NYHET1 februari 2022

”Vi vet inte om vi om tre år kommer kunna tanka de bilarna eller vad restvärdet är på fordonet” 

En modern och väl fungerande infrastruktur och effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser är avgörande för de svenska företagen. Samtidigt upplever drygt 4 av 10 företag i Jönköping problem med dagens infrastruktur. Vi har pratat med Västbo Transport.  

Jacob Axelsson, VD, Västbo Transport.Foto: Västbo Transport

En ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att 4 av 10 företag från Jönköping som svarade, upplever att dagens infrastruktur påverkar företagets in- och utleverans av varor negativt. Ett av de företag som upplever problem är Västbo Transport.

Västbo Transport, med bas i Smålandsstenar, är ett åkeri och fraktar huvudsakligen parti- och styckegods för DB Schenker AB. Med 110 lastbilar sysselsätter de ungefär 180 anställda och ett 20-tal inhyrda. Jacob Axelsson, VD, beskriver de problem som företaget upplever.

- Dels att vinterväghållningen inte är prioriterad i vår hemmabas, förmodligen för att det inte gäller de största vägarna. Vi ser även att vägstandarden inte är densamma som i grannregionerna. Ett annat problem är möjligheten att parkera och ställa fordon, speciellt i de lite större städerna. Det blir ett moment 22. Man minskar möjligheten för oss att stå, samtidigt som godsflödena bara ökar. Ofta glöms även godstransporten bort när man gör nyetableringar såsom köpcenter. Det innebär att det blir väldigt osäkert, dyrare och krångligare än vad som hade varit om man anpassat det till lastbilar från början.

Ett eftersatt underhåll är i grunden ett stort misslyckande för de svenska företagen och dess konkurrenskraft. En dryg tredjedel av de svarande företagen uppger att problem med infrastrukturen lett till att de fått svårt att rekrytera arbetskraft. För Västbo Transport, vars personal inte alltid bor nära verksamheten, får körsträckan konsekvenser.

- Vi märker att körsträckan påverkar rekrytering. Man måste köra en bit till jobbet och samtidigt har Trafikverket sänkt hastigheten på vägarna till jobbet och i deras plan för kommande år ser vi ännu fler hastighetssänkningar. Enligt mina beräkningar tappar vi 6–7 åtta timmar om dagen om man lägger ihop sträckorna för alla våra anställda, det är en heltidstjänst i pendlingstid, fortsätter Jacob Axelsson.

Jacob berättar att en annan stor utmaning är osäkerheten kring skatteregler på och omkring fordon och bränslen.

- Oavsett om vi köper en diesellastbil, gasbil eller elbil så känns det osäkert, för vi vet inte om vi om tre år kommer kunna tanka de bilarna eller vad restvärdet är på fordonet. Det kan ju också innebära att man avstår investeringar för att man väntar in besked. Vi behöver konsekvent långsiktighet och tydlighet för att kunna planera, avslutar Jacob Axelsson.  

Hämta undersökningen här!
Infrastruktur Jönköping.pdf

Om Företagarpanelen

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

Besök sidan här: https://www.svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/

InfrastrukturLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist