Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

NYHET Publicerad

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart. – Hur kommer vi att bo i framtiden? Det måste vara hållbart. FN:s globala mål och Agenda 2030 ger oss 17 viktiga åtaganden för ett hållbart samhällsbyggande, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Catharina-Elmsäter-Svärd-800.png

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen

Jönköpingsdagen

Per Bolund talar på Jönköpingsdagen

Ann-Marie Nilsson C - Fotograf Anna Hållams.jpg

Ann-Marie Nilsson (C), Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping.

Foto: Anna Hållams

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Det vill Byggföretagen ändra på. Riksdagen har beslutat att Sverige ska uppnå klimatneutralitet – det vill säga att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara noll, senast år 2045.

Det är en stor utmaning när både Sverige och Jönköping växer och det ständigt planeras för och byggs nya byggnader och bostäder. För att bidra till ett hållbart samhällsbyggande arbetar Byggföretagen och Fastighetsägarna aktivt för ett energi- och resurs­effektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. Det görs bland annat genom Färdplan 2045 där Byggföretagen driver arbetet att implementera beslutet om en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor där hela kedjan inkluderas – från planering och genomförande till rivning.

Att arbeta med det befintliga fastighetsbeståndet och dess miljöpåverkan är viktigt för att uppnå de nationella klimatmålen Fastighetsägarna fokuserar på fastighetens roll i energisystemet, fastigheter som bas för elproduktion, innovativa lösningar inom uppvärmning och energieffektivisering och digitaliseringens möjligheter.   

Fastighetsägarna strävar också efter en mer cirkulär ekonomi, renovering och återanvändning är viktiga frågor, innovativa lösningar kring avfallshantering är också viktiga nycklar för branschen.

Näringslivets avgörande roll

Utan näringslivets satsning kring att minska miljöpåverkan når Sverige inte målet av klimatneutralitet 2045. Det menar Per Bolund (MP), finansmarknads- och bostadsminister. Han önskar se att träbyggandet ökar och lovar ekonomiska incitament för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer.

– Tillsammans kan vi göra stor skillnad på kort tid.

Byggföretagen och Fastighetsägarna välkomnar statens ekonomiska incitament och vill att miljömässigt hållbart byggande ska premieras i offentlig upphandling. De ser också behovet att staten satsar mer på forskning och utveckling inom miljömässigt hållbart byggande.

Framtidens ingenjörer

Forskningen sker med fördel i nära samverkan med landets olika universitet och högskolor. Vid Jönköping University utbildas framtidens byggingenjörer och här är den minskade klimatpåverkan ett stort fokus i utbildningen. Studenterna kommer att spela en viktigt roll i den framtida utvecklingen av byggnadssektorn. Elly Fagerström är en av dem och ser positivt på framtidens byggande:

– Jag tror att våra bostäder kommer hjälpa oss att bli klimatsmarta. Jag hoppas också att vi bevarar de gamla byggnaderna. Skapar nya funktioner, snarare än att hela tiden bygga nytt.

Anna Fransson studerar också till byggnadsingenjör och håller med:

– Som byggnadsingenjörer kan vi komma att spela en stor roll i att utveckla det självförsörjande boendet.

Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande ser behovet av samarbete för att lyckas nå målet om klimatneutralitet.

– Vi har många utmaningar. Här är det viktigt med dialog med våra samhällsmedborgare, men också med näringslivet. Att bygga samhället hållbart kan ingen göra ensam, det behöver vi göra tillsammans.

Text: Magdalena Carlén

Jönköpingsdagen

Texten grundar sig i Jönköpingsdagen som genomfördes 20 januari 2020. Den vände sig till fastighetsägare, byggare, entreprenörer, politiker och tjänstemän som är engagerade i hur Jönköping ska byggas för framtiden och arrangeras av Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Jönköpings kommun och Åstrand PR.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.