Nu är det uppåt som gäller

NYHET Publicerad

KRÖNIKA. Vaggeryds kommun är årets etta när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Jönköpings läns 13 kommuner. Och inte bara det, Vaggeryd klättrar mest på listan, upp 17 placeringar från fjolåret.

Dan Sylvebo

Dan Sylvebo

Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet genom att dels fråga företagen hur de upplever det att idka affärsrörelse i en viss kommun, dels väga in statistikuppgifter om bland annat skatten, andel i arbete och andel av ekonomin som är försörjd av marknaden. Företagens betyg 1-6 (6 är bäst) på ett antal frågor slås ihop med deras sammanfattande omdöme och statistiken till en ranking.

Totalt är alltså i år Vaggeryd (plats 20 i hela riket) bäst jämfört med övriga 12 kommuner i länet. Förutom Vaggeryd är det bara tre kommuner till som förbättrar sin riksplacering jämfört med 2017; Gislaved (upp 6 till 157), Aneby (upp 6 till 43) och Värnamo (upp 12 till 22). Habo sjunker som en sten och droppar ner 59 placeringar till nr 70. Silverplatsen på länspallen går till Värnamo och Gnosjö (nr 23 i landet) kniper bronset.

Vaggeryd tar sig in i ”Klubb 4”, det vill säga med ett företagarbetyg på minst 4,0 (=bra), ett betyg som är ett sorts riktmärke och som alla kommuner bör sträva efter. Om en kommun får höga betyg av företagen i absoluta tal, ökar chansen att klättra på listan över samtliga kommuner. Vaggeryd förbättrade sig exempelvis märkbart betygsmässigt i år. Men högt betyg ger inte automatiskt högsta rankingresultat, eftersom en tredjedel av rankningen baseras som sagt på annat än betygen (statistik). Därför kan det ske det som hände i år, att Gnosjö som fick högst länsbetyg (4,5) ändå inte blir etta i rankingen.

Även det omvända kan gälla: Habo har länge legat högt i både betyg och ranking, men fick i år ett sämre helhetsbetyg och sämre betyg i alla frågor jämfört med 2017. Det ligger i farans riktning att man riskerar att halka ner på listan då. Vad som har orsakat Habos tapp är för tidigt att säga i nuläget, men det finns verkligen skäl för kommunen att ta tag i näringslivsfrågorna, för att förhindra att utförslutningen blir en trend.

Habo har nyligen sjösatt en näringslivsstrategi som ett sätt att systematisera det långsiktiga arbetet med att förbättra för företagen som är kommunens jobbskapare och därmed välfärdsbyggare. En ny tjänst som näringslivsutvecklare är inrättad och den innehas av drivna och erfarna Monika Raske. Så Habo har goda förutsättningar att åter stärka företagsklimatet.

Gislaved hamnar på länsplats 13. Men även här finns en medveten strategi hur företagens villkor ska kunna bli bättre och hur kommunen kan arbeta för att ge effektivare service. På ett par år har kommunen kommit långt under sin förändringsresa, där prisbelönta kommundirektören Malin Aronsson eldar på i frågor kring företagsklimatet. Och mycket riktigt, Gislaved putsar till sin rankingposition för andra året i rad. Förbättring ett år till så kan vi tala om en trend.

En förklaring till Vaggeryds uppgång skulle också kunna ligga längs den linjen. Kommunen har en driven kommunledning på den politiska sidan med Gert Jonsson (M) i spetsen. Många nya nyckelpersoner har kommit in senaste året: näringslivschef, kommunchef och ett antal förvaltningschefer. Nytt blod, nya tag, ny energi. Sådant kan givetvis sätta avtryck även i hur företagen upplever detta att ha att göra med kommunen på skilda nivåer.

Och just det där med att företagen möter kommunen i olika ärenden och utifrån det bildar sig en uppfattning om hur de behandlas är något att ta fasta på för den kommun som vill förbättra sitt företagsklimat. I Svenskt Näringslivs undersökning framkommer överlag att de flesta kontakter företag har med kommunen handlar om tillstånd och tillsyn. Börja gärna där, skär ut den tårtbiten och se till hur handläggning, bemötande, attityd, tillgänglighet, regeltillämpning, kommunikation samt service i enskilda ärenden kan förädlas. Då är mycket vunnet över tid.

För det är så det är, arbetet med företagsklimatet är strategiskt och långsiktigt. För samtliga länskommuner finns bara en sak som gäller: vandra uppåt!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kollegor istället för konkurrenter i Gnosjö

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) på företagsklimatet i Gnosjö kommun? Vi har intervjuat Kristine för att få svar.
NYHET Publicerad:

Sävsjöföretagaren: ”Det här bör regeringen fokusera på”

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Ulf Liljewern, platschef på ABL Construction Equipment i Sävsjö om hur han ser på de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Företagaren: ”Hur många regler ska vi behöva acceptera?”

FÖRETAGSKLIMAT. En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Hans Palmgren, VD på Palmgrengruppen, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Tredelat fokusområde för Tranås för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander på företagsklimatet i Tranås kommun? Vi har intervjuat Anders för att få svar.
NYHET Publicerad:

Regionchef vänder hemåt

SVENSKT NÄRINGSLIV Efter två år som regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland vänder Anna Gillek hemåt. Från och med nu återtar hon rollen som regionchef på Svenskt Näringslivs i Jönköpings län och lämnar därmed uppdraget i grannlänet till sommaren.
NYHET Publicerad:

Koncept förde näringsliv och kommun närmare varandra

FÖRETAGSKLIMAT. Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Anna-Carin ”Anci” Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande i Nässjö, och tagit del av hennes tankar om förbättring av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Så ser kvinnors företagsamhet ut i Jönköpings län

FÖRETAGSAMHETEN. Kvinnors företagsamhet ökar i 17 av 21 län i Sverige, men det ser inte lika positivt ut när det kommer till kvinnors nyföretagsamhet. Andelen företagsamma kvinnor i Jönköpings län uppgår till 6 procent vilket innebär att man ligger långt under rikssnittet. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Här bor Jönköpings läns mest företagsamma befolkning

FÖRETAGSAMHETEN. I Jönköping uppgår andelen företagsamma individer till 11,3 procent av befolkningen. Utav länets kommuner har Aneby såväl den mest företagsamma befolkningen som den största ökningen av antalet företagsamma. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenören: ”Dags att skapa ordning och reda i välfärden”

JOBBSKAPARNA En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på politiken? Vi har intervjuat Mats Siljehult, VD och verksamhetschef på Wetterhälsan & Wetterhälsan FHV i Jönköpings kommun, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Högkonjunkturen biter sig fast i Jönköpings län – men optimismen avtar

KONJUNKTUR Det rådet fortsatt högtryck bland företagen i Jönköpings län. Fler tror på ökad produktion, försäljning, investeringar och nyanställningar framöver – än de som förväntar sig motsatsen. Framtidsoptimismen börjar dock mattas av, särskilt när det gäller försäljning/produktion och anställda. Det visar Svenskt Näringslivs ”företagarpanel” för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen gör oss alla till förlorare

KRÖNIKA Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. En faktor som ytterligare försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära våra större städer i Sverige, är bostadsbristen. När väl företag som arbetat hårt för att hitta rätt kompetens kan erbjuda en person ett arbete – får personen inte sällan tacka nej, eftersom det inte finns tillgängliga bostäder. En situation som gör oss alla till förlorare.
NYHET Publicerad:

Företagen i Jönköpings län: vi behöver fler bostäder

BOSTADSBRIST. När företagarna i Jönköpings län får prioritera vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra företagsklimatet svarar 45 procent att det behövs fler bostäder. Den dåligt fungerande bostadsmarknaden skapar problem för näringslivet. Samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft har många inte råd att flytta dit jobben finns.
NYHET Publicerad:

Bostadsfrågan i fokus för Vaggeryd

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson på företagsklimatet i Vaggeryds kommun? Vi har pratat med Gert för att få svar.
NYHET Publicerad:

Fakta inför gymnasievalet i Jönköpings län

UTBILDNING Drygt 4000 niondeklassare i Jönköpings län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa gymnasieväljarna att göra genomtänkta utbildningsval driver Svenskt Näringsliv sajten Gymnasiekvalitet.se med fakta om alla program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Hur ska den svenska skolan möta lärarbristen?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Från olika delar av landet rapporteras om hård konkurrens om behöriga lärare och få eller inga sökande till utannonserade tjänster. Svenskt Näringsliv tror att det behövs en bred palett av initiativ och åtgärder för att vända trenden. ”Därför lanserar Svenskt Näringslivs en rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” med sex skribenter som har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen” säger Johan Olsson, utbildningspolitiska expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

ARBETSGIVARAVGIFT. Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. ”Den allmänna löneavgiften har successivt höjts och finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Det är en ren skatt och nu föreslås den höjas ännu mer.”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Det går att påverka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT. Svenskt Näringsliv lägger snart ytterligare ett år bakom sig i marknadsekonomins och den fria företagsamhetens tecken. Lokalt arbetar vi år efter år för att stärka företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. För min del, som regionchef i Jönköpings län, gäller det att hjälpa länets 13 kommuner att förbättra villkoren för entreprenörer och företag att verka, att helt enkelt förbättra företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Ingen julhandel utan fria avtal

ÅRSKRÖNIKA. Det kan tyckas självklart, men så är det med mycket som vi tar för givet, att avtal är en överenskommelse mellan minst två parter som uttrycker överensstämmande viljeförklaringar. Så inleder regionchef Dan Sylvebo sin årskrönika.
NYHET Publicerad:

”EU behövs för frihandeln”

JOBBSKAPARNA. Under Företagardagen på Svenskt Näringsliv i Stockholm den 27 november diskuterades viktiga näringslivsfrågor mellan riksdagspolitiker och företagare. Från Jönköpings län deltog i ett samtal med Eric Westroth (SD), Åsa Storm, Stormtrivs, Niklas Lindberg, Linto, och Erik Kylberg, Flit.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

GYMNASIEVALET. Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.