NYHET13 juli 2022

Pers vallöfte till jobbskaparna i länet

Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur partierna i länet ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar är en del i vårt arbete för ett bra företagsklimat.

Per Eriksson, regionråd Centerpartier Jönköpings län. Foto: Privat

Vi har skickat frågan om att vara med och svara på frågorna till alla förstanamn på riksdagslistan till valet. För Centerpartiet svarar Per Eriksson, förstanamnet till regionvalet i Höglandet, Jönköpings län.

Vem är du och hur kommer du arbeta för fler företag och fler jobb i Jönköpings län? 

Jag är regionråd i Centerpartiet sedan januari 2021. Har tidigare arbetat med försäljning och är egenföretagare.

För ett välmående näringsliv måste grundförutsättningarna vara på plats, exempelvis ett heltäckande fibernät som möjliggör företagande i hela länet. Region Jönköpings län ska vara en aktiv del av näringslivets utveckling och kunna ge råd och stöttning när behov uppstår. Länets attraktionskraft är avgörande vid expansion och nyetableringar.

Nya stambanor är en fråga som vi oförtrutet driver då vi ser vilken arbetsmarknadsförstoring detta skulle medföra samt ökade möjligheter till godstransporter. De gröna näringarna spelar en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart företagande. Inom denna sektor finns många nya arbetstillfällen som även skapar tillväxt i det befintliga näringslivet. Ett utbud av uppdragsutbildningar på länets naturbruksgymnasier skulle både öka länets innovationsgrad samt förse de gröna näringarna med efterfrågad kompetens. 

Vi ser potentialen i kvinnors företagande. Regionen behöver stötta projekt och initiativ som underlättar för kvinnor att starta eget samt se över de långsiktiga spelreglerna, så att förutsättningar är lika för kvinnor och män.  

Kan du ge ett vallöfte till företagen i länet? 

Jag kommer fortsätta jobba för att underlätta näringslivets kompetensförsörjning, höja statusen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen för att få fler unga att söka och att alltid se möjligheterna inom de gröna näringarna. Jag vill se fler tjejer och kvinnor som driver eget och som tar plats i styrelserummen, därför kommer jag även arbeta för att ökad jämställdhet inom näringslivet. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist