NYHET14 september 2021

Nära hälften av företagen i länet tror sig drabbas negativt av cementakrisen 

Nästan fem av tio företag i Jönköpings län anger att de skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. I vart fjärde företag skulle det kunna leda till personalneddragningar. Det visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” i Jönköpings län. 

Foto: Sten-Åke Stenberg & Mostphotos

Efter Cementas stopp för kalkbrytning i Slite på Gotland, varnar nu stora delar av näringslivet i länet för negativa konsekvenser och risk för personalneddragningar. 

Enligt konsekvensanalyser från Byggföretagen riskeras ett stort investeringsbortfall och hela 90 000 jobb, bara inom bygg- och anläggningsbranschen, i landet att gå förlorade. Nu visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel, med företag från en bredd av branscher, att konsekvenserna inte enbart kommer att påverka byggbranschen. 

– Att nästan hälften av företagen tror att de kan drabbas negativt visar hur allvarligt läget är för hela näringslivet. Det berör inte bara en bransch utan det kommer påverka hela vårt samhälle och vara ett dråpslag för vår utveckling, säger Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 

Resultatet från undersökningen i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” visar att 47 procent av företagen i Jönköpings län anger att de skulle påverkas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra.

– Räknar så många företag med att drabbas kommer det också att få konsekvenser för hela vårt samhälle i form av att investeringar i infrastruktur, bostäder och mycket annat kommer att få skjutas på framtiden, menar Anna Gillek. 

Enligt undersökningen tror drygt vart fjärde företag (24 procent) att det dessutom skulle kunna leda till personalneddragningar i företaget. 

– Att så många företag i alla olika branscher ser att detta kan hota jobben kan leda till en ny kris på arbetsmarknaden, och den arbetslösheten kan i så fall komma att ta tid att få ned igen, konstaterar Anna Gillek. 

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Men istället för ett abrupt stopp redan i slutet av oktober meddelade regeringen i början av augusti att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober.

– Det innebär egentligen bara att vi puttar krisen framför oss. Ett uppskjutet beslut innebär fortsatt osäkerhet och hotar utvecklingen i Jönköpings län och Sverige. Det företagen vill ha och efterfrågar är tydliga besked, avslutar Anna Gillek.

Om undersökningen

Om undersökningen: Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen och övriga aktuella frågor hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 192 företag i Jönköpings län (38% svarsfrekvens). Undersökningen genomfördes mellan 24 augusti och 10 september.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist