Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 juli 2020

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart. – Hur kommer vi att bo i framtiden? Det måste vara hållbart. FN:s globala mål och Agenda 2030 ger oss 17 viktiga åtaganden för ett hållbart samhällsbyggande, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Det vill Byggföretagen ändra på. Riksdagen har beslutat att Sverige ska uppnå klimatneutralitet – det vill säga att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara noll, senast år 2045.

Det är en stor utmaning när både Sverige och Jönköping växer och det ständigt planeras för och byggs nya byggnader och bostäder. För att bidra till ett hållbart samhällsbyggande arbetar Byggföretagen och Fastighetsägarna aktivt för ett energi- och resurseffektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. Det görs bland annat genom Färdplan 2045 där Byggföretagen driver arbetet att implementera beslutet om en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor där hela kedjan inkluderas – från planering och genomförande till rivning.

Att arbeta med det befintliga fastighetsbeståndet och dess miljöpåverkan är viktigt för att uppnå de nationella klimatmålen Fastighetsägarna fokuserar på fastighetens roll i energisystemet, fastigheter som bas för elproduktion, innovativa lösningar inom uppvärmning och energieffektivisering och digitaliseringens möjligheter.

Fastighetsägarna strävar också efter en mer cirkulär ekonomi, renovering och återanvändning är viktiga frågor, innovativa lösningar kring avfallshantering är också viktiga nycklar för branschen.

Näringslivets avgörande roll

Utan näringslivets satsning kring att minska miljöpåverkan når Sverige inte målet av klimatneutralitet 2045. Det menar Per Bolund (MP), finansmarknads- och bostadsminister. Han önskar se att träbyggandet ökar och lovar ekonomiska incitament för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer.

– Tillsammans kan vi göra stor skillnad på kort tid.

Byggföretagen och Fastighetsägarna välkomnar statens ekonomiska incitament och vill att miljömässigt hållbart byggande ska premieras i offentlig upphandling. De ser också behovet att staten satsar mer på forskning och utveckling inom miljömässigt hållbart byggande.

Framtidens ingenjörer

Forskningen sker med fördel i nära samverkan med landets olika universitet och högskolor. Vid Jönköping University utbildas framtidens byggingenjörer och här är den minskade klimatpåverkan ett stort fokus i utbildningen. Studenterna kommer att spela en viktigt roll i den framtida utvecklingen av byggnadssektorn. Elly Fagerström är en av dem och ser positivt på framtidens byggande:

– Jag tror att våra bostäder kommer hjälpa oss att bli klimatsmarta. Jag hoppas också att vi bevarar de gamla byggnaderna. Skapar nya funktioner, snarare än att hela tiden bygga nytt.

Anna Fransson studerar också till byggnadsingenjör och håller med:

– Som byggnadsingenjörer kan vi komma att spela en stor roll i att utveckla det självförsörjande boendet.

Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande ser behovet av samarbete för att lyckas nå målet om klimatneutralitet.

– Vi har många utmaningar. Här är det viktigt med dialog med våra samhällsmedborgare, men också med näringslivet. Att bygga samhället hållbart kan ingen göra ensam, det behöver vi göra tillsammans.

Text: Magdalena Carlén

Jönköpingsdagen

Texten grundar sig i Jönköpingsdagen som genomfördes 20 januari 2020. Den vände sig till fastighetsägare, byggare, entreprenörer, politiker och tjänstemän som är engagerade i hur Jönköping ska byggas för framtiden och arrangeras av Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Jönköpings kommun och Åstrand PR.

Svenskt Näringsliv
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist