NYHET21 maj 2024

Ny undersökning: här trivs företagen bäst i Jönköpings län

Företagsklimatet i Jönköpings län ligger kvar på en hög nivå, jämfört med riket i stort. Gnosjö är bäst i länet men företagen är olika nöjda i övriga kommuner. Det står klart när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där fler än 32 000 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. 

I årets enkätundersökning når Gnosjö och Habo det ”sammanfattande omdömet” 4,2 på en 6-gradig skala. Det är en ökning med 0,2 från fjolåret och det gör att man klättrar förbi Mullsjö (4,1) som tidigare legat i toppen gällande det sammanfattande omdömet. Tätt efter finner vi Vaggeryd (4,1) och Tranås (4,0). 

Totalt får fyra av 13 kommuner i Jönköpings län ett bättre sammanfattande omdöme än vid föregående års mätning. Förutom Gnosjö så ökar även Värnamo, Gislaved och Nässjö. Dock sjunker betyget i Aneby, Sävsjö, Mullsjö, Jönköping och Habo. Eksjö, Vetlanda, Vaggeryd och Tranås ligger kvar på samma betyg som fjolåret. 

- Det är glädjande att företagsklimatet i de flesta av länets kommuner fortsätter att vara högt och att frågan står högt på dagordningen hos våra beslutsfattare. Det skapar förutsättningar för hela länet att utvecklas positivt. Många kommuner i länet har varit lyhörda och tagit företagsfrämjande initiativ under det senaste året. Något jag tror att företagaren uppskattar, konstaterar Anna Gillek regionchef på Svenskt Näringsliv. 

Oavsett nivån på nuläget finns det alltid saker som kan skruvas på för att göra det ännu bättre. Den enskilda fråga där flest kommuner får ett sänkt betyg är frågan kring skolans kontakt med det lokala näringslivet. 

- Med tanke på att många av skolans elever kommer att arbeta inom det privata näringslivet är det en mycket allvarlig signal. Våra ungdomar måste få mer kontakt med företagen i samhället för att kunna göra välinformerade val för sin framtid, säger Anna Gillek. 

- Arbetet med det lokala företagsklimatet måste genomsyra hela organisationen, det får inte bara blir ett ansvar som läggs på näringslivsavdelningen. För att det ska få genomslag och företagen ska tro på att det arbete som görs ska hålla över tid behöver politiken tydligt visa att man är involverad och också tar ansvar för frågorna, avslutar Anna Gillek. 

Om undersökningen

Enkäten genomfördes mellan 1 januari och 31 mars 2024 av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Totalt svarade 32 124 företag i landet på årets enkät. Enkätresultatet utgör 2/3 av den årliga kommunranking som Svenskt Näringsliv presenterar. Vilken placering som kommunerna når i 2024 års ranking presenteras den 25 september. 

Vad tycker företagen i din kommun?  
På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001. För fullständiga resultat för respektive kommun, se www.foretagsklimat.se 

Lokalt Företagsklimat
Skriven avIsak Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist