text: Maja Ottosson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.  
NYHET Publicerad:

Industrin i Jönköpings län drabbas hårt av Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Jönköpings län. I alla kommuner i länet utom två är industriföretag de största privata arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Högst andel permitterade i Jönköpings län

CORONAKRISEN Sedan ansökningstidens start den 7 april har 10 625 personer korttidspermitterats i Jönköpings län. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i hela landet. Flest antal har permitterats i storstadslänen – men justerat för arbetsmarknadens storlek ser fördelningen annorlunda ut. Då har Jönköping högst andel i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Jönköpings län

DEBATT Att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden.
NYHET Publicerad:

Tiden rinner ut för besöksnäringen

GÄSTKRÖNIKA Just nu ser det inte ljust ut för besöksnäringen. Det stöd som redan kommit är inte anpassat efter vår bransch. Minsta felhantering från vår sida kan även resultera i att vi inte får något stöd alls. Så, Vi behöver hjälp nu, annars är jag rädd att det är slutet för besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Fokus på corona under frukostmöte: ”Krisen är här och näringslivet behöver hjälp nu”

CORONAKRISEN Värnamo Näringsliv bjöd i fredags in företagare till ett digitalt frukostmöte, där de fick chans att ställa frågor och få svar från experter. Vi på Svenskt Näringsliv fanns på plats tillsammans med bland annat Frida Boklund från Företagarna för att bidra med svar angående den rådande situationen.